Jari's HIIT workout

Jari’s HIIT workout

Vandaag weer een intensieve daily workout voor jou. Vandaag neemt Jari jullie mee in Jari’s HIIT workout. HIIT staat uiteraard voor High Intensity Interval Training, dus maak je op voor een intensieve workout. Voor deze High Intensity Interval Training kun je eventueel een matje gebruiken, verder heb je niks nodig. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust.


Beschrijving

 1. Station sprints

Bij deze oefening ga je knieheffen terwijl je beweegt. Ga zo’n twee meter naar voren en vervolgens weer twee meter naar achteren. Houd je rug recht en probeer je knieën tot heughoogte te brengen. Vergeet niet ook je armen mee te nemen in de beweging.

 1. Half burpees

Ga met je handen naar de grond en spring met je voeten naar achter. Als het goed is sta je nu in de hoge plank positie. Plaats vervolgens je voeten weer naar voren en kom overeind. Spring in de lucht en herhaal de oefening.

 1. Mountain climbers twist

Neem de voorligsteun positie aan. Let erop dat je handen op schouderbreedte staan. Breng vervolgens je knie naar de tegenovergestelde elleboog. Herhaal de oefening voor de andere kant.

 1. Squat to jump squat

Plaats je voeten op schouderbreedte en draai je voeten ietsjes naar buiten toe. Maak een squat en vervolgens een jump squat. Deze twee bewegingen doe je dus om en om.

 1. Toe touches

Tik met je hand je tegenovergestelde voet aan. Probeer je bovenlichaam zo recht mogelijk te houden door je core aan te spannen.

 1. Flutter kick squats

Beweeg je voeten twee keer naar voren en achter, waarna je een squat maakt. Let erop dat je bij de squat je voeten op schouderbreedte plaatst en draai je voeten ietsjes naar buiten toe.

 1. Jack knife

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Til je armen en benen van de grond af. Deze lichaamsdelen raken de grond niet meer gedurende de oefening. Beweeg vervolgens je armen naar je benen toe.

Tot de volgende workout!

Olympic Gym Amsterdam

Interesse in een andere daily workout? Probeer de Booty workout van Jari van maandag of de Fullbody home workout bijvoorbeeld!

Music:  https://www.bensound.com

English

 For this High Intensity Interval Training you can use a mat if you have one, you don’t need anything else. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set. 

 1. Station sprints

In this exercise, you will lift your knees as you move. Move about two meters forward and after that move two meters backwards. Keep your back straight and try to raise your knees to hip height. Don’t forget to move your arms during the exercise.

 1. Half burpees

Place your hands on the ground, jump back with your feet. You should now be in the high plank position. Then put your feet forward again and stand up. Jump into the air and repeat the exercise.

 1. Mountain climbers twist

Assume the standard push up position. Make sure your hands are shoulder width apart. Then bring your knee to the opposite elbow. Repeat the exercise for the other side.

 1. Squat to jump squat

Place your feet shoulder width apart and turn your feet slightly outward. Make a squat and after that do a jump squat.

 1. Toe touches

Tap the opposite foot with your hand. Try to keep your upper body as straight as possible by tightening your core.

 1. Flutter kick squats

Move your feet back and forward twice, then do a squat. Make sure that you put your feet shoulder width apart and turn your feet slightly outwards.

 1. Jack knife

Lay down on your back. Lift your arms and legs off the ground. During the exercise these body parts will no longer touch the ground. Move your arms towards your legs.

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Interested in another daily workout? Try the Booty workout from Jari from monday or the Full body home workout!

Music:  https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen