Corona updates

Vind hier alle Corona updates van nieuw tot oud die zijn verstuurd naar alle leden.

Zie de Corona updates
Olympic Gym Amsterdam heeft alle leden via het e-mailadres dat bij ons bekend is geïnformeerd over de Corona Crisis, de maatregelen die wij hebben moeten treffen in de verschillende periodes en de stappen die wij hebben ondernomen. Dit is via de mail gegaan en heb jij in onze nieuwsbrieven en op onze website onder Blog / Nieuws kunnen teruglezen. Kun jij het niet vinden? Scroll dan helemaal onderaan de homepage naar de zoekbalk en typ daar Corona in, daar krijg je dan alle updates onder elkaar.


Elk lid heeft deze Corona Updates in zijn of haar mailbox ontvangen, als jij niks hebt ontvangen kan het mogelijk zijn dat wij niet beschikken over jouw juiste e-mailadres. Als jij dit vermoedt neem dat contact op met dion@olympicgymamsterdam.nl dan passen wij deze gegevens aan in het systeem.

Voor het overzicht hebben wij hieronder de Corona Updates nog eens verzameld van meest recent tot het eerste bericht.

Update 31 Corona Virus - Wij mogen weer open!

Lieve Leden,

 

Vandaag is definitief bevestigd dat wij woensdag 19 mei weer open mogen! Eindelijk nieuws waar wij  allemaal op hoopten. Wij kunnen ook niet wachten om jullie weer te ontvangen en te ondersteunen in een gezonde en sportieve levensstijl. In deze e-mail nog even een aantal belangrijke punten.

 

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht, behalve tijdens het sporten
 • Bij binnenkomst doen wij de gezondheidscheck
 • Desinfecteer jouw handen bij binnenkomst
 • In- en uitgang is bij Olympisch Stadion 23 [hoofdingang]
 • De kleedkamers en lockers zijn gesloten
 • Kom omgekleed naar de sportschool
 • Jassen/tassen kunnen opgehangen worden op de daarvoor bestemde kapstokken

 

Net als voorheen kunnen jullie in onze app vanaf 24 uur van te voren een fitness blok of een groepsles reserveren. Een blok bestaat uit één uur. Voor nu kan er 1 blok per dag gereserveerd worden. Op die manier kunnen wij iedereen faciliteren.

 

De groepslessen worden buiten in het Olympisch Stadion gegeven, behalve Yoga, Pilates en Body Balance. Deze lessen zijn een uitzondering op de maatregel en mogen aangepast binnen worden gegeven. Wij zullen per week kijken of er meer lessen toegevoegd kunnen worden. In onze app staat het rooster altijd als eerst geüpdatet.

 

Vanaf maandag 25 mei is het ook weer mogelijk om gebruik te maken van de kinderopvang. Dit kan op de volgende dagen/tijden:

Maandag: 9.00 – 14.00

Dinsdag: 9.00 – 14.00

Woensdag: 9.00 – 12.00

Donderdag: 9.00 – 14.00

Vrijdag: 9.00 – 14.00

Zaterdag: 9.00 – 14.00

Zondag: 9.00 – 14.00

De leidsters kunnen niet wachten om alle kinderen weer te ontvangen!

 

Eerder hebben wij gecommuniceerd over een verbouwing. Deze zijn wij tijdens de lockdown gestart. Helaas bleek dit een moeizamer proces dan wij van te voren hadden verwacht. Heel veel nieuws is klaar voor jullie, maar nog niet alles is gereed. Wij hopen hiervoor op jullie begrip.

 

Als laatst willen wij jullie bedanken voor het blijven steunen en geloven in ons. Zonder jullie geen Olympic Gym Amsterdam!

 

Tot heel snel!

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam


Dear Members,

 

Today it was finally confirmed that we can reopen on Wednesday, May 19! Finally, the news we were waiting for. We can't wait to welcome you back and support you in a healthy and sporty lifestyle. In this email we would like to give you some important points.

 

 • Keep 1.5 meters distance
 • Wearing a face mask is mandatory, except during work-out
 • Upon entry we will do a health check
 • Disinfect your hands upon entry
 • Entrance and exit are at Olympic Stadium 23 [main entrance]
 • The locker rooms and lockers are closed
 • Come to the gym dressed
 • You can hang up your coats/bags on the designated coat racks

 

As before, you can book a fitness block or group class in our app from 24 hours in advance. A block consists of one hour. For now you can book 1 block per day. In this way we can facilitate everyone.

 

The group classes will be given outside in the Olympic Stadium, except for Yoga, Pilates and Body Balance. These classes are an exception to the measurements and may be given indoors with an adjustment. We will check per week if more classes can be added. In our app the schedule is always updated first.

 

Starting Monday, May 25, it’s also possible to use the childcare again. This is possible on the following days/times:

Monday: 9.00 - 14.00

Tuesday: 9.00 - 14.00

Wednesday: 9.00 - 12.00

Thursday: 9.00 - 14.00

Friday: 9.00 - 14.00

Saturday: 9.00 - 14.00

Sunday: 9.00 - 14.00

The teachers can't wait to welcome all the children again!

 

Earlier we communicated about a renovation. We started this during the lockdown. Unfortunately this turned out to be a more difficult process than we had expected. A lot of new parts is ready for you, but not everything is ready yet. We hope for your understanding.

 

Finally we want to thank you for continuing to supporting and believing in us. Without you no Olympic Gym Amsterdam!

 

See you very soon!

 

With sporty greetings,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 30 Corona Virus - Olympic Gym Amsterdam x THE PADELLERS

Beste Lid,

 

Olympic Gym Amsterdam slaat de handen in één met THE PADELLERS.

 

Vanaf maandag 3 mei begint er een samenwerking tussen Olympic Gym Amsterdam en THE PADELLERS. De leden van Olympic Gym Amsterdam kunnen vanaf maandag een padelbaan reserveren bij tennisclub Amstelpark via de Olympic Gym Amsterdam App.

 

Hoe werkt het?

Via de app van Olympic Gym Amsterdam kan er vanaf een week van tevoren een reservering worden gemaakt. Er zijn in totaal 2 blokken beschikbaar op maandag en woensdagmiddag.

 

Maandag en woensdag

Blok 1: 12:00 -13:00 Baan 1

Blok 2: 13:00- 14:00 Baan 1

Meld je 12 uur van tevoren af, om extra kosten te voorkomen.

 

Tijdens beide blokken is er toegang voor 4 Olympic Gym Amsterdam leden om padel te spelen. Meld je aan en ontmoet op een sportieve manier andere Olympic Gym Amsterdam leden en leer deze eerste drie maanden met jouw lidmaatschap het spel padel kennen.

 

Nadat je je hebt aangemeld verwachten wij jou op de geboekte tijd op de locatie van tennisclub Amstelpark; Koenenkade 8, 1081 KH Amsterdam. Kom jij met de auto dan is het mogelijk om op het terrein voor de brug de eerste drie uur gratis te parkeren.

 

Eenmaal aangekomen is er bij de padelbanen een aanmeldpunt, hier laat jouw reservering zien via de app of via de mail. Jij krijgt rackets en ballen die zijn gereserveerd voor Olympic Gym Amsterdam leden.

 

Daarna is het tijd voor padel! De leden van Olympic Gym Amsterdam spelen altijd op baan 1. Alle regels staan vermeld op de site van THE PADELLERS, om zo voorbereid aan de slag te gaan. https://thepadellers.nl/spelregels

 

Wil jij graag padel spelen met nieuwe of bekende Olympic Gym Leden?

Meld je nu al aan voor de padelbanen voor maandag en woensdag.

 

Met sportieve groet, 

 

Team Olympic Gym Amsterdam 

 

 

Dear Member,

 

Olympic Gym Amsterdam is joining forces with THE PADELLERS.

 

As of Monday, May 3, a collaboration between Olympic Gym Amsterdam and THE PADELLERS begins. Members of Olympic Gym Amsterdam can book a padel court at tennis club Amstelpark through the Olympic Gym Amsterdam App.

 

How does it work?

You can make a reservation through the Olympic Gym Amsterdam app, starting a week in advance. There are a total of 2 blocks available on Monday and Wednesday afternoon.

 

Monday and Wednesday

Block 1: 12:00 -13:00 court 1

Block 2: 13:00- 14:00 court 1

Please sign out 12 hours in advance to avoid extra charges.

 

During both blocks there is access for 4 Olympic Gym Amsterdam members to play padel. Sign up and meet other Olympic Gym Amsterdam members in a sporty way and learn the game of padel during the first three months of your membership.

 

After signing up we will expect you at the booked time at the tennis club Amstelpark; Koenenkade 8, 1081 KH Amsterdam. If you come by car it is possible to park for free in the area in front of the bridge for the first three hours.

 

Once you arrive at the padel courts you'll find a sign up area where you can show your reservation through the app or email and receive your rackets and balls, which are reserved for Olympic Gym Amsterdam members.

 

After that it's padel time! The members of Olympic Gym Amsterdam always play on court 1. All rules are listed on the website of THE PADELLERS, so be prepared. https://thepadellers.nl/spelregels 

 

Would you like to play padel with new or familiar Olympic Gym members?

Sign up now for the padel courts for Monday and Wednesday.

 

With sportive greetings, 

 

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 29 Corona Virus -Uitbreiding alternatieve trainingsopties

Beste Lid,


Tijdens deze tweede lockdown, waar we ondertussen alweer bijna net zo lang in zitten als de eerste(!), willen wij alles op alles blijven zetten om hier samen zo gezond mogelijk uit te komen! In de vorige e-mail heb jij kunnen lezen dat we creatief proberen te blijven met trainingsopties die wel mogen.

 

Leuk nieuws voor jou, want wij gaan ons alternatieve trainingsaanbod uitbreiden door een deel van de online groepslessen naar buiten te brengen! De groepslessen zoals wij die gewend zijn, mogen op dit moment nog niet gegeven worden. Wij hebben daarom een aangepaste versie van de groepslessen gecreëerd! De trainingen worden buiten gegeven in het Olympisch Stadion. De inschrijving gebeurt gewoon via onze app. Let op; een gedeelte van de lessen blijft online. In de app zie je daarom achter de les aangegeven of deze ‘buiten’ of ‘online’ is. Er is een beperkt aantal leden dat mee kan doen per les. We willen iedereen een eerlijke kans geven en vragen jou om niet 2 lessen achter elkaar te boeken.

 

Om alles veilig te laten verlopen, mag jij naar binnen via ingang K van het stadion [deze zit links van onze hoofdingang nummer 23]. Hier zal de trainer jou naar binnen laten. Deze ingang leidt naar de tribune waar je naar beneden loopt naar het veld, hier wordt de training gegeven. Via ingang K word jij ook weer door de trainer naar buiten gelaten. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Houd hier rekening mee!

 

Mocht jij nog niet aan het sporten zijn geslagen, hopen wij jou met deze uitbreiding toch te kunnen enthousiasmeren om aan de slag te gaan. Of heb je iets anders nodig om gemotiveerd te worden om weer te gaan sporten? Laat het ons weten!

 

Als we straks weer open mogen, wat verwacht je dan van ons? Jij kunt jouw ideeën delen via deze link.

 

Alvast bedankt voor jouw bijdrage. Voor vragen kan jij altijd bij ons terecht via ons emailadres: info@olympicgymamsterdam.nl of bel maandag t/m vrijdag tussen 9:00-12:00 en 14:00-17:00 uur naar 020-6752313.

 

Let goed op jezelf en op elkaar!

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


During this second lockdown, which has already lasted as long as the first one(!), we want to do everything we can to come out of it as healthy as possible! In the previous e-mail you could read that we try to stay creative with training options that are allowed.

 

Great news for you, because we are going to expand our alternative training options by bringing out some of the online group classes! The group exercise classes as we are used to them are not allowed to be given at this time. We have therefore created a modified version of the group classes! The training sessions will be given outside in the Olympic Stadium. Registration is done via our app. Note: a portion of the classes remain online. In the app you can see if the lesson is 'outside' or 'online'. There is a limited number of members who can join each class. We want to give everyone a fair chance and ask you not to book 2 lessons in a row.

 

To ensure safety, you may enter through entrance K of the stadium [it is located to the left of our main entrance number 23]. This is where the trainer will let you in. This entrance leads to the stands where you walk down to the field, where the training will take place. Through entrance K you will be let out by the trainer. You cannot use the toilets. Please take this into account!

 

If you have not yet started exercising, we hope this expansion will motivate you to get started. Or do you need something else to get motivated to start exercising again? Let us know!

 

When we can open again soon, what do you expect from us? You can share your ideas via this link.

 

Thanks in advance for your contribution. For questions you can always contact us via our email address: info@olympicgymamsterdam.nl or call Monday to Friday between 9:00-12:00 and 14:00-17:00 hours to 020-6752313.

 

Take care of yourself and each other!

 

Kind regards,

 

Team Olympic Gym Amsterdam


Update 28 Corona Virus - Verlenging maatregelen

Beste leden,


Gisteravond kwam het kabinet tijdens de persconferentie weer met teleurstellend nieuws; het kabinet ziet namelijk nog geen ruimte voor enige versoepelingen.

 

De hashtag #wewillenweer heeft ondertussen ruimte gemaakt voor de hashtag #wemoetenweer. Want zo is het! Sportscholen zijn onmisbaar in de strijd tegen corona. Wij hopen dan ook snel op positief nieuws, zodat wij jullie weer mogen ontvangen en kunnen ondersteunen waar nodig!

 

Ondertussen proberen wij creatief te blijven met trainingenopties die wel mogen. Blijf jouw e-mail, onze Sociale Media en de website daarom goed in de gaten houden voor ontwikkelingen omtrent de alternatieve trainingsopties. Heb jij al deelgenomen aan de circuittrainingen in het Olympisch Stadion en de online live groepslessen? Dit kan via onze Olympic Gym Amsterdam App!  

 

Let goed op jezelf en op elkaar!

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


Last night, during the press conference, the cabinet again came up with disappointing news; namely, the cabinet does not yet see any softening of the measurements..

 

The hashtag #wewillenweer has now made way for the hashtag #wemoetenweer. Because that's how it is! Gyms are indispensable in the fight against corona. We hope for positive news soon, so we can welcome you again and support you where needed!

 

Meanwhile, we try to remain creative with training options that are allowed. So keep a close eye on your email, our Social Media and our website for developments regarding the alternative training options. Have you already participated in the circuit training in the Olympic Stadium and the online live group classes? You can do so via our Olympic Gym Amsterdam App!  

 

Take care of yourself and each other!

 

With sporty greetings,

 

Team Olympic Gym Amsterdam


Update 27 Corona Virus - Buiten lessen

Beste leden,


Bedankt voor jullie reacties!


Na het lezen van jullie vele enthousiaste reacties, zijn wij het verder gaan uitzoeken. Goed nieuws! Wij hebben overleg gehad met NL Actief en zojuist is bekend geworden dat er getraind mag worden met meerdere duo’s onder begeleiding van een trainer.

Ter verduidelijking: De trainer mag dus niet meerdere duo’s tegelijkertijd lesgeven, dit wordt gezien als groepstraining. De trainer mag wel van duo naar duo gaan om instructie te geven op tenminste 1,5m afstand. Onderaan deze e-mail staat een duidelijke uitleg van NL Actief.


Wij hebben met de regels van dien verschillende soorten trainingen uitgedacht:

 • Circuit met combinatie van kracht en cardio
 • X-fit
 • Crossrunning

De trainingen zullen plaatsvinden buiten in het Olympisch Stadion! Om alles veilig te laten verlopen mag jij naar binnen via ingang K van het stadion [deze zit links van onze hoofdingang nummer 23]. Hier zal een trainer jou naar binnen laten. Deze ingang leidt naar het tribune waarnaar je naar beneden loopt naar het veld waar de training gegeven wordt. Via ingang K wordt jij ook weer door de trainer naar buiten gelaten. De trainingen worden buiten gegeven, kleed je dan ook gepast daarop aan. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Houd hier dan ook rekening mee.


Voor nu hebben wij ervoor gekozen de trainingen in de ochtenden te laten plaatsvinden. Zie het rooster onder deze e-mail. Wij willen de eerste week kijken hoe de trainingen verlopen en aan de hand daarvan eventueel trainingen toevoegen. Als jij hier ideeën over hebt, dan horen wij het graag!


Vanaf aanstaande zaterdag gaan wij starten met de trainingen! Schrijf je in via de Olympic Gym Amsterdam app om mee te doen aan de training. Dit kan vanaf 24 uur van te voren.


Wanneer jij gebruik maakt van deze trainingsoptie en jouw abonnement was bevroren, dan gaat deze weer lopen. Voor vragen hierover kan jij terecht bij dion@olympicgymamsterdam.nl of talisa@olympicgymamsterdam.nl.


Wij kunnen niet wachten jullie weer te zien!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


nullBuiten lessen Olympic Gym


English:


Dear members,


Thanks for your reactions!


After reading your many enthusiastic responses, we went to find out more. Good news! We have consulted with NL Actief and it has just been announced that it is allowed to train with multiple duos under the supervision of a trainer.

To clarify: The trainer may not teach multiple duos at the same time, this is seen as group training. The trainer is allowed to go from duo to duo to give instruction at least 1,5m distance. At the bottom of this email there is a clear explanation from NL Actief.


We have worked out different types of training with the rules in mind:

 • Circuit with combination of strength and cardio
 • X-fit
 • Cross running

The trainings will take place outside in the Olympic Stadium! To make sure everything is safe, you can enter through entrance K of the stadium [this is to the left of our main entrance number 23]. Here a trainer will let you in. This entrance leads to the grandstand where you walk down to the field where the training will take place. Through entrance K you will can exit as well. The trainings are given outside. Keep this in mind when it comes to clothing. The toilets can not be used.


For now we have chosen to have the training in the mornings. See the schedule below this email. We want to check the first week to see how the workouts go and possibly add workouts based on that. If you have any ideas, please let us know!

Starting this Saturday we will start with the trainings! Sign up via the Olympic Gym Amsterdam app to participate in the training. You can do this from 24 hours in advance.


When you use this training option and your subscription was frozen, then it will start running again. For questions about this please contact dion@olympicgymamsterdam.nl or talisa@olympicgymamsterdam.nl.


We can't wait to see you again!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam


nullBuiten lessen Olympic Gym


Update 26 Corona Virus - Verlenging maatregelen

Beste leden,

 

Gisteravond is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de huidige maatregelen helaas weer verlengd worden tot 3 maart 2021. Dat betekent voor ons niet veel anders, maar wij willen jullie door deze e-mail graag nog een hart onder de riem steken.

 

Op dit moment bieden wij de groepslessen online aan. Jij kan deze live volgen in onze app. Sinds vorige week worden de meeste lessen ook weer opgenomen. Deze kan jij dan terugkijken in de Groepslessenbibliotheek van onze app.

 

Naast de online groepslessen zijn wij aan het kijken of wij nog een andere alternatieve trainingsoptie kunnen aanbieden om jullie aan het sporten te houden! Het zou namelijk mogen om buiten met meerdere duo’s naast elkaar te sporten mits de afstand tussen de duo’s meer dan 1,5 meter is, zodat er geen sprake is van groepsvorming. Wij zijn dit nog verder aan het onderzoeken, maar zijn wel alvast benieuwd of jullie zo’n training zien zitten. Het zal dan gaan om een circuittraining  in het Olympisch Stadion bestaande uit cardio en krachtoefeningen. Graag horen wij jouw mening!

 

Geef jouw mening door via deze link!

 

Wij hopen jou hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan jij altijd terecht bij info@olympicgymamsterdam.nl of bel maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 en 14:00-17:00 uur naar 020-6752313.

 

Houd nog even vol! Hopelijk zien wij elkaar snel weer.

 

Let goed op jezelf en elkaar!

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Dear members,

 

During last night’s press conference it was announced that the curring measurements will be extended again until March 3, 2021. Not much changes for us, but we would like to motivate you to keep on going through this email.

 

At the moment we offer the groupclasses online. You can follow these live in our app. Since last week most classes are also being recorded. You can then watch them again in the Groupclasses Library of our app.

 

Besides the online group classes, we are looking into another alternative training option to keep you exercising! It would be allowed to work out outside with multiple pairs next to each other, if the distance between the pairs is more than 1.5 meters, so that there is no group formation. We are still investigating this, but are curious if you would like to participate with such a training. It will be a circuit training in the Olympic Stadium consisting of cardio and strength exercises. We would like to hear your opinion!

 

Give your opinion through this link!

 

We hope to have informed you sufficiently for now. For questions you can always contact info@olympicgymamsterdam.nl or call Monday to Friday between 09:00-12:00 and 14:00-17:00 hours to 020-6752313.

 

Keep on going! Let’s hope to see each other soon.

 

Take care of yourself and each other!

 

With sportive greetings,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Update 25 Corona Virus - Verlenging lockdown

Beste leden,


Helaas heeft het kabinet zojuist bekend gemaakt dat de huidige maatregelen met drie weken worden verlengd. Dit betekent voor ons dat wij onze deuren zeker tot 9 februari nog gesloten moeten houden. Wij vinden dit ontzettend jammer, want juist in een periode als deze is een gezonde levensstijl en weerstand essentieel. Wij hopen daarom dat iedereen in beweging blijft, ook nu het niet mogelijk is om in de sportschool te sporten!


Eerder werd op 15 december 2020 de tweede lockdown bekend gemaakt. Daarna hebben wij al onze leden de optie aangeboden om ons te blijven steunen, waarbij je gebruik kan maken van de alternatieve trainingsopties of om het lidmaatschap te bevriezen. Door de verlenging willen wij iedereen deze opties nogmaals aanbieden. Kies een optie door op deze link te klikken.


Maakte jij eerder gebruik van de optie om ons te blijven steunen en kies jij nu voor een bevriezing zal deze vanaf 19 januari 2021 ingaan. Heb jij eerder voor een bevriezing gekozen, hoef jij niet opnieuw een keuze te maken. Jouw bevriezing blijft van kracht.

Verder zullen wij ook opnieuw de mogelijkheid geven om materialen te lenen bij ons. Het gaat om de volgende sets:


Set 1: Step + Bodypump stang – 100,- euro borg

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro borg

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump stang – 150,- euro borg

Set 4: Pilates ring + elastiek – 50,- euro borg


De set kan dit keer worden opgehaald bij de hoofdingang; Olympisch Stadion 23. Een werknemer van Olympic Gym Amsterdam zal daar voor jou klaar staan om jou te helpen. De teruggave is op 8 februari 2021 (onder voorbehoud). Mocht jij al in het bezit zijn van geleende materialen, dan geld voor jou ook 8 februari 2021 als nieuwe inleverdatum.

Op de volgende dagen en tijden kan een set opgehaald worden:

Woensdag 13 januari 14:00-17:00 uur

Donderdag 14 januari 09:00-12:00 uur en 14:00-17:00 uur

Vrijdag 15 januari 10:00-12:00 uur


Juist omdat bewegen meehelpt aan het verhogen van de weerstand, hadden wij ook liever vandaag dan morgen de deuren weer voor jullie geopend. Wij beseffen maar al te goed dat wij opnieuw een beroep doen op jullie begrip en support. Daarvoor willen wij iedereen alvast bedanken. Ook het meedenken over alternatieve trainingsopties wordt erg gewaardeerd! Laten wij samen hopen dat alles er snel weer wat positiever uit ziet en dat wij jullie weer mogen ontvangen in de sportschool.


Voor vragen en/of opmerkingen kan jij telefonisch terecht van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 en 14:00-17:00 door te bellen naar 020-6752313 of stuur een e-mail naar info@olympicgymamsterdam.nl.


Pas goed op jezelf en op elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


Unfortunately, the cabinet just announced that the current measures will be extended by three weeks. This means for us that we will have to keep our doors closed until at least February 9. We find this extremely unfortunate, because especially in a period like this, a healthy lifestyle is essential. We therefore hope that everyone keeps working out, even now that it is not possible to work out in the gym!


Previously, the second lockdown was announced on December 15, 2020. After that, we offered all our members the option to continue supporting us, where we offer the alternative training options or freeze your membership. With the extension, we want to offer everyone these options again. Please make your choice by clicking on this link.


Did you previously use the option to continue to support us and you now choose to freeze your membership. That will take effect from January 19, 2021. Did you choose for a freeze before, you don't have to make a choice again. Your freeze will remain in effect.

Furthermore, we will again give you the opportunity to borrow materials from us. It concerns the following sets:


Set 1: Step + Bodypump bar - 100,- euro deposit

Set 2: Step + dumbbells - 100,- euro deposit

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump bar - 150,- euro deposit

Set 4: Pilates ring + elastic band - 50,- euro deposit


The set can be picked up this time at the main entrance; Olympic Stadium 23. An employee of Olympic Gym Amsterdam will be there to help you. The return is on February 8, 2021 (subject to change). If you are already in possession of borrowed materials, then 8 February 2021 is your new return date.


A set can be picked up on the following days and times:

Wednesday 13 January 14:00-17:00

Thursday 14 January 09:00-12:00 and 14:00-17:00

Friday 15th January 10:00-12:00


We realize that we are once again appealing for your understanding and support. Precisely because exercise helps to increase resistance, we would rather have opened the doors again for our members today than tomorrow! We would therefore like to thank everyone again for their support and their thoughts on alternative training options. This is much appreciated! Hopefully the number of infections will drop quickly by extending these measures. So that everything will return to 'normal' and we can welcome you in our gym again!


For questions you can contact us from Monday to Friday between 09:00-12:00 and 14:00-17:00 by calling 020-6752313 or send an e-mail to info@olympicgymamsterdam.nl.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 24 Corona Virus - Mogelijkheden lockdown

Beste leden,


In deze e-mail hebben wij voor jou uitgebreide informatie over de alternatieven voor fitness, thuissporten met begeleiding, uitleensets en opties met betrekking tot jouw lidmaatschap.


Deze lockdown is weer een vervelende periode en wij willen jou daarom zoveel mogelijk tegemoet komen. Met betrekking tot jouw lidmaatschap hebben wij 2 opties uitgewerkt. Door op deze link te klikken kan jij onze poll invullen en jouw keuze doorgeven. Jij hebt de keuze uit de volgende opties:

Optie 1: Ik wil Olympic Gym Amsterdam blijven steunen en betaal mijn lidmaatschap door. Daarbij kan ik gebruik maken van de alternatieve mogelijkheden voor de groepslessen en fitness.

Optie 2: Ik wil mijn lidmaatschap bevriezen voor de tijd dat Olympic Gym Amsterdam gesloten is door de aangescherpte corona maatregelen. Daarbij maak ik geen gebruik van de alternatieve mogelijkheden voor groepslessen en fitness.


Om het thuis sporten te verbeteren willen wij jou de mogelijkheid geven om materialen te lenen. Wij hebben de materialen op een lease contract en het is daarom erg belangrijk dat de materialen weer netjes worden ingeleverd. Op elke set zit een borg die betaalt moet worden bij het ophalen van de set. De borg moet contant betaald worden. Bij volledige teruggave van de materialen krijg jij de borg terug. De keuze is uit de volgende sets:

Set 1: Step + Bodypump stang – 100,- euro borg

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro borg

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump stang – 150,- euro borg

Set 4: Pilates ring + elastiek – 50,- euro borg

Set 5: Crossfit stang + 1 set platen + klemmen – 150,- euro borg


Jij kan de set ophalen bij de achterdeur van Zaal 2. Daar zal een werknemer van Olympic Gym Amsterdam voor jou klaarstaan om te helpen. De teruggave is 17 of 18 januari 2021. Bij ophalen van de materialen moet jij jouw handtekening zetten met akkoord op de datum van teruggave. Als de corona maatregelen nog worden aangepast, passen wij de teruggave datum ook aan. Op de volgende dagen en tijden kunnen de sets opgehaald worden, buiten deze dagen en tijden is het niet mogelijk:

Woensdag 16 december 09:00-11:00 en 17:00-19:00 uur

Donderdag 17 december 09:00-11:00 en 17:00-19:00 uur

Vrijdag 18 december 09:00-12:00 uur


Mocht jij de aankomende weken een afspraak hebben staan met een van onze trainers van de fitness, dan komt deze helaas te vervallen. De trainer zal met jou contact opnemen hierover en alternatieve mogelijkheden aanbieden.


De online groepslessen zijn vanaf vandaag van start gegaan. Het groepslesrooster wat in de app staat is leidend en hier kunnen aanpassingen in gedaan worden. Houd de app dan ook goed in de gaten. Een tip om de lessen goed te kunnen volgen. Als jij op de knop NU DEELNEMEN klikt en geen beeld geeft, klik dan op de knop SEND LINK. Dan krijg jij een link opgestuurd naar jouw e-mail. Door op de link te klikken kan jij de les live volgen. De app krijgt binnen een week een update en daar moet het probleem mee opgelost zijn.


Naast de online groepslessen gaan wij ook weer Home Work-outs online zetten. Deze zijn in onze app, via social media en de website te vinden.


Mocht jij vragen hebben, zijn wij vanaf van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 17:00. Jij kunt ook e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.


Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


In this email we have detailed information for you about the alternatives to fitness, home sports with guidance, loan sets and options regarding your membership.


This lockdown is another difficult period and we want to accommodate you as much as possible. With regard to your membership we have developed 2 options. By clicking on this link you can fill out our poll and make your choice. You can choose from the following options:

Option 1: I want to continue to support Olympic Gym Amsterdam and pay my membership. I can make use of the alternative options for group classes and fitness.

Option 2: I want to freeze my membership for the time that Olympic Gym Amsterdam is closed due to the tightened corona measures. I will not make use of the alternative options for group classes and fitness.


In order to improve working out at home we would like to give you the opportunity to borrow materials. We have the materials on a lease contract and it is therefore very important that the materials are returned neatly. On each set there is a deposit that must be paid when picking up the set. The deposit must be paid in cash. When the materials are returned in full you will get the deposit back. You can choose from the following sets:

Set 1: Step + Bodypump barbell - 100,- euro deposit

Set 2: Step + dumbbells - 100,- euro deposit

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump barbell - 150,- euro deposit

Set 4: Pilates ring + elastic band - 50,- euro deposit

Set 5: Crossfit barbell + 1 set of plates + clamps - 150,- euro deposit


You can pick up the set at the back door of Zaal 2. An employee of Olympic Gym Amsterdam will be there to help you. The return date is 17 or 18 January 2021. When you pick up the materials, you have to sign and agree on the date of return. If the corona measures are being adjusted, we will also adjust the return date. On the following days and times the sets can be picked up, outside these days and times it’s not possible:

Wednesday December 16th 09:00-11:00 and 17:00-19:00

Thursday December 17th 09:00-11:00 and 17:00-19:00

Friday December 18th 09:00-12:00


If you have an appointment with one of our fitness trainers in the upcoming weeks, this will unfortunately be cancelled. The trainer will contact you about this and offer alternative options.


The online group classes have started today. The groupclass schedule in the app is leading and adjustments can be made in there. Keep a close eye on the app. A tip to be able to follow the classes in a good way. If you click on the button NU DEELNEMEN and doesn't show a screen, click on the button SEND LINK. Then you will get a link sent to your e-mail. By clicking the link you can follow the class live. The app will get an update within a week and that should solve the problem.


Besides the online group classes we will also have Home Work-outs online again. These can be found in our app, via social media and the website.


If you have any questions, we can be reached by phone from Monday to Friday between 9:00 and 12:00 and between 14:00 and 17:00. You can also email us at info@olympicgymamsterdam.nl.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 23 Corona Virus - Olympic Gym Amsterdam moet haar deuren sluiten tot 19 januari

Update 23 Corona Virus - Olympic Gym Amsterdam moet haar deuren sluiten tot 19 januari -verstuurd op 14-12-2020


Lieve leden,


Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat zojuist het kabinet heeft besloten dat de sportscholen opnieuw hun deuren moeten sluiten. Dit gaat morgen 15 december 2020 in tot in ieder geval 19 januari 2021.


Ondanks dit vervelende nieuws, zijn wij meteen aan de slag gegaan met alternatieven voor de groepslessen en fitness. Vanaf morgen 15 december starten wij dan ook gelijk met de online groepslessen!


Het groepslesrooster staat onderaan deze e-mail. De lessen zijn nu alleen te volgen via onze Olympic Gym Amsterdam app en werkt als volgt:

 • Reserveer de les in het groepslesrooster via de app.
 • Zodra de instructeur de les opent, krijg jij een melding om aan de les deel te nemen. Jij kan ook zelf op de les klikken die jij gereserveerd hebt om deel te nemen. Dit kan vanaf 15 minuten van te voren.
 • Ook is het nu mogelijk ervoor te kiezen om jouw camera aan te doen, zodat de instructeur jou ook kan zien.
 • Verder is het mogelijk om de les te streamen naar een televisie.


De lessen zijn voor nu alleen live te volgen via de app. De lessen komen dus niet op onze Facebook, ons YouTube Kanaal of op de website. Dit komt omdat de lessen nu via de app worden gestreamd. Wij zijn druk bezig om de lessen na een live les ook weer op onze kanalen te zetten, zodat jij deze op een ander moment terug kan kijken.

Verder volgt er morgen uitgebreide informatie over de alternatieven voor fitness, thuissporten met begeleiding, uitleensets en opties met betrekking tot jouw lidmaatschap.


Mocht jij vragen hebben, zijn wij vanaf morgen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 17:00 op maandag tot en met vrijdag. Je kunt ook e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.


Wij hopen op jouw begrip en hopelijk mogen wij snel weer onze deuren openen om jou bij ons in de sportschool te ontvangen.


Pas goed op jezelf en op elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


null

English:


Dear members,


To our great regret, we have to announce that the cabinet has just decided that the gyms must close their doors again. This will start tomorrow December 15, 2020 until at least January 19, 2021.


Despite this unfortunate news, we immediately started working on alternatives for the group lessons and fitness. From tomorrow December 15th we will start with the online group lessons! The online group schedule is at the bottom of this e-mail. The classes can now only be followed via our Olympic Gym Amsterdam app and works as follows:

 • Reserve the lesson in the group schedule via the app.
 • As soon as the instructor opens the class, you will receive a notification to join the class. You can also click on the lesson you have reserved to participate. This can be done from 15 minutes in advance.
 • It is now also possible to choose to turn on your camera, so the instructor can see you as well.
 • It is also possible to stream the lesson to a television.

For now, the lessons can only be followed live via the app. The lessons will not be shown on our Facebook, YouTube Channel or on the website. This is because the lessons are now streamed through the app. We are busy to put the lessons back on our channels after a live lesson, so you can watch them again at another time.


Tomorrow we will also provide you with extensive information about the alternatives for fitness, home sports with guidance, loan sets and options regarding your membership.


If you have any questions, we can be reached by phone between 9:00 and 12:00 and between 14:00 and 17:00 on Monday to Friday. You can also email us at info@olympicgymamsterdam.nl.


We hope for your understanding and hopefully we can open our doors again soon to welcome you to our gym.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam


null

Update 22 Corona Virus - Update protocol

Update 22 Corona Virus - Update protocol - gewijzigd op 7-12-2020

Beste leden,

Dit definitieve protocol is gebaseerd op informatie die beschikbaar was tot de datum van het versturen van dit protocol. De informatie van de overheid over versoepeling (of eventueel aanscherping) van de Corona-maatregelen verandert echter regelmatig en kan effect hebben op de maatregelen in dit protocol. Wij zullen jou bijtijds informeren over relevante wijzigingen.

Wij hopen jullie met dit protocol voldoende te hebben geïnformeerd. Het is allemaal even anders dan jullie van ons gewend zijn, maar wij hopen toch op deze manier het iedereen naar hun zin te maken en dat iedereen op een veilige manier kan komen sporten!


Algemeen

 • Bij binnenkomst, de gang en de toiletten is het verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten en het verplaatsen van apparaat naar apparaat is het niet verplicht.
 • Bij binnenkomst ben jij verplicht om gebruik te maken van de desinfecterende gel (contactloos).
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Maak gebruik van jouw handdoek tijdens het sporten.
 • Fysiek contact is te allen tijde verboden.
 • Jij kunt alleen bij ons terecht binnen het door jouw gereserveerde tijdsblok.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Houd ook bij het betreden en verlaten van onze club voldoende afstand tot andere sporters.

Algemeen hygiëne

 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was de handen met zeep voor en na het bezoek van Olympic Gym Amsterdam.

Blijf thuis

 • Blijf thuis als jij de afgelopen 24 uur last hebt gehad van hoesten, verkoudheid, verhoging, koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 • Blijf thuis als jij op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten hebt.
 • Blijf thuis als jij het coronavirus hebt gehad en dat is de afgelopen 7 dagen vastgesteld.
 • Blijf thuis als jij een huisgenoot met het coronavirus hebt en daar in de afgelopen 14 dagen nog contact mee hebt gehad.
 • Blijf thuis als jij direct contact hebt gehad in de afgelopen 14 dagen met een persoon die positief is getest op het coronavirus.

Toiletten en kleedkamers

 • Je kunt gebruik maken van het toilet. 1 persoon per keer.
 • Reinig het toilet zelf met de daarvoor bestemde schoonmaakspullen. Doe dit voor en na gebruik van het toilet.
 • Op het moment is er geen toegang tot de kleedkamers. Er kunnen ook geen lockers gebruikt worden. In de gang staan kapstokken om jouw jas en eventuele tas op te hangen. Kom daarom omgekleed en wel naar Olympic Gym Amsterdam.

Receptie

 • Voor vragen kun jij terecht bij de receptie. Voor uitgebreide vragen, vragen wij jou deze te e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.
 • Mocht jij met de auto komen en in de garage parkeren, dan kan jij een waardekaart voor € 5,- kopen. Bij het uitrijden moet jij eerst jouw eigen kaar insteken en daarna de waardekaart. Vervolgens gaat de slagboom open. Dit is geldig voor 2 uur parkeren. Als jij de club binnen het uur weer verlaat raden wij jou aan om in de garage te betalen. Dit is goedkoper.

Kinderopvang

 • Op het moment is het alleen mogelijk om te komen sporten in de daarvoor gereserveerde tijdsblokken. Tijdens het gereserveerde tijdblok, mag jouw kind naar de kinderopvang.
 • Schrijf de naam van jouw kind op. Noteer hierbij het tijdsblok dat u heeft gereserveerd.
 • Er is een maximum van 2 uur.

Ventilatie

 • Het is een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bacteriën vermindert en het binnenklimaat comfortabel kan houden. Gelukkig is ons pand voorzien van veel ramen en deuren. Wij zullen deze openhouden om voor optimale ventilatie te zorgen.

Openingstijden

Regulier

Ma:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00
Di:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00
Wo:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00
Do:       7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00
Vr:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00
Za:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00
Zo:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00

Risicogroep

Ma:      14:00 – 16:00
Di:        14:00 – 16:00
Wo:      14:00 – 16:00
Do:       14:00 – 16:00
Vr:        14:00 – 16:00
Za:       14:00 – 15:00
Zo:       14:00 – 15:00

Kinderopvang

Ma:      9:00 – 14:00
Di:        9:00 – 14:00
Wo:      9:00 – 12:00
Do:       9:00 – 14:00
Vr:        9:00 – 14:00
Za:       9:00 – 14:00
Zo:       9:00 – 14:00


Reserveringen

 • Je bent verplicht om je voor een tijdsblok te reserveren. Dit kan in onze app: Olympic Gym Amsterdam.
 • Reserveren kan maximaal 24 uur van te voren voor het desbetreffende tijdsblok.
 • Kom niet eerder dan het afgesproken tijdsblok.
 • Na het afgesproken tijdsblok dien je de gym direct te verlaten.
 • Het stappenplan voor een account bij onze app kan gevonden worden op: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/
 • Wanneer jij je niet kunt aanmelden voor een fitnessblok of groepsles, omdat je niet over een smartphone beschikt kun jij bellen naar de receptie en boeken zij een fitnessessie of groepsles voor jou in. Het telefoonnummer van de receptie is 020-6752313.

Fitnessblok

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Een handdoek gebruiken in de fitness is verplicht.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een fitnessblok. Een fitnessblok is 75 minuten. Elk halfuur kunnen 15 mensen een fitnessblok reserveren. De reservering komt 24 uur van tevoren open te staan.
 • Bij binnenkomst moet jij je melden bij de receptie en aangeven dat jij een fitnesstijdsblok hebt gereserveerd. Als jij niet bent aangemeld, dan komt jij helaas niet binnen.
 • Er is een aparte tijd per dag tussen 14:00 en 16:00 uur voor de risicogroep. Val jij niet in deze categorie, maak dan geen gebruik van dit tijdslot.
 • De cardio apparaten worden om en om aangezet om voldoende afstand van elkaar te houden.
 • De meeste fitness apparaten staan 1,5 meter uit elkaar. Op een aantal fitness apparaten staan verdere instructie om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Zodra jij met dit apparaat te maken krijgt, volg dan de instructies op.
 • Bij functioneel trainen (bijvoorbeeld met losse gewichten) doe jij dit in de hiervoor aangegeven vakken.
 • Elke keer na gebruik van een apparaat/attribuut moet jij deze desinfecteren met de daarvoor klaargezette desinfectie materialen bij elk desinfectie station.
 • Na een fitnessblok dien jij gelijk het pand te verlaten.

Groepslessen

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een groepsles. De reservering komt 24 uur van tevoren open te staan.
 • Bij binnenkomst moet jij je bij de receptie melden en aangeven dat jij een groepsles hebt gereserveerd. Als jij niet bent aangemeld, dan kun jij helaas niet meedoen aan de groepsles.
 • Kom maximaal 5 minuten van tevoren.
 • De kleedkamers zijn gesloten en dat betekent dat jij jouw spullen niet in een locker kan doen. In de zaal staan kapstokken. Zodra de voorafgaande les uit de zaal is en de zaal leeg is, mag jij naar binnen. Dan kan jij jouw jas en eventuele tas op de daarvoor neergezette kapstok hangen.
 • Bij vertrek worden de materialen eerst gedesinfecteerd.
 • Na een groepsles dien je gelijk het pand te verlaten. De uitgang voor de groepslessen is in beide zalen via de achterdeuren.

Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 21 Corona Virus - Mondkapjes verplicht in openbare ruimten

Update 21 Corona Virus - Mondkapjes verplicht in openbare ruimten - verzonden op 01-12-2020


Beste leden,

Vanaf morgen 1 december wordt het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht. 

Wat betekent dit voor ons?

Per 1 december is het verplicht dat iedereen een mondkapje draagt bij binnenkomst, in de gang en in de toiletten. Tijdens het sporten is een mondkapje niet verplicht. Ook bij het wisselen van toestel hoef jij geen mondkapje te dragen.


Mocht jij nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  


Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English


Dear members,


From tomorrow, December 1st, wearing a face mask in public places will be mandatory.


What does this mean for us? As of December 1st, it is mandatory that everyone wears a face mask when entering, in the hallway and in the toilets. A face mask is not mandatory during sports. You do not have to wear a face mask when changing machines.


If you have any questions, please feel free to contact us. 


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 20 Corona Virus - Groepslessen mogen weer!

Update 20 Corona Virus - Groepslessen mogen weer! - verzonden op 17-11-2020


Beste Leden,


Een positief bericht op de dinsdagavond, want de groepslessen mogen weer van start gaan! Wij zijn hartstikke blij en hopen jullie ook!

Om dit te vieren willen wij eenmalig een BodyPump les geven op woensdag om 00:00 uur! Dat is namelijk het eerst mogelijke moment dat het weer mag! De les wordt gegeven door Daniel en er kunnen in totaal 18 mensen meedoen. Wel met de randvoorwaarde dat er minstens 10 mensen zich aanmelden voor de les. Als dit niet het geval is, kan de les nog gecanceld worden. Het aanmelden voor deze eenmalige les kan gewoon via de app!


Vanaf donderdag 19 november continueren wij de groepslessen volgens hetzelfde rooster als dat wij voor deze maatregel hanteerde.


Als jij deze e-mail leest staan de lessen weer in de app en kan jij dus vanaf morgen daarvoor reserveren. Wees er op tijd bij!


De online lessen komen vanaf donderdag te vervallen. Wij zijn aan het kijken om permanent online lessen in het rooster te houden, maar hier komt later meer informatie over. De circuittraining blijft mogelijk in zaal 2. Dit gaat wel op andere tijden gebeuren omdat er weer groepslessen in de zaal gaan plaatsvinden. Als er geen groepsles is kan de circuittraining zelfstandig in de zaal worden uitgevoerd.


Verder willen wij de maatregelen voor de groepslessen weer even opfrissen:

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsles.
 • Jassen en tassen kunnen in de zaal op de kapstokken opgehangen worden.
 • Na de groepsles kan jij de zaal verlaten via de achterdeuren in de zalen.
 • Houd bij binnenkomst en bij het pakken van materialen een mondkapje op.
 • Houd 1.5 meter afstand.

Tot snel in de sportschool! Let goed op jezelf en elkaar.


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


Rooster


English


Dear Members,


A positive message on this Tuesday evening, because the groupclasses can start again! We are very happy and hope you are too!

To celebrate this, we would like to give a one-time BodyPump class on Wednesday at 00:00! That's the first possible moment to start again! The class will be given by Daniel and a total of 18 people can participate. The only condition is that at least 10 people sign up for the class. If this is not the case, the class can be cancelled on a short notice. Signing up for this one-time class can be done via the app!

From Thursday November 19th we will continue the groupclasses according to the same schedule as we used for this COVID-19 measures. If you read this e-mail, the classes will be in the app again and you can make a book classes starting from tomorrow. Don’t be too late!


The online classes will be cancelled as of Thursday. We are looking to keep online classes in the schedule permanently, but more information will be available later. The circuittraining will remain possible in room 2. This will happen at other times because there will be group classes in the room again. If there is no group class, the circuittraining can be performed independently in the room.


Furthermore, we would like to refresh the measures for the group lessons:

 • Do not come earlier than 5 minutes before the start of the group lesson.
 • Coats and bags can be hung on the coat racks in the hall.
 • After the group lesson you can leave the room through the back doors in the rooms.
 • Keep a mouth cap on when entering and when packing materials.
 • Keep a 1.5 meter distance of each other.

See you soon at the gym! Take good care of yourself and each other.


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam


Rooster

Update 19 Corona Virus - Beperkt spullen lenen mogelijk + start circuit training zaal 2

Update 19 Corona Virus - Beperkt spullen lenen mogelijk + start circuit training zaal 2, verzonden op 9-11-2020


Beste leden,


Na de laatste persconferentie moesten wij helaas de groepslessen stilleggen. Deze maatregel gaat 2 weken duren, wat betekent dat wij hopelijk na 19 november 2020 weer de groepslessen mogen voortzetten. Gelukkig kan jij op het moment de groepslessen online live volgen via ons Facebook kanaal of op een ander moment via ons YouTube kanaal of website.


Voor de online lessen doen onze instructeurs extra hun best om deze zo in te richten dat jij het ook zonder materialen kan uitvoeren. Nu hebben wij de afgelopen dagen vaker de vraag gekregen of er toch attributen geleend kunnen worden om te gebruiken voor de online lessen. Wij begrijpen natuurlijk ook erg goed dat deze gemist worden tijdens een les. Goed nieuws! Vanaf morgen kan jij een setje bij ons lenen!


De materialen die gebruikt worden in de zaal worden door ons geleased. Dat is de reden waarom wij tijdens de gehele sluiting geen spullen hebben uitgeleend. Nu vinden wij het heel vervelend dat de groepslessen weer gestopt zijn en kiezen er daarom voor om het dit keer wel te doen. Wij hebben een borg op de uitgeleende materialen sets gezet en deze moet vooraf contant betaald worden. De borg voor de verschillende sets is als volgt:

1. Bodypump Set – Step en Stang – 100,- euro borg

2. BodyShape Set – Step en Dumbbells – 100,- euro borg

3. Combinatie Set – Step, Stang en Dumbbells – 150,- euro borg


De materialen sets kunnen opgehaald worden bij de achterdeur van zaal 2 op de onderstaande dagen en tijden. Buiten deze tijden kan het helaas niet.

Dinsdag 10 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00-19:00 uur

Woensdag 11 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00 -19:00 uur


De inleverdatum van de materialen is op woensdag 18 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00-19:00 uur. Mochten de maatregelen aangepast worden of langer aanhouden, dan kan de datum nog aangepast worden.


Verder leuk nieuws! Vanaf morgen, dinsdag 10 november, gaan wij ook starten met circuittraining in zaal 2. De circuittraining duurt een halfuur en hiervoor moet ingeschreven worden in de app. Per halfuur kunnen zich 3 keer 2 personen zich inschrijven. Zie het rooster in de app voor de tijden.


Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


After the last press conference we unfortunately had to stop the group lessons. This measure will take 2 weeks, which means that hopefully after 19 November 2020 we will be able to continue the group lessons again. Luckily at the moment you can follow the group lessons live online via our Facebook channel or at another time via our YouTube channel or website.


For the online lessons, our instructors will do their best to organize them in such a way that you can do it even without materials. In recent days we have been asked more often whether attributes can be borrowed to be used for the online lessons. Of course, we understand very well that they will be missed during a lesson. Well good news! Starting tomorrow you can borrow a set from us!


The materials used in the hall are leased by us. That's why we didn't lend out any stuff during the entire closure. Now we find it very annoying that the group lessons have stopped again and therefore we choose to do lend out stuff this time. We have put a deposit on the lent sets of materials and this has to be paid in cash in advance. The deposit for the different sets is as follows:

1. Bodypump Set - Step and Rod - 100,- euro deposit

2. BodyShape Set - Step and Dumbbells - 100,- euro deposit

3. Combination Set - Step, Rod and Dumbbells - 150,- euro deposit


The material sets can be picked up at the back door of room 2 on the following days and times. Outside these times it is unfortunately not possible.

Tuesday November 10th between 10:00-12:00 and 17:00-19:00.

Wednesday November 11th between 10:00-12:00 and 17:00 -19:00.

The return date of the materials is on Wednesday November 18th between 10:00-12:00 and 17:00-19:00. If the measures are modified or if they last longer, the date can still be modified.


Further nice news! Starting tomorrow, Tuesday November 10th, we will also start with circuit training in room 2. The circuit training will take half an hour and needs to be registered in the app. Per half hour 3 times 2 persons can register. See the schedule in the app for the times.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 18 Corona Virus - Online Groepslesrooster

Update 18 Corona Virus - Online Groepslesrooster de komende twee weken, verzonden op 4-11-2020


Beste leden,


Vanavond om 22:00 uur gaan de nieuwe maatregelen in die het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt. Dit betekend voor ons gelukkig dat wij open mogen blijven, maar de aankomende 2 weken mogen er helaas geen groepslessen gegeven worden. Zoals wij gisteren in de e-mail al hebben aangegeven zijn wij meteen aan de slag gegaan met een online groepsrooster. Het online rooster kan je onderaan de e-mail vinden. Wij zullen hier morgen live mee gaan!


Waar kan jij deze online groepslessen volgen:

De lessen zijn live te volgen via ons besloten Facebook kanaal: Olympic Gym Amsterdam Online (https://www.facebook.com/groups/olympicgymamsterdamonline). Mocht jij de groepsles niet live kunnen bijwonen, kan jij deze op een later tijdstip terug kijken via ons YouTube kanaal of onze website.


Wij zijn op het moment druk bezig met een update in onze Olympic Gym Amsterdam app. Zodra deze update voltooid is, kan jij de les online volgen via onze app. Dit gaat dan heel gemakkelijk via ons bestaande reserveringssysteem. Wij verwachten dat dit over 1 week mogelijk is! Zodra dit beschikbaar is, zullen wij jullie daarvan op de hoogte brengen. Tot die tijd zijn de live lessen dus te volgen via ons Facebook kanaal.


Verder zijn we ook druk bezig geweest met het ontwikkelen van circuittrainingen gericht op de groepslessen. Dit uiteraard met de nieuwe maatregelen in acht neming. Zo’n circuittraining gaat in Zaal 2 opgezet worden en wordt uitgezet in blokken. Het zal gaan om korte intensieve trainingen. Mocht jij normaal groepslessen volgen en zijn fitnessapparaten of online lessen niets voor jou, dan kan dit een mooi alternatief zijn voor de aankomende twee weken. Voor deze circuittrainingen kan jij reserveren in ons huidige reserveringssysteem. Wij zullen ergens eind deze week met deze trainingen starten. Houd de app dus goed in de gaten!


Online Groepslesrooster


Laten wij hopen dat wij over 2 weken weer fysieke groepslessen mogen geven. Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


Tonight at 22:00 the new measures announced by the Cabinet yesterday will enter into force. This means fortunately for us that we are allowed to stay open, but unfortunately no group lessons are allowed for the next 2 weeks. As we indicated in yesterday's e-mail, we immediately started working with an online group schedule. The online schedule can be found at the bottom of the email. We will go live with it tomorrow!


Where can you follow these online group lessons?

The lessons can be followed live through our private Facebook channel: Olympic Gym Amsterdam Online (https://www.facebook.com/groups/olympicgymamsterdamonline). If you are not able to attend the group lesson live, you can watch it at a later time via our YouTube channel or our website.


We are currently working on an update in our Olympic Gym Amsterdam app. As soon as this update is completed, you will be able to follow the lesson online via our app. This will be very easy via our existing reservation system. We expect this to be possible in 1 week! As soon as this is available, we will notify you. Until then the live lessons can be followed via our Facebook channel.


Furthermore, we have also been busy developing circuit training aimed at the group lessons. This of course with the new measures in mind. Such a circuit training will be set up in Grouplesson area 2 and will be set up in blocks. It will be short intensive trainings. If you normally take group classes and fitness equipment or online classes are not for you, this can be a nice alternative for the next two weeks. For these circuit trainings you can make reservations in our current reservation system. We will start somewhere at the end of this week. So keep a close eye on the app!


Online Groepslesrooster


Let's hope that in 2 weeks we will be able to give physical group lessons again. Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 17 Corona Virus

Update 17 Corona Virus - komende twee weken geen groepslessen, wel online verzonden op 3-11-2020


Beste leden,


Tijdens de persconferentie van vanavond is er gezegd dat wij gelukkig onze deuren open mogen houden! Dit is natuurlijk goed nieuws en wij hopen dat het ook zo blijft. Helaas is er wel gezegd dat er geen groepslessen meer mogen plaatsvinden in de aankomende 2 weken. Woensdag 4 november 22:00 uur gaan de nieuwe maatregelen in. Dat betekent dat morgen de laatste fysieke groepslessen worden gegeven. Wij vinden dit heel jammer en vervelend, maar wij zijn ook meteen aan de slag gegaan met een oplossing voor jullie.

Wij hopen donderdag 5 november zoveel mogelijk lessen van het huidige groepslesrooster online te geven. Hierover volgt morgen, woensdag 4 november, uitgebreide informatie. Wij snappen dat dit niet hetzelfde is en hopen dan ook de fysieke groepslessen over 2 weken weer te mogen voorzetten. Tot die tijd hopen wij jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn met de online groepslessen.


Nog een fijne avond gewenst! Let op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


During tonight's press conference it was said that fortunately we are allowed to keep our doors open! This is of course good news and we hope it will stay that way. Unfortunately it has also been said that there will be no more group classes in the next 2 weeks.

Wednesday November 4th 22:00  the new measures will take effect. This means that tomorrow the last physical group classes will be given. We find this very unfortunate and annoying, but we started working on a solution for you immediately.

We hope to give as many classes as possible from the current group schedule online starting from Thursday November 5th. More information will follow tomorrow Wednesday November 4th. We understand that this is not the same and hope to continue the physical group classes in 2 weeks. Until then, we hope to be of the best possible service to you with the online group classes.


Have a nice evening! Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 16 Corona Virus -Groepslessers via achterdeur vertrekken

Update 16 Corona Virus - groepslessers via achterdeur vertrekken verzonden op 29-10-2020


Beste leden,


Wij merken dat het in de gangen bij verwisseling van de groepslessen nogal druk kan zijn en de doorstroming niet goed verloopt. Juist in deze tijd moet hier extra op gelet worden.


Om de doorstroming te verbeteren bij de groepslessen zijn kapstokken bij de achterdeuren in beide zalen geplaatst. De jas en eventueel kleine tas moeten aan deze kapstok opgehangen worden. Niet aan de kapstokken in de gang. Na de les wordt de zaal verlaten via de achterdeur van de zaal. Op deze manier vermijden wij drukte bij het wisselen van de groepen voor een les. Kom jij met de auto en wil jij jouw parkeerkaart bij ons afstempelen, doe dit dan voorafgaand aan de les.


Graag willen wij ook via deze e-mail eerdere aangescherpte maatregelen nog even extra benoemen. Bij binnenkomst moet iedereen zich melden bij de receptie en aangeven of er een groepsles of fitnessblok is gereserveerd. Nog steeds is de vraag om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de groepsles te komen. Als jij te laat bent voor de groepsles dan kom jij helaas de les niet meer in. Bij een reservering voor een fitnessblok vragen wij ook om te komen op de tijd dat jouw blok start. Een fitnessblok is 75 minuten en de vraag is dan ook om na de 75 minuten niet te blijven hangen in de sportschool, maar deze gelijk te verlaten.


Verder zien wij in de praktijk gebeuren dat er gereserveerd wordt voor een groepsles of fitnessblok en er vervolgens niet wordt opgedaagd. Dit is niet de bedoeling en zonde van de gereserveerde plek. Vanaf nu is er een sanctie in het reserveringssysteem gezet dat het reserveren blokkeert na 2 keer afwezigheid. Als dit gebeurd bij jou, kan er contact worden opgenomen met de receptie.


Hartelijk dank alvast voor jullie medewerking. Laten wij er samen voor zorgen dat wij open mogen blijven! Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


We noticed that it can be quite busy in the hallways when classes follow up on each other and there’s no good walking flow in the hallways. Especially in this time of the year extra attention has to be paid to this.


To improve the walking flow with the groupclassses, coat racks have been placed in the classrooms. The coat and small bag must be hung on this coat rack. Not on the coat racks in the hallway. After the class the room will be left through the back door of the room. This way we avoid crowds when changing groups for a lesson. If you come with your car and want to stamp your parking ticket at the reception, please do so before the class.


We would also like to use this e-mail to mention previous tightened measures. Upon arrival, everyone must report to reception and indicate whether a groupclass or fitnessslot has been reserved. Still the question is not to come earlier than 5 minutes before the start of the groupclass. If you are late for the groupclass, you will unfortunately not be able to enter the class. When making a reservation for a fitnessslot, we also ask you to arrive at the time your slot starts. A fitnessslot is 75 minutes and the question is not to stay in the gym after 75 minutes, but to leave it immediately.


Furthermore, we see that in practice it happens that a groupclass or fitnessslot is reserved and then not shown up. This is not the intention and sin of the reserved spot. From now on there is a sanction in the reservation system that blocks the reservation after 2 absences. If this happens to you, you can contact the reception.


Thank you very much in advance for your cooperation. Let's make sure together that we can stay open! Take care of yourself and each other!


Kind regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 15 Corona Virus - Douches en kleedkamers gesloten

Update 15 Corona Virus - Douches en kleedkamers gesloten verzonden op 15-10-2020


Beste leden,


Door aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, moeten toch de kleedkamers en douches dicht. Dit gaat vanaf vrijdag 16 oktober in. Kom dus omgekleed en wel naar de sportschool! Neem daarbij zo min mogelijk spullen mee. Heb je spullen bij je, stop deze dan in een kleine sporttas die je makkelijk mee kunt nemen tijdens het trainen/groepsles. Voor je jas staan er kapstokken bij de balie en in de gang!


Onze excuses voor het ongemak, wij hopen dat wij snel weer onze kleedkamers en douches mogen openen.


Tot snel weer bij Olympic Gym Amsterdam.


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,

Because of the increased measurements from the government, we will have to close the showers and dressing rooms. This will commence friday the 16th of October. So please make sure that you come to the gym in your sporting outfit! Take as little stuff as possible. If you were to bring some stuff, put these in a small sporting bag that you can take with you during the training/ group lessons. For your coats we will place coat racks at the reception and in the hallway.


We're sorry for the inconvenience, we hope we can reopen our shower and dressing room facilities as soon as possible.


See you soon at Olympic Gym Amsterdam.

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 14 Corona Virus + Nieuws verbouwing

Update 14 Corona Virus + Nieuws Verbouwing verzonden op 5-10-2020


Beste leden,

Gisteren is er opnieuw een persconferentie geweest waarin de maatregelen weer flink zijn aangescherpt voor verschillende sectoren. Voor ons gelukkig goed nieuws, want voor de sportscholen veranderd er vrijwel niets. Uiteraard blijven de huidige regels die wij hanteren van kracht.

Verder is het jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat wij zijn begonnen met een verbouwing. Zoals in de nieuwsbrief eerder aangegeven willen wij jullie via deze e-mail hierover informeren. Wij willen jullie in deze e-mail ook uitleggen waarom deze verbouwing plaatsvindt.

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest en wij moesten onze deuren maar liefst 3,5 maand sluiten wegens COVID-19. Vanaf 1 juli mochten de deuren gelukkig weer open met de nodige maatregelen. Helaas heeft de sluiting een hoop teweeg gebracht en zo ook de nodige consequenties bij ons opgeleverd. In de afgelopen periode hebben wij daarom kritisch moeten kijken naar onze huidige situatie en hoe wij deze op een juiste manier kunnen vervolgen. Hierdoor moesten wij een aantal besluiten nemen, wat tot het volgende heeft geleid:

Een gedeelte van de ruimte waar Olympic Gym Amsterdam zich in bevindt gaan wij teruggeven aan de verhuurder. Een gedeelte van de overgebleven ruimte gaan wij daarom efficiënter indelen. Voor de huidige indeling en hoe de indeling gaat worden, verwijzen wij jullie graag naar onderstaande plattegrond.


Olympic Gym Amsterdam verbouwing


Hieronder nog even puntsgewijs de veranderingen:

 • Zaal 2 en de kantoren die hierboven zijn gelegen, komen te vervallen. [rood/wit gestreept]
 • Skinmetics gaat verplaatsen [paars] en de kapper gaat weg. In deze ruimte wordt de nieuwe entree, juice bar en receptie geplaatst. [groen]
 • Naast de nieuwe locatie van Skinmetics komt een open kantoor voor onze werknemers. [bruin/groen]
 • De dameskleedkamer schuift op en komt naast die van de heren te liggen. [roze/blauw]
 • Door de opschuiving van de dameskleedkamer, het weggaan van de kapper en de herindeling van de juice bar en receptie, wordt er een nieuwe trainingszaal gecreëerd. [rood]
 • De sauna en het Turks-stoomcabine komen te vervallen.
 • Waar voorheen de Inbody-scan, de zonnebank en de UA winkel zaten, komt een extra functionele trainingsruimte. [geel]

De dames- en herenkleedkamer krijgen dus eindelijk een upgrade(!). Verder gaan we door alle veranderingen onze ruimtes efficiënter gebruiken. Hiermee vervangen wij de ruimtes die wij eerder in gebruik hadden. Dit heeft helaas wel geresulteerd in het feit dat wij afscheid nemen van de Sauna en het Turks-stoombad. Wij begrijpen dat dit voor de leden die hier gebruik van maken als vervelend nieuws komt. Wij zijn op het moment nog aan het onderzoeken of wij in de toekomst infrarood sauna’s kunnen plaatsen.

Met een verbouwing is enige overlast helaas niet uit de weg te gaan. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot het minimum te beperken. De kleedkamers zullen voor een korte periode buiten gebruik zijn en wij sturen hier bijtijds een bericht over. Er gaat gestart worden bij de herenkleedkamer en dat wordt gevolgd met de dameskleedkamer.

Heel erg bedankt voor jullie medewerking en op naar een mooi resultaat!

Voor vragen kan jij terecht via ons telefoonnummer 020-6752313 of stuur een e-mail naar info@olympicgymamsterdam.nl


Let goed op jezelf en elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English


Dear members,


Yesterday there was another press conference in which the measures were tightened up for various sectors. Fortunately almost nothing will change for the gyms. Of course, the current rules that we have remain in force.


Furthermore, it has probably not escaped your notice that we have started a renovation. As previously indicated in the newsletter, we would like to inform you about this via this e-mail. In this e-mail we also want to explain why this renovation is taking place.

The past year has been an eventful year and we had to close our doors for 3.5 months because of COVID-19. From 1 July the doors were open again with the necessary measurements. Unfortunately, the closure has brought a lot of consequences for us. In the past period we have had to look critically at our current situation and how we can continue it in the right way. As a result, we had to take a number of decisions, which led to the following:


We will return part of the space where Olympic Gym Amsterdam is located to the landlord. A part of the remaining space we will divide more efficiently. For the current layout and how the layout will be, we would like to refer you to the plan below.

Olympic Gym Amsterdam verbouwing


Listed below you will find the changes:

 • Room 2 and the offices located above will be removed. [red/white striped]
 • Skinmetics will move [purple] and the hairdresser will leave. In this room the new entrance, juice bar and reception will be placed. [green]
 • Next to the new location of Skinmetics there will be an open office for our employees. [brown/green]
 • The ladies' changingroom will be moved up and placed next to the men's changingroom. [pink/blue]
 • By shifting the ladies' changingroom, leaving the hairdresser and rearranging the juice bar and reception, a new training room is created. [red]
 • The sauna and Turkish-steam cabin will be demolished.
 • Where previously the Inbody-space, sunbed and UA store were located, now there will be extra functional training space. [yellow]

So the ladies and men’s changingroom will finally get an upgrade(!). Furthermore, due to all the changes, we are going to use our rooms more efficiently. The rooms we used before will be replaced! Unfortunately this has resulted in the fact that we say goodbye to the Sauna and Turkish steam bath. We understand that this comes as unpleasant news for the members who use it. We are currently still investigating whether we can install infrared saunas in the future. More information about this will come at a later time.


Unfortunately with a renovation some inconvenience can not be avoided. We will do our utmost to keep this to a minimum. The changingrooms will be out of use for a short period of time and we will send you a message about this in time. We will start at the men's changingroom and that will be followed by the ladies changingroom.


Thank you very much for your cooperation and we are looking forward to a great end result!


If you have any questions, please call us on 020-6752313 or send an e-mail to info@olympicgymamsterdam.nl.


Take care of yourself and each other!


With sportive greetings,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 13 Corona Virus - Maak zelf goed schoon

Update 13 Corona Virus


Beste leden,


Na onze afgelopen e-mail zien wij dat het aanmelden via de app vele malen beter gaat. Onze complimenten hiervoor. Let’s keep up the good work!


In de praktijk zien wij helaas nog wel gebeuren dat men de apparaten na gebruik niet goed schoonmaakt. Voor jouw eigen veiligheid adviseren wij daarom om het apparaat zelf goed schoon te maken voor gebruik.


Verder heeft Rutte afgelopen week ingestemd met het kabinet en is er een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Voor sportscholen houdt dit in om overal een mondkapje te dragen behalve tijdens het sporten. Wij volgen het advies van het kabinet en willen jullie daarom ook adviseren om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, in de gang, toilet en in de kleedkamers. Nogmaals het is een advies en geen verplichting.

Mocht jij niet in het bezit van een mondkapje zijn en deze toch graag willen dragen, kan jij een mondkapje bij de receptie kopen voor 1,- euro.


Alvast hartelijk dank voor jullie begrip en tot snel bij Olympic Gym Amsterdam!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English


Dear members,


After our last email, we see that signing up via the app is much better. Our compliments for this. Let's keep up the good work!

Unfortunately we still see that people do not clean the devices properly after use. For your own safety, we therefore advise you to clean the device well before you’re going to use.


Last week Rutte has agreed with the cabinet and there is an urgent advice for wearing face masks in public areas. For gyms this means to wear a face mask everywhere except during your work-out. We follow the advice of the cabinet and would therefore like to advise you to wear a face mask when entering, in the hallway, toilet and in the changing rooms. Again it is an advice and not an obligation, but with this we may be able to prevent a 2nd closure.


If you are not in possession of a face mask and want to use one, you can buy one at the reception for 1,- euro.


Thank you for your understanding and see you soon at Olympic Gym Amsterdam!


Kind regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 12 Corona Virus - Nieuwe regels

Update 12 Corona Virus nieuwe regels verzonden op 29-9-2020


Beste leden,


Ondertussen is het ruim 3 maanden geleden dat wij onze deuren weer mochten openen. Vanaf toen zijn de landelijke regels langzaam versoepeld. Dit ging lange tijd goed, maar na de persconferentie van gisteravond blijkt dat het aantal besmettingen toch weer stijgt. Voor de komende drie weken gelden weer aangescherpte regels. Wat betekent dit nu voor ons?

 

Het kabinet geeft nadrukkelijk aan dat sportgelegenheden een uitzondering vormen op dat genoemde aantal personen op binnen locaties. Sportscholen mogen dezelfde aantal leden bedienen als voor deze nieuwe maatregelen. Toch willen wij door de stijging van het aantal besmettingen de bestaande regels binnen Olympic Gym Amsterdam aanscherpen.   

 

Het was al verplicht om je van te voren aan te melden via onze app voor een tijdslot of groepsles, maar in de praktijk blijkt toch dat mensen binnenkomen zonder een reservering. Dit kan nu niet meer en gaan wij hier strenger op controleren. Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en de receptionist controleert of jij je hebt aangemeld. Als jij je niet hebt aangemeld en het tijdslot zit vol, dan kunnen wij jou geen toegang geven tot de gym. Je kan dan terugkomen op het eerst volgende tijdslot waar plek is. Als jij niet kan komen, meld je dan af voor jouw gereserveerde tijdslot/groepsles.


De regels die wij hanteren nogmaals op een rij:

 •  Kom alleen als jij je goed voelt/geen klachten.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Desinfecteer je handen.
 • Meld jij van te voren aan via onze app voor de fitness en groepslessen.
 • Meld je bij binnenkomst bij de receptie.
 • Het is verplicht om een handdoek mee te nemen tijdens het sporten.
 • Maak na gebruik de apparaten en materialen schoon.


Wij willen benadrukken dat het ontzettend belangrijk is er samen voor te zorgen dat deze regels gerespecteerd worden en dat wij rekening met elkaar blijven houden. De afgelopen periode hebben wij samen een veilige omgeving weten te creëren, waar we aan onze gezondheid kunnen blijven werken. Hiervoor onze complimenten ook naar jullie toe. Dus laten wij dit zo houden!

 

Voor vragen kunnen jullie altijd terecht via e-mail of via de telefoon: 020-6752313.

 

Met sportieve groet,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

**ENGLISH**

Dear members,

 

It has been more than 3 months since we could re-open our doors. Since then the rules have slowly but steadily decreased. This went well for a while, but after the press conference last night it became clear that the infections are rising once again. For the next three weeks there will be several new rules throughout the country. But what does this mean for Olympic Gym Amsterdam?

 

The government emphasizes that sports locations are an exception to the rule about the number of people that can be at an indoor location at a time. This means that gyms can keep the same number of visitors as before these new rules. Although this is good news, we would like to sharpen our current rules because of the increase of new infections.

It was already mandatory to book a timeslot for a gym session or group lesson at Olympic Gym. Unfortunately, we have noticed that some members still come to train without a reservation. This will no longer be possible. We will check this very strictly, make sure you book your gym session or group lesson beforehand. When you enter at the reception our receptionist will check if you have a reservation. If you have no reservation and the timeslot is fully booked, you will need to exit the gym. You can then try and book the next timeslot if there is still space. If for any reason you cannot make a gym session or group lesson always cancel your booking, so you do not block unnecessarily for another member.

 

Please follow the following rules strictly:

 • Only come for your workout if you are feeling well/ not sick.
 • Keep 1,5 meters distance at all times.
 • Disinfect your hands.
 • Reserve a timeslot for gym session or group lessons before you come to the gym.
 • Check in at the reception with the receptionist.
 • It is mandatory to bring a fresh towel for your workout.
 • Clean the gym equipment after use with the disinfection sprays and paper towels.

 

We want to emphasize that it is of the utmost importance that we make sure we respect and follow these rules together and keep caring for each other in these difficult times. The last few months we have created a safe place to train and keep working on our health. We want to keep serving you, but this is only possible if we respect each other and follow the rules. You have done an amazing job with the rules so far, please let us keep it that way so we can keep helping you stay fit!

 

For questions you can send an e-mail or call 020-6752313.

 

Best regards,

 

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Update 11 Corona Virus - Wijziging protocol

Update 11 Corona Virus protocol wijziging verzonden op 3-7-2020


Lieve Leden,


Afgelopen week zijn onze deuren eindelijk weer open gegaan en wat zijn wij ontzettend blij en trots om te zien dat velen van jullie niet konden wachten om weer te beginnen. Wij hopen dat de mensen die reeds zijn geweest met een veilig en goed gevoel hebben getraind!


Na het protocol, verstuurd op 22 juni, is er al het één en ander aangepast. Zoals ook in het protocol toen aangegeven zouden wij bij versoepelingen of eventuele aanscherpingen van de Corona-maatregelen jullie hierover informeren.


Via deze e-mail willen wij per 4 juli 2020 de volgende veranderingen doorvoeren:

 •  De routing stopt [wij stappen af van het eenrichtingsverkeer]
 • Uitchecken is niet meer nodig [inchecken wel]
 • De uitgang is als vanouds weer nummer 23 [dit was eerder nummer 18]

Dit heeft een aantal gevolgen:

Voor de ouders onder ons; na afloop van jouw training mag jij jouw kind gewoon weer zelf ophalen bij de kinderopvang en via nummer 23 de gym verlaten.

Mocht jij na jouw training wat willen drinken of eten bij Zus & Zo kan dit gewoon weer zonder dat jij eerst de gym moet verlaten en weer via de hoofdingang naar binnen moet. De regels die in de brasserie gelden blijven wel gewoon gelden.

Met deze veranderingen willen wij iedereen er nogmaals op attenderen: houd 1,5 afstand. Deze regel blijven wij uiteraard hanteren. Geef elkaar de ruimte in de gym, zodat iedereen met een veilig gevoel kan trainen. Daarbij willen wij nogmaals iedereen oproepen om na jouw training de gym direct te verlaten en niet te blijven hangen.


Verder blijf je gewoon reserveren om te trainen of een groepsles te volgen via de Olympic Gym Amsterdam app.


Hartelijk dank weer voor jullie aandacht en wij hopen iedereen via deze e-mail voldoende te hebben geïnformeerd.


Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Update 10 Corona Virus - Aanvulling protocol

Update 10 Corona Virus - Aanvulling protocol


Lieve Leden,


Morgen is het eindelijk zover en mogen onze deuren weer open! In deze e-mail nog een aanvulling en enkele toelichtingen op het protocol dat wij hebben verstuurd op 22 juni 2020.


Goed nieuws! De kleedkamers en douches gaan per 1 juli ook gewoon open.


Let hierbij op het volgende:

- Bij gebruik van de kleedkamers en douches; doe dit binnen het tijdslot dat jij hebt gereserveerd

- Houd 1,5 meter afstand

- Ben niet onnodig lang in de kleedkamers

- Na het openen van jouw kluis desinfecteer het bedieningspaneel


Hieronder een aantal toelichtingen;


Waarom moet jij reserveren en in- en uitchecken?


Fitnesscentra moeten weten wie er aanwezig zijn in de gym. Daarbij moeten wij reserveringen vastleggen in een logboek, zodat er een contactonderzoek kan plaatsvinden bij een eventuele besmetting.


Hoelang duurt 1 tijdslot?


Omdat wij per 1 juli ook weer gebruik mogen maken van de kleedkamers en douches stellen wij de tijdsloten in op 75 min. Hierin kan jij je omkleden, sporten en eventueel douchen.


Waarom zijn de parkeerkaarten zo duur geworden?

Jarenlang heeft Olympic Gym Amsterdam de service aangeboden dat onze leden voor een relatief goedkope prijs kunnen parkeren in de parkeergarage onder het Olympisch Stadion. Dit parkeerticket was geldig voor 3 uur voor €3,50-. Wat de meeste van jullie misschien niet weten, is dat wij de rest prijs betaalden als jij langer dan 1 uur geparkeerd stond. Nogmaals dit was een service, waar wij jaarlijks een hoop geld aan kwijt waren. Gezien de omstandigheden is deze kostenpost helaas op het moment niet meer mogelijk. Wij hopen op jouw begrip hiervoor. Nogmaals als jij 1 uur geparkeerd staat, raden wij jou aan om jouw ticket in de parkeergarage te betalen. Dit is dan goedkoper.


Mag ik als persoon die in de risicogroep valt ook op tijden sporten niet bestemd voor de risico groep?

Ja dit is toegestaan. De reden dat wij een tijdslot hebben gecreëerd voor de zogeheten risicogroep, is om op die tijden een zo veilig en rustig mogelijke omgeving te creëren. Mocht jij als persoon in de risicogroep toch liever op een ander tijdstip sporten, is dit uiteraard mogelijk.


Verder vinden jullie hieronder het protocol van de brasserie Zus & Zo.


Algemene richtlijnen voor de gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

2. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

3. Op het terras en binnen mag je alleen zitten, niet staan.

4. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

5. Personeel van Zus&Zo kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

7. Was bij binnenkomst grondig je handen of gebruik het desinfectie middel bij de ingang

8. Toilet gebruik is voor gasten beperkt mogelijk. 1 persoon per keer. Reinig het toilet zelf voor en na gebruik.. Was na het toiletbezoek grondig je handen

9. Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel) of leg cash op de balie bij de kassa

10. Via app of telefonisch bestelde producten kunnen in overleg worden geleverd bij de voordeur of opgehaald bij het afhaal loket aan de linkerkant van Zus&Zo

11. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.


Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag 9:00 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 20;00 uur

Vrijdag& Zaterdag 9:00 tot 15:00

Zondag 10;00 tot 15:00


Er is een looproute gecreëerd in Olympic Gym, sporters die na of tijdens het trainen naar Zus&Zo willen komen, moeten via de uitgang van nummer 18 uit de gym en buitenom weer naar binnen gaan op nummer 23!!


Bestellen van producten kan via app, sms of telefonisch via het Zus&Zo nummer 06-42143658 [handig voor tijdens het trainen]


Vertel ons:

- Wat je wilt bestellen - ophaaltijd - voor meenemen of binnen nuttigen Ophalen kan op het gewenste tijdstip bij afhaalloket aan de linkerkant van Zus&Zo of we kunnen het naar de voordeur van nummer 23 brengen.

Bezoek aan Zus&Zo:

1. Heb respect voor elkaar en geef elkaar de ruimte

2. Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten.

3. Volg zoveel mogelijk de markeringen en houd looprichting aan

4. Bestel bij een medewerker bij binnenkomst bij de kassa en kijk samen naar een geschikte tafel

5. De bestelling word uitgeserveerd op het daarvoor aangegeven gedeelte

6. Bij terras bezoek word de bestelling geplaatst bij het afhaal loket aan de linkerzijde

7. Toilet gebruik is voor gasten beperkt mogelijk. 1 persoon per keer. Reinig het toilet zelf voor en na gebruik.. Was na het toiletbezoek grondig je handen

8. Betaal zoveel mogelijk contactloos, pin, mobiel of krediet storten op je account. Cash geld graag op de balie bij de kassa neerleggen.

9. Niet sportende gasten mogen ingang nummer 23 ook als uitgang gebruiken.


We hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kunnen niet wachten om iedereen weer te zien.


Tot snel,


Het team van Zus&Zo


Nogmaals bedankt weer voor jou aandacht. Wij zien jou graag weer vanaf 1 juli terug bij Olympic Gym Amsterdam!

 

Update 9 Corona Virus - Protocol 1 juli

Update 9 Corona Virus - protocol 1 juli geplaatst op 22-6-2020


Lieve leden,

 

Bijna is het zover en dan mogen jullie eindelijk weer bij ons komen sporten! Om het sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij jou onderstaand protocol aandachtig te lezen. 

 

Bij binnenkomst zullen bij zowel medewerkers als leden de gezondheidscheck gedaan worden. Bij de receptie hangt een formulier die je moet lezen. Indien jij op één van de vragen ja beantwoord wordt, kan je de gym helaas niet betreden. 

 

Algemeen

 • Bij binnenkomst ben je verplicht om gebruik te maken van de desinfecterende gel (contactloos).
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Maak gebruik van jouw handdoek tijdens het sporten.
 • Fysiek contact is te allen tijde verboden.
 • U kunt alleen bij ons terecht binnen het door jouw gereserveerde tijdsblok.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Houd ook bij het betreden en verlaten van onze club voldoende afstand tot andere sporters.

 

Looproute 

 • Er is een looproute gecreëerd in de gym die je moet volgen.
 • Ingang [nr. 23] – uitgang [nr. 18] 

 

Algemeen hygiëne 

 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was de handen met zeep voor en na het bezoek van Olympic Gym Amsterdam.

 

Blijf thuis

 • Blijf thuis als jij de afgelopen 24 uur last hebt gehad van hoesten, verkoudheid, verhoging, koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 • Blijf thuis als jij op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten hebt.
 • Blijf thuis als jij het coronavirus hebt gehad en dat is de afgelopen 7 dagen vastgesteld.
 • Blijf thuis als jij een huisgenoot met het coronavirus hebt en daar in de afgelopen 14 dagen nog contact mee hebt gehad.
 • Blijf thuis als jij direct contact hebt gehad in de afgelopen 14 dagen met een persoon die positief is getest op het coronavirus.

 

Toiletten en kleedkamers

 • Je kunt gebruik maken van het toilet. 1 persoon per keer. 
 • Reinig het toilet zelf met de daarvoor bestemde schoonmaakspullen. Doe dit voor en na gebruik van het toilet. 
 • Op het moment is er geen toegang tot de kleedkamers, douches, sauna en stoomcabine. Er kunnen ook geen lockers gebruikt worden. Kom daarom omgekleed en wel naar Olympic Gym Amsterdam. Wij gaan kijken of dit in de loop van de maand juli aangepast gaat worden. 

 

Receptie

 • Voor vragen kun jij terecht bij de receptie. Voor uitgebreide vragen, vragen wij jou deze te e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl. 
 • Mocht jij met de auto komen en in de garage parkeren, dan kan jij jouw parkeerkaart bij de receptie afstempelen voor € 5,-. Dit is voor 3 uur parkeren. Het afstempelen moet voordat je gaat sporten gebeuren. Dit in verband met de looproute. als je de club betreedt binnen het uur raden wij jou aan om in de garage te betalen. Dit is goedkoper.  

Kinderopvang

 • Op het moment is het alleen mogelijk om te komen sporten in de daarvoor gereserveerde tijdsblokken. Tijdens het gereserveerde tijdblok, mag jouw kind naar de kinderopvang. 
 • Schrijf de naam van jouw kind op. Noteer hierbij het tijdsblok dat u heeft gereserveerd. 
 • Aan het einde van uw gereserveerde tijdsblok zullen wij uw kind naar buiten voor de hoofdingang begeleiden waar uw kind opgehaald kan worden.  

 

Ventilatie

 • Het is een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bacteriën vermindert en het binnenklimaat comfortabel kan houden. Gelukkig is ons pand voorzien van veel ramen en deuren. Wij zullen deze openhouden om voor optimale ventilatie te zorgen. 

 

 

Openingstijden

 

Regulier 

Ma:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Di:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Wo:      7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Do:       7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Vr:        7:00 – 14:00 en 16:00 – 22:00

Za:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00

Zo:       8:30 – 14:00 en 15:00 – 17:00

 

 

Risicogroep

Ma:      14:00 – 16:00 

Di:        14:00 – 16:00 

Wo:      14:00 – 16:00

Do:       14:00 – 16:00

Vr:        14:00 – 16:00

Za:       14:00 – 15:00

Zo:       14:00 – 15:00

 

 

Kinderopvang

Ma:      9:00 – 14:00 

Di:        9:00 – 14:00 

Wo:      9:00 – 12:00 

Do:       9:00 – 14:00 

Vr:        9:00 – 14:00 

Za:       9:00 – 14:00 

Zo:       9:00 – 14:00

 

Reservering tijdsblok

 • Je bent verplicht om je voor een tijdsblok te reserveren. 
 • Reserveren kan maximaal 24 uur van te voren voor het desbetreffende tijdsblok. 
 • Kom niet eerder dan het afgesproken tijdsblok. 
 • Na het afgesproken tijdsblok dien je de gym direct te verlaten.  
 • Het stappenplan voor een account bij onze app kan gevonden worden op: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/ 
 • Wanneer jij je niet kunt aanmelden voor een fitnessessie of groepsles, omdat je niet over een smartphone beschikt kun jij bellen naar de receptie en boeken zij een fitnessessie of groepsles voor jou in. Het telefoonnummer van de receptie is 020-6752313.

 

Fitnessessie

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Een handdoek gebruiken in de fitness is verplicht.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een fitnesssessie. Een fitnesssessie is een uur en elk kwartier kunnen 10 mensen reserveren. De reservering komt 24 uur van te voren open te staan. Als u niet bent aangemeld, dan komt u helaas niet binnen.
 • Er is een aparte tijd per dag tussen 14:00 en 16:00 uur voor de risicogroep. Val jij niet in deze categorie, maak dan geen gebruik van dit tijdslot. 
 • Wij hanteren een vaste nieuwe looproute, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Dit moet ten alle tijden gehanteerd worden en mag niet van afgeweken worden. Dit is duidelijk in de gym aangegeven.
 • Ingang (nr. 23) – uitgang (nr. 18) 
 • De cardio apparaten worden om en om aangezet om voldoende afstand van elkaar te houden. 
 • De meeste fitness apparaten staan 1,5 meter uit elkaar. Op een aantal fitness apparaten staan verdere instructie om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Zodra u met dit apparaat te maken krijgt, volg dan de instructies op. 
 • Bij functioneel trainen (bijvoorbeeld met losse gewichten) doet u dit in de hiervoor aangegeven vakken. 
 • Elke keer na gebruik van een apparaat/attribuut moet je deze desinfecteren met de daarvoor klaargezette desinfectie materialen bij elk desinfectie station.
 • Na een fitnesssessie dien je gelijk het pand te verlaten.

 

Groepslessen

 • Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel.
 • Kom in sportkleding en zorg dat jij een drinkfles bij je hebt.
 • Iedereen moet zich via de Olympic Gym Amsterdam app aanmelden voor een groepsles. De reservering komt 24 uur van te voren open te staan. Als jij niet bent aangemeld, dan kun je helaas niet mee doen aan de groepsles.
 • Wij hanteren een vaste nieuwe looproute, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond. Dit moet ten alle tijden gehanteerd worden en mag niet van afgeweken worden. Dit is duidelijk in de gym aangegeven.
 • Ingang (nr. 23) – uitgang (nr. 18).
 • Als jij een les in zaal 1 hebt, wordt deze op het erepodium in het Olympisch Stadion gegeven. Je pakt eerst zelf uit zaal 1 de benodigde materialen en loopt dan door naar het erepodium. 
 • Als jij een les in zaal 2 hebt, wordt deze buiten bij zaal 2 gegeven. Je loopt volgens de looproute naar zaal 2, pakt de benodigde materialen en gaat naar de aangegeven vakken buiten staan. 
 • Bij vertrek worden de materialen eerst gedesinfecteerd en neem jij de materialen terug naar binnen. Vervolgens loop jij via de aangegeven looproute naar de uitgang.
 • De lessen vinden buiten plaats. Kom daarom in sportkleding waarbij je rekening houd met het weer. 
 • Na een groepsles dien je gelijk het pand te verlaten. 

 

Dit definitieve protocol is gebaseerd op informatie die beschikbaar was tot de datum van het versturen van dit protocol. De informatie van de overheid over versoepeling (of eventueel aanscherping) van de Corona-maatregelen verandert echter regelmatig en kan effect hebben op de maatregelen in dit protocol. Wij zullen jou bijtijds informeren over relevante wijzigingen. 

 

Wij hopen jullie met dit protocol voldoende te hebben geïnformeerd. Het is allemaal even anders dan jullie van ons gewend zijn, maar wij hopen toch op deze manier het iedereen naar hun zin te maken en dat iedereen op een veilige manier kan komen sporten! Wij kunnen niet wachten om jullie 1 juli weer in de gym te verwelkomen.


Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

 

Update 8 Corona Virus

Update 8 Corona Virus geplaatst op 16-6-2020


Lieve Leden,


Precies 3 maanden geleden moest Olympic Gym Amsterdam haar deuren sluiten wegens COVID-19. Maar het einde is in zicht... 1 juli mogen wij onze deuren eindelijk weer openen!

Allereerst willen wij jullie enorm bedanken voor de steun in de afgelopen 3 maanden. Wij gaan nog een uitdagende tijd tegemoet, maar samen met jullie staan wij sterk en hopen wij deze periode goed uit te komen.

Het openen van de sportschool gaat uiteraard volgens de regels en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. In deze e-mail alvast even jullie aandacht voor onderstaande punten. Op 22 juni zullen jullie een uitgebreid protocol ontvangen.

 • Per 1 juli kan jij alleen sporten met een reservering. Zowel bij groepslessen als een fitnesssessie. Reserveren gaat via onze app Olympic Gym Amsterdam. Voor een uitgebreid stappen plan, ga naar: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/
 • Wij begrijpen dat leden die in de risicogroep vallen extra voorzichtig moeten zijn. Voor jullie komt er een apart tijdsslot gedurende de dag.
 • Voor alle sportende ouders, jullie kinderen zijn straks ook weer welkom! Over de kinderopvang volgt in het protocol nog verdere uitleg.
 • De groepslessen worden voorlopig nog buiten gegeven. Wij doen dit voor de optimale ventilatie. In de toekomst zullen de lessen ook weer binnen gaan plaatsvinden.

Als laatste willen wij de leden die op het moment groepslessen buiten volgen of in de toekomst gaan volgen op het volgende attenderen:
Door COVID-19 hebben wij maar een beperkt aantal plekken in de groepslessen. Niet iedereen kan deelnemen en komt hierdoor op de wachtlijst te staan. Mocht jij je hebben aangemeld en toch niet kunnen deelnemen aan de les, verzoeken wij jou om zelf in de app weer af te melden! Dit kan nu tot 15 minuten voor aanvang van de les. Pas als jij je afmeld krijgen zij een melding om alsnog mee te doen. Doe jij dit niet dan blijft er een plek ongebruikt en dat is zonde!


Nogmaals op 22 juni zullen jullie een uitgebreid protocol ontvangen.


Wij kunnen niet wachten om jullie weer bij Olympic Gym Amsterdam te ontvangen. Nog even volhouden!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Dear members,


Exactly three months ago Olympic Gym Amsterdam had to shut its doors because of COVID-19. But the end is in sight... 1st of july we can finally open our doors again!

First of all we would like to thank you so much for all of your continuous support the last three months. We will still be in some tough waters the coming times, but together with you we'll stand strong and hope to get through this difficult time.

The opening of the gym will be according to the rules of the government and the RIVM. In this e-mail we ask your attention for the following points. On the 22nd of june we will send all our members a thorough protocol which everyone needs to read.

 • By the 1st of july you can only train at Olympic Gym Amsterdam by a reservation. For group lessons as well as fitness sessions, this is mandatory by government and no exceptions can be made unfortunately. You can reserve a spot using the Olympic Gym Amsterdam App. For a step-by-step manual go to: https://olympicgymamsterdam.nl/update-olympic-gym-amsterdam-app/
 • We understand that members who are in the "at risk" group (elders, chronically ill etc.) have to be extra carefull. We will create a special timeslot exclusively for you on each day.
 • For all training parents. Your children will be welcome again in our daycare. We'll have a seperate protocol for the parents and children in the daycare as early as the 22nd.
 • The group lessons will remain outdoors. We will keep these outdoors for optimal ventilation. In the future the group lessons will go back indoors, when we can do this safely. Remember: your health and that of our staff is our primary concern.

Last but not least we would like to remind the members that are currently doing group lessons the following:
Because of COVID-19 we only have a certain number of places in the group lessons. We can't host an unlimited number, so members could be waitlisted. If you are occupying a spot and can't come to the class PLEASE sign off again in the app so the position comes free for another member. You can do this untill 15 minutes before class. Only when you cancel can someone on the waitlist join so please don't occupy a spot when you cannot make it to the training.


Again on the 22nd of June we will release a full protocol to all of our members.


We can't wait to welcome you again at Olympic Gym Amsterdam, hang in there!


Best regards,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 7 Corona Virus 1 juli we mogen weer! 

Update 7 Corona Virus 1 juli mogen we weer! - geplaatst op 28-5-2020


Eindelijk is daar het verlossende woord! Waar wij al weken naar toe aan het werken zijn wordt nu werkelijkheid; een versoepeling van de 1 september heropening van sportscholen naar 1 juli! Wij kunnen niet wachten! Achter de schermen zijn wij enorm hard bezig om een van de eerste Corona Proof sportscholen te worden van Nederland. Hierbij komt een focus te liggen op:

 • Optimale ventilatie met frisse buitenlucht [ramen open]
 • Een timeslot systeem voor in de fitnesszaal [zodat wij nooit met teveel mensen binnen zijn]
 • Een routing door de gym en een marketingsysteem [zodat jij veilig kunt sporten]
 • In elke ruimte meerdere schoonmaakstations [zodat alles hygiënisch schoon kan blijven]
 • Extra toezicht en schoonmaak van trainers en personeel [zodat op elk moment van de dag de gym een veilig sportomgeving blijft]
 • Reserveren voor fitnesssessies zal net als de groepslessen via de app gaan plaatsvinden. [boek jouw sessies op tijd!]

Uiteraard komt hier een uitgebreide uitleg op en protocol van op onze website te staan en zullen jullie deze ontvangen via de mail wanneer deze definitief zijn.


Wij kunnen niet wachten jullie weer te verwelkomen bij Olympic Gym Amsterdam!


Tot snel en let op jezelf en elkaar.


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 6 Corona Virus Protocollen

Update 6 Corona Virus Protocollen geplaatst op 11-5-2020


Vanaf 11 mei bieden wij een outdoor groepsles rooster aan. Let op deze kan wekelijks iets afwijken, voor het actuele rooster installeer de Olympic Gym Amsterdam app, dit is tevens de manier om te reserveren voor de lessen. Om te zorgen dat al onze leden en ons personeel met een veilig gevoel deze lessen kunnen volgen en kunnen geven hebben wij onderstaande Corona Protocollen in werking gezet. Een ieder die deelneemt aan de outdoor lessen dient zich ten alle tijden aan deze Corona Protocollen te houden.


Algemeen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar (zie twee foto's onder de tekst, wij zorgen voor markering, jij zorgt zelf voor afstand)
 • Schud geen handen
 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht
 • Hoest en nies in jouw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Was jouw handen met water en zeep voor en na het bezoek van de sportschool
 • Blijf thuis als jij ziekte klachten hebt of iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus
 • Krijg jij klachten als jij aanwezig bent bij Olympic Gym Amsterdam? Ga dan direct naar huis

Voor de leden:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw groepsles.
 • Volg alle aanwijzingen op die de instructeur geeft.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, toiletten en fitness ruimte. Naar het toilet gaan doe jij thuis voor de groepsles. Ook douchen moet thuis gedaan worden.
 • Kom in jouw sportkleding en neem een eigen drinkfles mee. Dit is niet aanwezig op locatie.
 • Alle lessen duren 60 minuten. Daarvan is 45 minuten de daadwerkelijke les is en 15 minuten wordt gebruikt om materialen klaar te zetten, op te ruimen en schoon te maken.
 • Jij moet altijd aanmelden van te voren voor de groepsles. Ben jij niet aangemeld, dan mag jij niet meedoen met de les. Er zijn maximaal 9 plekken per groepsles.
 • Het aanmelden gaat via onze Olympic Gym Amsterdam App. Kan jij niet aanmelden voor de les, dan kan jij bellen of een bericht sturen naar Dion 06-39132552.
 • Aanmelden voor de les kan 24 uur voor aanvang van de groepsles.
 • Voor de les wacht jij in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen met 1,5 meter afstand. Pas als de instructeur aangeeft dat jij naar de aangegeven sportplaats mag lopen, ga jij daarnaar toe.
 • De instructeur legt van te voren alle materialen klaar voor jou. Jij pakt dus niets zelf vanuit de zaal of fitnessruimte.
 • Als er een groepsles voor jouw les is, wacht jij op de wachtplaatsen. Als iedereen weg is en de instructeur heeft aangegeven dat jij naar een plaats mag, ga jij naar een plaats toe.
 • Aan het einde van de les maak jij zelf jouw gebruikte materialen schoon met de daarvoor aanwezige desinfecterende spullen.
 • Verlaat na de groepsles direct zodra de les is afgelopen en er schoongemaakt is. Blijf niet hangen om te kletsen.
 • Als jouw les normaal gesproken in Zaal 1 is, dan wordt de les nu buiten in het Olympisch Stadion gegeven. Jij wacht van te voren in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen voor de hoofdingang van Olympic Gym Amsterdam. De instructeur geeft aan wanneer jij naar binnen mag. Jij loopt naar binnen, voorbij de receptie via de deur naar buiten het Olympisch Stadion in.
 • Als jouw les normaal gesproken in Zaal 2 is, dan wordt de les buiten voor de zaal gegeven. Jij wacht van te voren bij Zaal 2 buiten in de daarvoor aangegeven wachtplaatsen. De instructeur geeft aan wanneer jij naar de aangegeven sportplaats mag.
 • In het geval van regen of slecht weer kunnen wij de les 2 uur van te voren cancellen. Dit wordt naar jou gecommuniceerd. Dit kan kort van te voren zijn, omdat wij helaas geen invloed hebben op het weer en de lessen niet binnen gegeven kunnen worden. Hier moet jij rekening mee houden.
 • De X-fit les is een advanced groepsles. Als jij geen eerdere ervaring hebt met de X-fit les bij Olympic Gym Amsterdam, dan is meedoen met deze les voorlopig niet handig.

Wij verzoeken al onze leden ten alle tijden deze protocollen te volgen.


Veel plezier met de outdoor trainingen.


Pas op jezelf en elkaar.


Olympic Gym Amsterdam

Update 5 Corona Virus

Update 5 Corona virus geplaatst op 7-5-2020


Tot onze grote verbazing is gisteravond (6 mei) door het kabinet bekend gemaakt dat de coronamaatregelen voor de sportscholen verlengt worden tot 1 september dit jaar. Wij hadden ons al voorbereid op een gefaseerde opening met alle protocollen van dien. Helaas moet dit dus nog lange tijd op zich wachten. Wij vinden dit erg vervelend voor zowel ons als sportschool, maar helemaal voor onze leden. Daarom hebben wij jouw hulp nodig! Sporten draagt namelijk bij aan een goede weerstand en gezondheid, daarom is het van belang dat wij eerder open gaan. Ben jij het hier mee eens? Vul dan de petitie in door op deze link te drukken:

https://sportscholen21meiopen.petities.nl/?t=Sportscholen+openen+op+21+mei+2020


NL Actief is zich ook hard aan het maken om de sportscholen eerder open te laten gaan. Zo gaan zij op korte termijn in gesprek met de minister-president en het kabinet. Wij hopen dat hier een positiever bericht uitkomt.


Ondertussen blijven wij doorgaan met ons online platform en de online 1 op 1 coaching. Ook zijn wij druk bezig om dit uit te breiden en kijken wij naar de mogelijkheden om buiten lessen te gaan aanbieden voor groepen tot 10 personen. Als het zover is zullen wij jou natuurlijk op de hoogte brengen!


Alvast bedankt voor het invullen van de petitie en wij hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen in de sportschool!


Let goed op jezelf en elkaar!


Olympic Gym Amsterdam

Update 4 Corona Virus

Update 4 Corona virus geplaats op 4-5-2020


Olympic Gym Amsterdam hoopt dat jij in goede gezondheid verkeerd.


De coronacrisis is helaas nog volop aan de gang en blijft een grote impact hebben op velen van ons. Ondanks het versoepelen van de maatregelen binnen sommige branches geldt dit niet voor ons als sportschool. Zojuist is bekend gemaakt dat wij gesloten moeten blijven tot 20 mei 2020. Wij respecteren deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Gezondheid staat voorop!


Achter de schermen zijn wij enorm hard bezig met het uitwerken van de scenario's voor als wij gereguleerd weer open mogen. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen dan weer met een gerust hart kan komen sporten. Hier zijn natuurlijk allerlei nieuwe voorzieningen, protocollen en regels voor noodzakelijk. Weet dat wij er alles aan zullen doen om door middel van toegangsregelingen, een richtingverkeer regeling, afstand tussen machines, verschillende in- en uitgangen, schermen, extra schoonmaakmiddelen en nieuwe regels en protocollen er alles aan zullen doen om gereguleerd sporten zodra het mag mogelijk te maken voor onze leden.


Ook voor de mensen die zelfs dan nog huiverig zijn om te sporten zullen wij ons Online aanbod blijven behouden en zelfs verder gaan uitbreiden. Zo gaan wij jou, hoe jij dan ook besluit om bij ons te komen sporten, helpen om juist nu fit en vitaal te blijven. Of dit nu straks weer in de Gym of toch nog even thuis zal zijn. Er zijn nu al mogelijkheden voor 1 op 1 coaching, trainingsschema's voor thuis en natuurlijk onze LIVE groepslessen.


Zodra er meer bekend is van het Rijk/ RIVM zullen wij jullie uiteraard berichten over volgende stappen en onze protocollen.


Vragen? Neem contact op met:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Pas goed op jezelf en elkaar.


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:


Olympic Gym Amsterdam hopes you are safe and in good health.


The Coronacrisis is still in full effect unfortunately and for now will remain having a great impact on all of our lifes. Allthough in some measures have been eased, this is not the case for the sport branche unfortunately. We have just gotten word that we will need to remain closed untill at least the 20th of may. We will respect the decision and guidelines of our government and the RIVM. Our health is the most important thing.


Behind the scenes we are working really hard to prepare for the different scenario's of possible regulated reopening in the near future. We want to make sure that everyone can come and train in the gym and feel safe. To make this possible we'll need new services, protocols and rules. Be certain that we are going to do everything by adapting our entry procedure, one way traffic through the gym, distance between fitness equipment, a different entrance to en exit from the building, screens, extra cleaning sprays and offcourse new rules and protocols so that as soon as we can reopen (regulated) that our members can come and train again and know we've done everything in our power to assure as much safety as possible.


For our members that then still feel hesitant to come and train we will keep our Online programme's and content and will even further expand the package. This way we can make sure that, however you deside to train with us, you can be fit and healthy training with us. Whether this is live in the gym or still at home for awhile.


Right now we allready have possibility's for 1 on 1 coaching, training schedules at home in case you chose this and offcourse our LIVE group lessons. As soon as we know more from the government / RIVM we will follow with an update about possible new protocols etc.


Questions? Get in touch with:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Take care of yourself and eachother!


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update 3 Corona Virus

Update 3 Corona virus geplaats op 21-4-2020

Olympic Gym Amsterdam hoopt dat jij in goede gezondheid verkeerd.


De coronacrisis is helaas nog volop aan de gang en blijft een grote impact hebben op velen van ons. Ondanks het versoepelen van de maatregelen binnen sommige branches geldt dit niet voor ons als sportschool. Zojuist is bekend gemaakt dat wij gesloten moeten blijven tot 20 mei 2020. Wij respecteren deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Gezondheid staat voorop!


Eerder hebben wij gecommuniceerd dat jij gebruik kan maken van ons online platform. Elke dag kan jij een live groepsles volgen, heb jij toegang tot allemaal leuke work-outs en is er de mogelijkheid om persoonlijke coaching te krijgen!


Maak jij hier nog geen gebruik van, maar zou jij dit graag willen? Klik dan op deze link en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.


Verder zijn wij op het moment al druk bezig met de voorbereidingen op een gefaseerde en verantwoorde openstelling van Olympic Gym Amsterdam. Als het zover is zullen wij jou uiteraard op de hoogte brengen!


Voor vragen kan jij mailen of bellen naar Dion of Talisa.

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Pas goed op jezelf en op elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


English:

Olympic Gym Amsterdam hopes you are safe and in good health.


The Coronacrisis is still in full effect unfortunately and for now will remain having a great impact on all of our lifes. Allthough in some measures have been eased, this is not the case for the sport branche unfortunately. We have just gotten word that we will need to remain closed untill at least the 20th of may. We will respect the decision and guidelines of our government and the RIVM. Our health is the most important thing.


Before we have communicated that you have access to our online platform. Every day you can follow a LIVE group leson through our online platform, we post a daily workout video for everyone at home, and you have the possibility to get Personal Coaching by one of our trainers through our app!


Are you not using this at the moment, but would you like to? Click on this link fill in the form and we will get in touch with you as soon as possible!


Furthermore we are very busy preparing for a fased reopening of our gym, to guarantee everyones safety for when we will open our doors (probably regulated at first.). When we receive more information when this time will come, you will be the first to know, and we will keep you updated as soon as we know more.


For questions you can call Dion or Talisa, details below:

Dion Bout:

06-39132552 dion@olympicgymamsterdam.nl

Talisa Hazes:

06-13237378 talisa@olympicgymamsterdam.nl


Take care of yourself and eachother!


Stay healthy stay strong,


Team Olympic Gym Amsterdam

Update (2) Corona Virus Olympic Gym Amsterdam

Update 2 Corona Virus geplaatst op 1-4-2020


Lieve Leden,


Wij willen beginnen met jou te bedanken voor het geduld, begrip en jouw betrokkenheid naar de sportschool toe. Zonder jou bestaat Olympic Gym Amsterdam niet en dat beseffen wij ons maar al te goed!


Het Corona virus zorgt voor een hectische en onzekere periode voor velen van ons. Eerder nam de overheid al maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Dit betekende voor Olympic Gym Amsterdam dat de deuren moesten sluiten. De maatregelen zijn ondertussen aangescherpt en zojuist is bekend geworden dat het sluiten van onze deuren is verlengd tot 28 april. Wij respecteren uiteraard deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Als sportschool begrijpen wij maar al te goed dat de gezondheid van iedereen voorop staat en deze willen wij voor zowel de leden als onze medewerkers waarborgen.


De sportschool heeft zich in een sneltrein vaart moeten aanpassen aan de situatie die op het moment speelt. Een situatie waarvan nu bekend is dat het nog enige tijd gaat duren. Al eerder hebben wij gecommuniceerd dat wij geen overhaaste beslissingen wilde nemen met het oog op de toekomst. Wij hopen na deze crisis weer open te gaan en niet onze deuren permanent te hoeven sluiten.


Desondanks begrijpen wij dat dit voor een aantal van jullie voor onduidelijkheid heeft gezorgd over het lidmaatschap. Via deze e-mail willen wij dan ook wat meer duidelijkheid scheppen.


Ons team is de afgelopen week druk bezig geweest met een online platform te creëren. Dit platform is exclusief en alleen toegankelijk voor onze leden.

Wat houdt dit exclusieve online platform in? Hieronder de verschillende mogelijkheden.

Iedere week worden er live groepslessen gegeven via Facebook:


Maandag:

Booty en Belly Shape – gegeven door Boy

Dinsdag:

Barre Workout [NIEUW!] – gegeven door Kwini

Woensdag:

Hatha Yoga – gegeven door Sinead

Donderdag:

Shape en Core – gegeven door Rim

Vrijdag:

Bodyshape – gegeven door Devon

Zaterdag:

Pilates – gegeven door Fleur

Zondag:

Bodyshape – gegeven door Jessie

Persoonlijke begeleiding van een trainer:

 • 1 op 1 Get Started consult [telefonisch]
 • Op maat gemaakt trainingsprogramma voor thuis
 • Op maat gemaakt voedingsadvies
 • Tussentijdse evaluaties
 • Altijd direct in contact met je persoonlijke coach via de app

Verder heb jij toegang tot ons Youtube kanaal, Instagram en Facebook waarop wij verschillende home work-outs, kids work-outs, voedingsadviezen en andere leuke content plaatsen.

Om jou op de juiste manier verder te helpen vragen wij aan jou om op DEZE LINK te klikken en daar één van de opties te kiezen.

Wij hopen dat jij je kan vinden in één van de gegeven opties en zo meer duidelijkheid hebt gekregen.

Voor nu wensen wij iedereen heel veel sterkte toe en wij hopen jou snel in goede gezondheid weer te mogen ontvangen bij Olympic Gym Amsterdam. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!


Met sportieve groet,


Team Olympic Gym Amsterdam


Als het goed is heeft u dit bericht ook in uw e-mail die bij ons geregistreerd staat ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, stuur een bericht naar dion@olympicgymamsterdam.nl met jouw juiste gegevens zodat dit in ons systeem kan worden aangepast.


English:


Dear Members,


We want to start by thanking you for your patience, understanding and commitment tot he gym. We realise that Olympic Gym Amsterdam does not exist without you!


The Corona virus is causing a hectic and unceratin period for many of us. Previously the government took measures to limit the spread of the virus. For Olympic Gym Amsterdam this meant that the doors had to close. The measures have since been tightened up and it has just become known that the we have to keep the doors closed until April 28th. We obviously respect this decision and will continue to follow the guidelines of the government and RIVM. As a gym we understand as no other that the health of everyone comes frist. We want to guarantee this for both our members and staff.


The gym has had to quickly adapt to the current situation. A situation of which it is now known that it’ll take some time. As we communicated before, we didn’t want to make hasty decisions regarding the future of Olympic Gym Amsterdam. We hope to reopen after this crisis and not have to close our doors permanently.


Nevertheless, we understand that this has caused some of you to be confused about the memberships. With this e-mail we would like to create some clarity.


Our team has been busy creating an online platform over the past week. This platform is exclusive and only accessible to our members.

What does this exclusive online platform mean? Listed below are the different possibilities:

Every week there are live group lessons via Facebook:

Maandag:

Booty and Belly Shape – by Boy

Tuesday:

Barré (NEW!) – By Kwini

Wednesday:

Hatha Yoga – by Sinead

Thursday:

Shape and Core – by Rim

Friday:

Bodyshape – by Devon

Saturday:

Pilates- by Fleur

Sunday:

Bodyshape – by Jessie


Personal coaching from a trainer:

 • 1 on 1 Get Started consultancy (by phone)
 • Custom-made training programme for home
 • Custom-made nutritional advice
 • Mid-term evaluations
 • Always in direct contact with your personal coach via the app

You also have access to our Youtube channel, Instagram and Facebook on which we post various home work-outs, kids work-outs, nutritional advice and other fun content.

Olympic Gym Amsterdam would like to ask you to click on THIS LINK and choose one of the options.

The link is in dutch. Below you will find the translation of the options in english.

A.  I fully support the gym and do not use our exclusive online platform.
B.  I fully support the gym and am happy to use our exclusive online platform.
C.  I am not going to use the exclusive online platform and would like a compensation.

We hope that you can find yourself in one of the given options and that you’ll get more clarity.

For now we wish everyone a lot of strenght and we hope to welcome you back soon in good health at Olympic Gym Amsterdam. Take good care of yourself and each other. Stay safe!

Kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

You should have already received this message in your e-mail inbox with which your registered with us. If you didn't receive an e-mail send your right e-mail adres to dion@olympicgymamsterdam.nl so we can update your details in our system.

Update Corona Olympic Gym Amsterdam

Update Corona Olympic Gym Amsterdam - geplaatst op 24-03-2020


Wij van Olympic Gym Amsterdam willen jullie graag op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen in deze onzekere tijden. Nederland is nog steeds in de greep van het Corona Virus, wat betekent dat ook wij helaas nog steeds gesloten zijn. Om gezond te blijven is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Beweging is namelijk een van de beste manieren om jouw immuunsysteem te versterken. Op dit moment is dit fysiek helaas niet mogelijk in de sportschool, maar gelukkig zijn er genoeg andere mogelijkheden. 

Zoals de meeste al weten, kunnen online trainingen gevolgd worden via de link: https://olympicgymamsterdam.nl/online-trainingen/. Dit zijn korte work-out video’s die gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen worden. 

Binnenkort komen ook de groepslessen van onze vaste groepslesinstructeurs online. Deze zijn wederom zo gemaakt dat ze gemakkelijk thuis uitgevoerd kunnen worden. 

Heb jij nu al de behoefte om groepslessen te volgen, die niet door onze instructeurs worden gegeven? Dit kan! In samenwerking met Les Mills bieden wij jou als lid van Olympic Gym Amsterdam de mogelijkheid om de komende 60 dagen GRATIS gebruik te maken van Les Mills On Demand. Les Mills On Demand is een online platform met zo’n 1.000 work-outs die jij thuis kunt volgen. Het biedt voor ieder wat wils, zoals: cardio, kracht, dans, body & mind en ga zo maar door. De work-outs van Les Mills zullen waarschijnlijk geen onbekend terrein voor jou zijn, dit zijn namelijk ook de lessen die onze instructeurs gebruiken. 


Ben jij geïnteresseerd?! Zo meld jij je aan: 

Stap 1: Ga met jouw laptop/computer naar deze link: https://www.lesmillsondemand.com/en_eu/hdd_affiliate_offer/ 

Stap 2: Vul jouw persoonlijke gegevens is. 

(LET OP: Jij moet ook jouw betaalgegevens (creditcard of PayPal) invullen, maar jij hoeft uiteraard niks te betalen indien jij binnen 60 dagen jouw account weer stopzet. Een PayPal account maak jij eenvoudig en snel aan via deze link: https://bit.ly/3b3ykmF) 

Stap 3: Start met jouw favoriete Les Mills workout! Mocht jij na 60 dagen niet willen doorgaan, zorg er dan voor dat jij via het platform Les Mills on Demand voor het einde van de free trail period stopzet. 


Mocht jij niet willen registreren voor Les Mills On Demand, dan heb jij via deze link toegang tot al zo’n 100 gratis (korte) work-outs en oefeningen die je kan volgen. 


Blijf ondertussen nog steeds onze Website, Instagram en Facebook scherp in de gaten houden voor nieuwe ontwikkelingen, online trainingen en interessante content! 


Verder begrijpen wij als Olympic Gym Amsterdam heel goed dat dit een onzekere tijd is voor iedereen. Dit geldt ook voor ons als sportschool. Reeds heeft de incasso van de lidmaatschapsgelden plaatsgevonden. Op dit moment zullen deze dus doorgaan, zoals altijd wordt gedaan. Wij weten nog niet hoe lang wij gesloten moeten blijven en dus zal er enige tijd overheen gaan voordat wij een passende oplossing kunnen toepassen. Wij vragen daarom om jouw geduld en begrip tot het moment dat wij weer operationeel mogen zijn. Heb jij nog meer vragen hierover, dan kun jij contact opnemen met dion@olympicgymamsterdam.nl of talisa@olympicgymamsterdam.nl.  


Alvast bedankt voor jouw begrip en in de tussentijd zullen wij er alles aan doen om jou thuis sportief te kunnen begeleiden! 

Wij hopen jou met deze update weer goed op weg te kunnen helpen. Pas goed op jezelf!

 

Met sportieve groet, 


Team Olympic Gym Amsterdam 


ENGELS 

Dear Member, 

We of Olympic Gym Amsterdam would like to keep you updated on the developments in this insecure time. Due to the Corona Virus, Olympic Gym is still closed. We don’t know how long this will be. To stay healthy it’s important to keep moving. This is one of the ways to improve your immune system. Unfortunately at the moment this is not possible to do this physically in the gym, but there are more than enough other options to do at home! 

As you already know you can follow online work-outs through this link: https://olympicgymamsterdam.nl/online-trainingen. These are short work-out videos which you can do at home.  

Very soon there’ll be online groupclasses instructed by our own groupclass instructors. These are also made in a way to do this work-out easily at home.  

Do you already feel the need to do a groupclass? This is possible! In co-operation with Les Mills we offer you as a member of Olympic Gym the possibility to use Les Mills On Demand for FREE for 60 days. Les Mills On Demand is an online platform with around 1.000 workouts you can do at home. It has something for everybody, like: cardio, strength, dance, body & mind and much more! You might be familiar with the classes of Les Mills. These are the same programs as our instructors use at Olympic Gym Amsterdam. 

Are you interested? This is how you sign up: 

Step 1: Open your laptop/computer and go to this link: https://www.lesmillsondemand.com/en_eu/hdd_affiliate_offer/ 

Step 2: Fill in your personal information. 

(WARNING: You have to fill in your payment information (creditcard or PayPal). Ofcourse you don’t have to pay if you stay within the 60 days and stop your account.You can easily sign up for PayPal with this link: https://bit.ly/3b3ykmF) 

Step 3: Start your favorite Les Mills workout! If you don’t want to continue after those 60 days, make sure you stop your account through the Les Mills On Demand plaform before the free trail period.  

In case you don’t want to sign up for Less Mills On Demand, this link: https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts  gives you access to about 100 free (short) workouts and excersices to do at home. 

In the mean time keep a close eye on our Website, Instagram and Facebook for new developments, online workouts and other new interesting content. 

Furthermore we as Olympic Gym understand as no other that this is an uncertain time for everyone, as for our gym. The incasso of the membership fees already took place. This will go on as it normally does. We don’t know for how long we will be closed and some time will pass before we find a fitting solution. That’s why we ask for your patience and understanding untill the moment that we’re operational again. If you have any questions about this, please contact 

dion@olympicgymamsterdam.nl or talisa@olympicgymamsterdam.nl.  


Thank you in advance for you patience and understanding and in the mean time we will do everything to keep you fit at home! 


We hope this update will help you and stay safe! 


Kind regards, 


Team Olympic Gym Amsterdam 

Tijdelijk gesloten door Corona Virus (hier was nog weinig bekend)

Beste leden van Olympic Gym Amsterdam, (geplaatst op 15-3-2020)

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en medewerkers. Op dit moment volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zullen ook wij Olympic Gym Amsterdam vanaf heden onze deuren dicht moeten houden tot 6 april.

Graag houden wij jou op de hoogte om je thuis te ondersteunen met programma’s om fit en vitaal te blijven. Ook kan jij ons volgen via onze sociale mediakanalen (@olympicgym.amsterdam).

We willen je alvast bedanken voor je begrip en hopen je snel weer te mogen verwelkomen in Olympic Gym Amsterdam.

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar talisa@olympicgymamsterdam.nl.

English:

Dear members of Olympic Gym Amsterdam,

We feel responsible for the health of our members and co-workers. At this point, we are following the guidelines of the RIVM and government. To prevent further spread of the corona virus we, Olympic Gym Amsterdam, will close our doors from now on till the 6th of April.

To stay fit and healthy we will provide you with work outs you can do at home. You can also follow us thru our social media channels (@olympicgym.amsterdam).

We would like to thank you for your understanding and hope to welcome you soon in Olympic Gym Amsterdam.

With kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

For any questions, you can send an e-mail to talisa@olympicgymamsterdam.nl

Corona maatregelen (voor de lockdown)

Corona virus maatregelen Olympic Gym Amsterdam 11-3-2020


Wij horen de laatste weken steeds meer over het coronavirus, nu ook in Europa en Nederland. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe wij als Olympic Gym Amsterdam daar mee omgaan. Vandaar dit algemene bericht voor klanten/leden en personeel van Olympic Gym Amsterdam.

In de eerste plaats volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij laten ons daarbij informeren door het RIVM en de GGD. Zodra zij aangeven dat maatregelen noodzakelijk zijn, zullen wij die dan ook direct nemen.

Voor nu geldt dat wij klanten/leden en medewerkers vragen de gebruikelijke hygiënemaatregelen toe te passen die gelden voor alle virussen, die griep en verkoudheid kunnen geven:

- Was je handen regelmatig (voor en na het sporten)
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Maak toestellen goed schoon met schoonmaakmiddel
- Schud elkaars handen niet

Verder vragen wij leden en personeel dringend thuis te blijven wanneer zij griep symptomen of koorts hebben.

Verder zijn er in de gym extra schoonmaakrondes en staan er op (nog) meer punten schoonmaaksprays.

Bij ziekte adviseert de GGD om de reguliere lijn richting de huisarts te volgen.

Op de websites van het RIVM en de GGD wordt de informatie continu bijgewerkt.

 • GGD: https://www.ggd.amsterdam.nl/…/infectiez…/nieuw-coronavirus/
 • RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wanneer wij op advies van deze instanties aanvullende maatregelen moeten nemen, dan informeren wij u daar uiteraard direct over.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met dion@medicovision.nl vanaf 12-3-2020 dion@olympicgymamsterdam.nl

Team Olympic Gym Amsterdam