Jari's outside sprint training

Vandaag een outside sprint training met trainer Jari van Olympic Gym Amsterdam. Dit is een workout voor buiten. Het is de bedoeling dat je maximaal gaat sprinten om je fosfaatpool te gaan trainen. De fosfaatpool is de energie voorraad in je spieren. Het kan energie leveren voor 10-12 seconden bij zware inspanning. Vandaag ligt de focus op het trainen van herhaaldelijk heel explosief zijn, oftewel "de benzinetank groter maken". Het effect van deze training is dat je vaker eenzelfde sprint kunt trekken. Volgende week leg ik uit hoe je ervoor zorgt dat je een dikker rietje krijgt, waardoor je meer "benzine" tegelijkertijd kan slurpen. Begin met een lichte warming up zodat je lichaam klaar is voor de explosieve sprints. Het enige wat je nodig hebt zijn vijf pionnen of iets anders waarmee je de verschillende afstanden kan aangeven voor jezelf. Alle setjes voer je achter elkaar uit. De pauze is de tijd die je nodig hebt om bij het startpunt terug te keren.

Beschrijving:

Normaal

1 x 60 meter
2 x 50 meter
3 x 40 meter
4 x 30 meter
5 x 20 meter

Gevorderd
2 x 60 meter
3 x 50 meter
4 x 40 meter
5 x 30 meter
6 x 20 meter

Succes met de workout en tot de volgende keer!

Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

English:

This is an outdoor workout. It’s about sprinting on your maximum speed to train your phosphate pool. The phosphate pool is your energy stock in your muscles. It can provide energy for 10-12 seconds for strenuous exercises. Today we will focus on being very explosive during exercises multiple times, so we will make our fuel tank bigger. The effect of this training is that you can do the same sprint more often. Next week I will explain how to get a bigger straw, so you can slurp more gas at the same time. Start with a light warm up so your body is getting ready for the explosive sprints. All you need are five pawns or something else to indicate the different distances for yourself. Make sure you do all the sets in one take. The break is the time you take to get back to the starting point.

Normal

1 x 60 meter
2 x 50 meter
3 x 40 meter
4 x 30 meter
5 x 20 meter

Expert

2 x 60 meter
3 x 50 meter
4 x 40 meter
5 x 30 meter
6 x 20 meter

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

Artikelen in Jari's outside sprint training