Mitchell's mobiliteitsoefeningen rug

Vandaag leid Mitchell je door een Mobiliteits training voor thuis: Mitchell's mobiliteitsoefeningen rug, waarbij wij de rug wat losser gaan proberen te maken. Je hebt deze dingen nodig: handdoek. Zodra jij alles hebt voorbereid, gaan we samen aan de slag! Zie de trainingsvideo hieronder:


Sets: 2-3
Herhalingen: 5-10
Rust: 30 sec.

• Mobiliteit van de thoracale wervelkolom (liggend)

-Het is belangrijk dat u uw pols / arm, schouder, heup en voeten op de grond houdt wanneer u naar één kant draait. Dus mogen je voeten met je lichaam naar de kant draaien waarop jij ook draait. Doe dit niet te snel, houd het langzaam en stabiel zodat je vorm op peil blijft! Doe dit 2 x 5 herhalingen l / r en neem een ​​pauze van 30 seconden nadat je eenmaal 5 herhalingen l / r hebt gedaan.

• Schoudermobiliteit (pronatie-supinatie)

-Houd je lichaam recht, net als je armen. Zorg ervoor dat u uw vuist tijdens de oefening naar binnen en naar buiten draait. Doe dit 3 x 10 herhalingen en neem een ​​pauze van 30 seconden nadat je eenmaal 10 herhalingen hebt gedaan.

• Schoudermobiliteit (90 graden tegen muur)

-Uw onderrug is tegen de muur gelijmd. Zorg ervoor dat je begint vanuit de positie met ellebogen in 90 graden, van daaruit strek je je armen boven je hoofd totdat je een blokkerende of strekkende sensatie voelt. Ga dan terug naar 90 graden. Nogmaals, zorg ervoor dat je dit langzaam, niet snel doet! Doe dit 2 x 10 herhalingen en neem een ​​pauze van 30 seconden nadat je eenmaal 10 herhalingen hebt gedaan.

• Mobiliteit van de thoracale wervelkolom (uitvalpositie)

-Vanuit een uitvalpositie, met je knie, schouder en pols tegen de muur, draai je met je andere arm naar de andere kant. Dit geeft een rekbaar gevoel in je hele thoracale wervelkolom. Ga zo ver mogelijk naar de andere kant en doe dit opnieuw langzaam, niet snel! Doe dit 3 x 5 herhalingen l / r en neem een ​​pauze van 30 seconden nadat je eenmaal 5 herhalingen l / r hebt gedaan.

Bedankt voor het kijken naar Mitchell's mobiliteitsoefeningen rug en ik zie jullie graag een volgende keer.

Tot de volgende workout.

Mitchell
Olympic Gym Amsterdam

English:

Today I’ll guide you through a Mobility workout for at home. You only need one towel. As soon as you have prepared everything, we will start together!

Sets: 2-3
Reps: 5-10
Rest: 30 sec.

•Thoracic spine Mobility (lying down)

-It is important that you keep your wrist/arm, shoulder, hip and feet on the ground when turning to one side. Your feet are allowed to turn with your body towards the the side your turning too. Don’t do this too fast, keep it slow and steady so your form stays on point! Do this 2 x 5 reps l/r and take a 30 second break after you did 5 reps l/r once.

•Shoulder Mobility (Pronation-Supination)

-Keep your body straight, so as your arms. Make sure that you rotate your fist inward and outward during the exercise. Do this 3 x 10 reps and take a 30 second break after you did 10 reps once.

•Shoulder Mobility (90 degrees against wall)

-Your lower back is glued against the wall. Make sure you begin from the position with elbows in 90 degrees, from there you stretch your arms overhead until you feel a blocking or stretching sensation. Then go back to 90 degrees. Again, make sure you do this slow, not fast! Do this 2 x 10 reps and take a 30 second break after you did 10 reps once.

•Thoracic spine Mobility (lunge position)

-From a lunge position, with your knee, shoulder and wrist against the wall, you rotate with your other arm towards the other side. This will give a stretching sensation throughout your whole thoracic spine. Go reach as far as you can to the other side and again do this slow, not fast! Do this 3 x 5 reps l/r and take a 30 second break after you did 5 reps l/r once.

See you next workout.

Mitchell
Olympic Gym Amsterdam