Mitchell's beginner home workout vrouwen

Hallo allemaal, vandaag neem ik jullie mee in een Beginner workout voor thuis. Dit is een workout bedoelt voor de vrouwen! Deze spullen zal je nodig hebben: een stoel. Zodra je alles hebt klaargelegd, gaan we samen van start! Vergeet niet je flesje water😉. Check de workout: Mitchell's beginner home workout vrouwen hieronder.


Beschrijving:

Sets: 3-5
Herh.: 15-25 per oefening
Rust: 60-90 sec. na alle oefeningen

•Squat (Bodyweight)
-Houd de borst vooruit gedurende de oefening. Zorg ervoor dat de knieën en voeten in een lijn met elkaar blijven. Ga niet gelijk te diep!

•Lunges (Uitvalpassen)
-Vanuit een rechtopstaande positie met de voeten op heupbreedte, stap je met een been naar voren tot dat het onderbeen in 90 graden met de grond komt. Duw ook vanuit het achterste been weer omhoog!

•Tricep Chair Dips
-Houd de knieën gebogen met de voeten plat op de grond. Houd de borst vooruit. Zak niet gelijk te diep naar beneden!

•Chair Push-Ups (Op knieën)
-Steun op de knieën met de voeten van de grond. Duw je romp, met de rand van de stoel op borsthoogte, van de stoel af. Ga op dezelfde manier weer naar de startpositie. Houd altijd de borst vooruit!

•Hip Thrusters
-Houd de voeten op heupbreedte op de grond. Ook romp op de grond met armen gestrekt daarnaast. Vanuit deze positie span je de billen aan om de heupen van de grond te krijgen. Zorg ervoor dat de knieën, heupen en schouders in een lijn staan wanneer bezig met de oefening.

•Crunch (90 graden)
-De knieën zijn gedurende de hele oefening in 90 graden. Vanuit deze positie een korte beweging omhoog (probeer de enkels licht aan te tikken). Tempo moet wat hoger liggen dan bij andere oefeningen!

Tot de volgende workout!

Olympic Gym Amsterdam

Interesse in een andere workout van een van onze Personal Trainers? Probeer de elastic bands workout van Scott of de HIIT training van Jari bijvoorbeeld!

English:

Hello everyone, today I’ll guide you through a Beginner workout for at home. This training is meant for women. You will need these things: a chair. As soon as you have prepared everything, we will start together! Don't forget your water bottle😉

Sets: 3-5
Reps: 15-25 every exercise
Rest: 60-90 sec. after all exercises

•Squat (Bodyweight)
-Keep the chest forward during the exercise. Make sure that the knees and feet stay in line with each other. Don't go too deep right away!

•Lunges
-From an upright position with feet hip-width apart, step forward with one leg until the lower leg hits the floor at 90 degrees. Push up from the back leg too!

•Tricep Chair Dips
-Keep the knees bent with the feet flat on the floor. Keep the chest out. Do not drop too deep right away!

•Chair Push-Ups (On the knees)
-Lean on the knees with your feet off the ground. With the edge of the chair at chest height, push your torso away from the chair. Return to the starting position in the same way. Always keep the chest out!

•Hip Thrusters
-Keep your feet hip-width apart on the floor. Also keep your torso on the ground with your arms extended next to it. From this position, tighten the glutes to get the hips off the ground. Make sure that the knees, hips and shoulders are aligned when doing the exercise.

•Crunch (90 degrees)
-The knees are at 90 degrees throughout the exercise. From this position, you make a short movement upwards (try to lightly tap the ankles). Pace should be a little higher than with the other exercises!

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Interested in another workout from one of our Personal Trainers? try the elastic bands workout from Scott or the HIIT training from Jari fo example!