Jari's chair workout

Alles wat je voor deze workout nodig hebt is een stoel en eventueel een matje. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust. Wil je de oefeningen wat moeilijker maken? Probeer de oefeningen langzamer uit te voeren. Check de workout hieronder:

Chair mountain climber

Pak de stoel met beide handen vast. Breng vervolgens je knie naar de tegenovergestelde elleboog. Let erop dat je op je tenen blijft staan.

Bulgarian split squat

Plaats één voet op de stoel en de andere op de grond. Plaats je handen in de zij en zak recht naar beneden tot de knie van het achterste been net boven de grond hangt.

Booty lift

Ga zitten op je handen en knieën. Houd één been gestrekt en til het van links naar rechts over de stoel heen. Probeer net niet de grond aan te tikken.

Leg lift

Neem zittend plaats op de grond en plaats je handen ongeveer naast je heupen. Leun naar achteren en til je benen van links naar rechts over de stoel heen.

Step ups

Stap de stoel op en af. Het is de bedoeling dat je afwisselt met welk been dit gebeurt. Als links als eerste op de stoel stapt, stapt links vervolgens ook als eerste eraf. Hierna is het rechter been aan de beurt.

In and outs

Neem zittend plaats op de grond en plaats je handen ongeveer naast je heupen. Leun naar achteren en strek je benen links, onder en rechts van de stoel.

Crunches

Neem liggend op je rug plaats op de grond en plaats je onderbenen op de stoel. Doe je handen achter je oren en herhaal de crunch beweging.

Tot de volgende workout!

Jari Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

English:

All you need for this workout is a chair and if you have a mat u can use it too. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set. Do you want to make the exercises a bit more difficult? Try to perform the exercises a bit slower.

Chair mountain climber

Grab the chair with both hands. Then bring your knee to the opposite elbow. Make sure you stay on your toes.

Bulgarian split squat

Place one foot on the chair and the other on the floor. Place your hands on your hips and drop straight down until the knee of the back leg is just above the ground.

Booty lift

Sit on your hands and knees. Keep one leg straight and lift it over the chair from side to side. Make sure to not tap the ground.

Leg lift

Take a seat on the ground and place your hands approximately next to your hips. Lean back and lift your legs over the chair from side to side.

Step ups

Go step on the chair and after that you step on the ground. Try to switch between which leg steps up first. When the left leg first steps on the chair, the left leg also steps on the ground first. Then you repeat this for the right leg.

In and outs

Take a seat on the ground and place your hands approximately next to your hips. Lean back and extend your knees to the left, bottom and right of the chair.

Crunches

Lay on your back on the ground and place your lower legs on the chair. Place your hands behind your ears and repeat the crunch movement.

See you next workout.

Jari Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

Artikelen in Jari's chair workout