Jari’s core workout

Welkom bij weer een nieuwe workout van Jari; Jari’s core workout! Alles wat je voor deze workout nodig hebt is een zware tas en eventueel een matje. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust. Wil je de oefeningen wat moeilijker maken? Probeer de oefeningen langzamer uit te voeren, check de workout hieronder:

Tabletop plank with shoulder taps

Ga zitten op je handen en knieën. Probeer je heupen en knieën 90 graden gebogen te houden, terwijl je afwisselend je schouders aantikt met je handen.

In and out twist

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Houd met gestrekte armen boven je hoofd de tas (of een ander zwaar voorwerp) vast. Probeer je benen te strekken en breng vervolgens je knie richting je borst.

Toe touches

Tik met je hand je tegenovergestelde voet aan. Probeer je bovenlichaam zo recht mogelijk te houden door je core aan te spannen.

Single leg plank hold

Neem de lage plank positie aan. Let erop dat je armen op schouderbreedte staan. Houd je rug recht en span je core en billen aan. Til vervolgens één been omhoog en houd deze positie vast.

Heel touches

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Buig je heup en knie, tik boven je hoofd de grond aan met je handen en vervolgens tik je je hielen aan door een crunch te maken.

Russian twist with press

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Draai zover mogelijk naar links en rechts terwijl je de tas (of een ander zwaar voorwerp) vasthoudt. Tijdens het wisselen van kant duw je de tas nog weg boven je hoofd. Als het niet lukt om je benen gekruist in de lucht te houden plaats je je hakken in de grond.

Reverse plank

Neem de omgekeerde plank positie aan. Zorg ervoor dat je schouders in één lijn met je polsen staan. Probeer deze houding vast te houden. Deze oefening kun je ook doen door op je ellebogen te steunen.

Tot de volgende workout!

Jari
Olympic Gym Amsterdam

Interesse in een andere workout? Probeer Scott’s time under tension workout!

Music: https://www.bensound.com

English:

All you need for this workout is a heavy bag and if you have a mat u can use it too. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set. Do you want to make the exercises a bit more difficult? Try to perform the exercises a bit slower.

Tabletop plank with shoulder taps

Sit on your hands and knees. Try to maintain the 90 degrees angle in your hips and knees, while alternately tapping your shoulders with your hands.

In and out twist

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Extend your arms and hold the bag (or other heavy object) above your head. Try to extend your legs and after that you bring your knee towards your chest.

Toe touches

Tap the opposite foot with your hand. Try to keep your upper body as straight as possible by tightening your core.

Single leg plank hold

Assume the plank position. Make sure your arms are shoulder width apart. Keep your back straight and tighten your core and glutes. Then lift one leg up and try to maintain this position.

Heel touches

Lay down on your back on the floor. Bend your hip and knee, tap the ground above your head with your hands, then tap your heels by doing a crunch.

Russian twist with press

Take a seat on the floor and lean backwards, keep your back straight. Rotate as far as possible to the left and right side while holding the bag (or other heavy object) in your hands. In between the switching to the other side you push the bag away from you above your head. If you are unable to keep your legs crossed in the air, place your feet on the ground.

Reverse plank

Assume the reverse plank position. Make sure your shoulders are in line with your wrists. Try to maintain this position. You can also do this exercise by leaning on your elbows.

See you next workout!

Jari
Olympic Gym Amsterdam

Interested in another workout? Try Scott’s time under tension workout!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen