Uithoudingsvermogen

Sporters moeten beschikken over een uithoudingsvermogen dat hun in staat stelt gedurende langere tijd inspanning te leveren. Daarnaast met een sterk wisselend tempo verscheidene oefeningen uit te voeren. (a-cyclisch aeroob en anearoob uithoudingsvermogen). Om uithoudingsvermogen goed te trainen is een methodische aanpak noodzakelijk.

Snelheid

Snelheid is een complex begrip. De verschillende componenten waaruit het begrip snelheid is opgebouwd zijn: reactiesnelheid, startsnelheid, versnellingsvermogen, snelheid- uithoudingsvermogen en herhaald kort sprintvermogen.

Kracht

Aan de basis van een aantal voetbalspecifieke acties staat spierkracht in het bovenlichaam (duels om de bal) en in het onderlichaam (schieten, springen en slidings). Hoewel kracht in eerste instantie verbeterd kan worden door een betere lichaamscoördinatie zal de algemene lichaamskracht ook op een bepaald basisniveau moeten zijn. Naast basiskracht, trapkracht, sprongkracht, duelkracht en startkracht is ook een goede rompkracht (rompstabiliteit) van essentieel belang voor voetballers.

Coördinatie

Aan de basis van alle technische handelingen staat (lichaams)coördinatie. Om een actie soepel te laten verlopen, is het zaak de verschillende spieren op het juiste moment te activeren. Het op elkaar afstemmen van spieractiviteit heet coördinatie en vindt plaats onder leiding van het zenuwstelsel.

Lenigheid

De grondmotorische eigenschap lenigheid is in het voetbal van ondergeschikter belang, maar toch niet geheel onbelangrijk. Voetballers moeten veel wenden en keren. Steeds weer veranderen ze van richting om hun tegenstander kwijt te raken of juist te volgen. Ook maken spelers soms de meest onnatuurlijke bewegingen in een poging de bal te bemachtigen. Voor al dat soort acties is lenigheid noodzakelijk.

Artikelen in De vijf grondmotorische eigenschappen