Jari's bodyweight abs workout

Jari’s bodyweight abs workout

Bij deze bodyweight ab workout zul je gaan trainen met je eigen lichaamsgewicht. Je kunt eventueel een matje gebruiken, verder heb je niks nodig. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust. Check de video hieronder, of lees daaronder de beschrijving. Let’s go!

 1. Heel touches

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Buig je heup en knie, tik boven je hoofd de grond aan met je handen en vervolgens tik je je hielen aan door een crunch te maken.

 1. Overhead V with single leg raises

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Houd met gestrekte armen boven je hoofd de tas (of een ander zwaar voorwerp) vast. Buig één been, houd het andere been gestrekt en beweeg ermee op en neer.

 1. Marching plank

Neem de lage plank positie aan. Let erop dat je armen op schouderbreedte staan. Houd je rug recht en span je core en billen aan. Begin vervolgens met lopen door om en om je been op te tillen van de grond.

 1. Russian twist

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Strek je armen en draai zover mogelijk naar links en rechts. Als het niet lukt om je benen in de lucht te houden plaats je je hakken in de grond.

 1. Tabletop plank with shoulder taps

Ga zitten op je handen en knieën. Probeer je heupen en knieën 90 graden gebogen te houden, terwijl je afwisselend je schouders aantikt met je handen.

 1. Straight leg circles

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Plaats je handen naast je heupen en strek je benen. Draai vervolgens 15 seconden linksom en gelijk daarna 15 seconden rechtsom.

 1. Plank jacks

Neem de hoge plank positie aan. Let erop dat je armen op schouderbreedte staan. Spring vervolgens met beide benen zijwaarts en weer terug naar de startpositie.

Geïnteresseerd in nog een workout? Probeer de workout van Ward of de workout van Mitchell bijvoorbeeld!

Music: https://www.bensound.com

English:

For this bodyweight ab workout you will train using your own body weight. You can use a mat if you have one, you don’t need anything else. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set.

 1. Heel touches

Lay down on your back on the floor. Bend your hip and knee, tap the ground above your head with your hands, then tap your heels by doing a crunch.

 1. Overhead V with single leg raises

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Extend your arms and hold the bag (or other heavy object) above your head. Bend one knee, keep the other leg straight and start moving it up and down.

 1. Marching planks

Assume the low plank position. Make sure your arms are shoulder width apart. Keep your back straight and tighten your core and glutes. Then start walking by lifting your leg off the ground alternately.

 1. Russian twist

Take a seat on the floor and lean backwards, keep your back straight. Extend your arms and rotate to the left and right side as far as possible. If you are unable to keep your legs in the air, place your feet on the ground.

 1. Tabletop plank with shoulder taps

Sit on your hands and knees. Try to maintain the 90 degrees angle in your hips and knees, while alternately tapping your shoulders with your hands.

 1. Straight leg circles

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Place your hands on the ground next to your hips and extend your legs. Then rotate clockwise for 15 seconds and then counter clockwise for 15 seconds.

 1. Plank jacks

Assume the high plank position. Make sure your arms are shoulder width apart. Then jump sideways with both legs and get back to the starting position.

Interested in another workout? Try the workout from Ward or the workout from Mitchell for example!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen