Tabata workout met Ward

Vandaag laat Ward van Olympic Gym Amsterdam jullie een heerlijke Tabata training voor thuis zien. Doe het met hem mee! Enig wat je nodig hebt is een, bank of stoel en een matje. Wat is een Tabata? Een Tabata is een vorm van High Intensity Interval Training. De basis van een Tabata workout is dat jij een oefening voor 20 seconden uitvoert en binnen die 20 seconden zoveel mogelijk herhalingen doet, daarna heb je 10 seconden rust. Dit herhaal je 8 keer in 4 minuten. We doen dit met 8 verschillende oefeningen. We proberen dit 3-4 keer te herhalen. Let's go!


1. Bench taps: Alleen een bankje nodig. Duw je benen omhoog 1 voor 1, plaats je voeten voorzichtig op de bank en doe het in je eigen tempo.

2. Crunches: lig op de grond of een matjelay down on the ground or on a mat. Maak kleine bewegingen en houd je rug recht om recht omhoog te komen, niet je rug teveel krommen.

3. Push ups: Houd je rug en benen recht, druk je armen uit. Doe de oefening op een bank of vanaf je knieën om het makkelijker te maken.

4. Mountain climbers: flex je core en beweeg benen onder je buik, maak het moeilijker door handen op de grond te plaatsen.

5. Tricep dips: Positioneer je handen schouderbreedte uit elkaar op een bank of stabiele stoel. Je benen steken recht vooruit en je gaat met je billen naar beneden. Buig je ellebogen om je lichaam naar de vloer te bewegen tot zij in een 90 graden hoek staan. Zorg dat jij jouw rug naar de bank hebt. Maak het makkelijk door je voeten dichterbij je billen te plaatsen.

6. Air squat in to calf raise: Voor deze balans oefening, begin vanaf platte voeten en beweeg naar een uitgestrekte positie. Plaats je voeten op heupbreedte. Ga diep in de squathouding en vanuit daar kom omhoog tot op uitgestrekte tenen en weer terug.

7. Superman: Lig op je buik en langzaam til je armen en benen tegelijk op. Houd deze positie zo lang mogelijk aan en kijk recht vooruit.

8. Pinguïn: Lig op je rug met je knieën gebogen en je handen bij je zij. Trek je bovenrug omhoog en je schouderbladen van de vloer. Linker hand naar linker hiel en rechter hand naar rechterhiel om en om. Goed gedaan!

Tot de volgende workout!

Interesse in een andere workout bekijk de HIIT training van Mitchell van maandag !

Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

English:

1. Bench taps: All you need is a bench. Push your legs up 1by1, place your feets lightly on the bench and try to keep on your own tempo! This exercise is mostly for your legs, but also for the core!

2. Crunches: lay down on the ground or on a mat. Try to make small movements and keep your back straight to go straight up! Don’t curl your back too much! This exercise is for your abdominal!

3. Push ups: The definition of a push-up is an exercise done laying with face, palms and toes facing down, keeping legs and back straight, extending arms straight to push body up and back down again. Perform this exercise with hands on the sofa/table/stairs or with your knees on the ground to make it easier. To make it harder do it otherwise and place your feets on an elevation or hold it at its lowest point. This exercise is for the chest and the triceps!

4. Mountain climbers: The primary actions involved in mountain climbers are supporting the body in plank position while flexing the knees to work the core. To make it harder try to place your hands on the ground! This exercise is for your core!

5. Tricep dips: Position your hands shoulder-width apart on a secured bench or stable chair. Slide your butt off the front of the bench with your legs extended out in front of you. Straighten your arms, Slowly bend your elbows to lower your body toward the floor until your elbows are at about a 90-degree angle. Be sure to keep your back close to the bench. To make it easier try to place your feet closer to your glutes! This exercise is for the triceps!

6. Air squat in to calf raise: For this balance move, start on flat feet and move into a raised position. Find your squat position. Your feet are hip-width apart. Come deep into your squat. From here extend and rise up onto your toes and then back down. Make sure that you push out of your whole feets! This exercise is for your quads and calfs and of course for your balance!

7. Superman: Lie on your stomach and slowly, lift both your arms and legs simultaneously, as much as possible. Hold this position for as long as you comfortably can and keep looking straight ahead. To make this easier, only lift your legs! This exercise is for your lower back!

8. Pinguïn: Lie on you back with knees bent and hands at your sides. Lift your upper back and shoulder blades off the floor. Bend to the left bringing your left hand to touch your left heel, then switch sides bringing your right hand to your right heel. To make this easier place your feets wider! This exercise is for your side abdominal (Obliques). Make sure that you push out of your whole feets! This exercise is for your quads and calfs and of course for your balance!

Want to try another workout try Monday's HIIT workout from Mitchell !