HIIT workout met Mitchell

Vandaag nemen wij van Olympic Gym Amsterdam jou mee in een High Intensity Interval Training met Mitchell voor thuis. Deze spullen zal je nodig hebben: matje, timer/stopwatch. Zodra je alles hebt klaargelegd, gaan we samen van start! Vergeet niet jouw flesje water 😉, let's go!


Voor de hele workout geldt:

Herhalingen: 2 x 30 sec. per oefening
Rust: 30 sec. tussen elke oefening

•High knees
-Houdt de rug recht en probeer je knieën op een lijn met je heup te krijgen.

•Jumping lunges
-Houdt ook bij deze oefening een rechte rug en let op dat je knieën niet naar binnen klappen gedurende de oefening.

•Plank hip rolls
-Belangrijk dat de houding van de plank wordt behouden.

•Bicycle crunch
-Zorg ervoor dat je de oefening niet te snel uit voert, dus op een een gemiddeld tempo.

•In & outs
-Gemiddeld tot hoog tempo, hou de armen gestrekt en onder de schouders.

•Star crunch
-Benen en armen van de grond, let op dat je onderrug niet te ver van de grond komt (als dit wel gebeurt, houd dan de benen hoger in de lucht)

Blijf sporten en tot de volgende workout!

- Mitchell Olympic Gym Amsterdam

Interesse in nog een andere HIIT workout? Probeer de Tabata Workout van Ward !

Music: https://www.bensound.com

English: HIIT work-out Mitchell

Hello everyone, today I’ll guide you through a High Intensity Interval Training for your home. You will need these things: mat, timer / stopwatch. As soon as you have prepared everything, we will start together! Don't forget your water bottle😉

Sets: 2 Reps: 2 x 30 sec. every exercise
Rest: 30 sec. in between every exercise

•High knees -Keep the back straight and try to align your knees with your hip.

•Jumping lunges
-Also keep a straight back with this exercise and make sure that your knees do not fold in during the exercise.

•Plank hip rolls
-It is important that the posture of the plank is maintained.

•Bicycle cruch -Make sure that you do not execute the exercise too quickly, so at an average pace.

•In & outs -Medium to high tempo, keep the arms straight and below the shoulders.

•Star crunch -Legs and arms off the ground, make sure your lower back is not too far from the ground (if it does, keep the legs higher in the air)

See you next workout!

Mitchell - Olympic Gym Amsterdam

Interested in another HIIT workout? Try Tabata Workout from Ward !

Music: https://www.bensound.com