19 november 2020 
in Nieuws

Aanpassing Parkeerkaarten

Aanpassing Parkeerkaarten

Beste Leden,

Kom jij weleens met de auto naar Olympic Gym Amsterdam en parkeer jij jouw auto in de parkeergarage onder het stadion, lees deze e-mail dan goed door.

Op het moment kan jij bij ons jouw parkeerkaart afstempelen voor €5,-. De parkeerkaart heeft dan een geldigheidsduur van 3 uur vanaf het moment dat jij de garage inrijdt.

Per 1-12-2020 kan jij jouw kaart niet meer afstempelen, maar koop jij bij ons een zogeheten waardekaart. Deze kaart blijft gewoon €5,- kosten, maar de geldigheidsduur is 2 uur. Let op, met de waardekaart kan jij jouw parkeerkaart betalen. Dit doe jij door jouw parkeerkaart bij een betaalautomaat in de garage in te voeren. Daarna betaal jij jouw parkeerkaart met de waardekaart, waar dus een maximum van 2 uur op staat.

Wij hadden het graag anders gezien. Helaas lag deze keuze niet in onze handen, maar bij de parkeergarage. Ook is de prijs voor ons opnieuw verhoogd, maar wij zullen voor jullie de huidige prijs aanhouden van €5,-.

Het tarief van de parkeergarage onder het Olympisch Stadion is €1,- per kwartier. Mocht jij dus binnen één uur klaar zijn, ben jij goedkoper uit door in de garage jouw kaart te betalen. Mocht jij langer dan één uur en een kwartier geparkeerd staan, is een waardekaart bij ons kopen voordeliger!

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English

Dear members,

Do you ever come by car to Olympic Gym Amsterdam and park your car in the parking garage underneath the stadium, please read this email carefully.

At the moment you can stamp your parking ticket for €5,-. The parking ticket has a validity of 3 hours from the moment you enter the garage.

As of 1-12-2020 you will no longer be able to stamp your card, but you can buy a so-called voucher card from us. This card continues to cost €5,-, but the validity period is 2 hours. Please note that you can pay for your parking ticket with the voucher. You can do this by entering your parking ticket at a pay machine in the garage. After that you pay your parking ticket with the voucher card, which has a maximum of 2 hours.

We would have liked it to be different. Unfortunately, this choice was not in our hands, but in the hands of the parking garage. The price has also been raised for us again, but we will keep the current price of €5,- for you.

The rate for the parking garage under the Olympic Stadium is €1,- per 15 minutes. If you are ready within one hour, it’s cheaper if you pay your card in the garage. If you are parked for more than one hour and 15 minutes, it’s cheaper to buy a voucher from us!

We hope to have informed you sufficiently!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen