Update 20 Corona Virus

Beste Leden,

Een positief bericht op de dinsdagavond, want de groepslessen mogen weer van start gaan! Wij zijn hartstikke blij en hopen jullie ook!

Om dit te vieren willen wij eenmalig een BodyPump les geven op woensdag om 00:00 uur! Dat is namelijk het eerst mogelijke moment dat het weer mag! De les wordt gegeven door Daniel en er kunnen in totaal 18 mensen meedoen. Wel met de randvoorwaarde dat er minstens 10 mensen zich aanmelden voor de les. Als dit niet het geval is, kan de les nog gecanceld worden. Het aanmelden voor deze eenmalige les kan gewoon via de app!

Vanaf donderdag 19 november continueren wij de groepslessen volgens hetzelfde rooster als dat wij voor deze maatregel hanteerde. Als jij deze e-mail leest staan de lessen weer in de app en kan jij dus vanaf morgen daarvoor reserveren. Wees er op tijd bij!

De online lessen komen vanaf donderdag te vervallen. Wij zijn aan het kijken om permanent online lessen in het rooster te houden, maar hier komt later meer informatie over. De circuittraining blijft mogelijk in zaal 2. Dit gaat wel op andere tijden gebeuren omdat er weer groepslessen in de zaal gaan plaatsvinden. Als er geen groepsles is kan de circuittraining zelfstandig in de zaal worden uitgevoerd.

Verder willen wij de maatregelen voor de groepslessen weer even opfrissen:

  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsles.
  • Jassen en tassen kunnen in de zaal op de kapstokken opgehangen worden.
  • Na de groepsles kan jij de zaal verlaten via de achterdeuren in de zalen.
  • Houd bij binnenkomst en bij het pakken van materialen een mondkapje op.
  • Houd 1.5 meter afstand.

Tot snel in de sportschool! Let goed op jezelf en elkaar.

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English

Dear Members,

A positive message on this Tuesday evening, because the groupclasses can start again! We are very happy and hope you are too!

To celebrate this, we would like to give a one-time BodyPump class on Wednesday at 00:00! That's the first possible moment to start again! The class will be given by Daniel and a total of 18 people can participate. The only condition is that at least 10 people sign up for the class. If this is not the case, the class can be cancelled on a short notice. Signing up for this one-time class can be done via the app!

From Thursday November 19th we will continue the groupclasses according to the same schedule as we used for this COVID-19 measures. If you read this e-mail, the classes will be in the app again and you can make a book classes starting from tomorrow. Don’t be too late!

The online classes will be cancelled as of Thursday. We are looking to keep online classes in the schedule permanently, but more information will be available later. The circuittraining will remain possible in room 2. This will happen at other times because there will be group classes in the room again. If there is no group class, the circuittraining can be performed independently in the room.

Furthermore, we would like to refresh the measures for the group lessons:

  • Do not come earlier than 5 minutes before the start of the group lesson.
  • Coats and bags can be hung on the coat racks in the hall.
  • After the group lesson you can leave the room through the back doors in the rooms.
  • Keep a mouth cap on when entering and when packing materials.
  • Keep a 1.5 meter distance of each other.

See you soon at the gym! Take good care of yourself and each other.

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam