Jari's home ab workout

Vandaag een intensieve workout gericht op jouw buikspieren: Jari's home ab workout! Alles wat je voor deze workout nodig hebt is een (zware) tas, een fles en eventueel een matje. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust. Wil je de oefeningen wat moeilijker maken? Probeer de oefeningen met een zwaardere belasting of voer de oefeningen langzamer uit.
 1. In and out twist

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Houd met gestrekte armen boven je hoofd de tas (of een ander zwaar voorwerp) vast. Probeer je benen te strekken en breng vervolgens je knie richting je borst.
 1. Sit up with straight legs

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Houd een zware tas (of een ander zwaar voorwerp) met gestrekte armen vast en maak een sit up. Zak vervolgens langzaam terug naar de grond. Houd je armen gedurende de hele oefening gestrekt.
 1. Overhead V with single leg raises

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Houd met gestrekte armen boven je hoofd de tas (of een ander zwaar voorwerp) vast. Buig één been, houd het andere been gestrekt en beweeg ermee op en neer.
 1. Jack knife

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Til je armen en benen van de grond af. Deze lichaamsdelen raken de grond niet meer gedurende de oefening. Beweeg vervolgens je armen naar je benen toe.
 1. High plank alternating tap

Neem de hoge plank positie aan. Zorg ervoor dat je schouders in één lijn met je polsen staan. Tik vervolgens met je hand om en om de fles aan die voor je staat.
 1. Straight leg circles

Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Plaats je handen naast je heupen en strek je benen. Draai vervolgens 15 seconden linksom en gelijk daarna 15 seconden rechtsom.
 1. Sit up turn

Neem liggend op je rug plaats op de grond. Houd een fles met gestrekte arm vast. Aan de kant van het flesje til je het been van de grond, het andere been wordt gebogen. Doe vervolgens een sit up en draai met je bovenlichaam naar de kant van je gebogen knie. Tot de volgende workout. Jari Olympic Gym Amsterdam Interesse in een andere workout van Jari? Probeer de Plank variations workout van Jari! Iets anders? Probeer de Arm workout van Scott met resistance bands! Music: https://www.bensound.com

English:

All you need for this workout is a (heavy) bag, a bottle and if you have a mat u can use it too. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set. Do you want to make the exercises a bit more difficult? Try the exercises with more weight or perform the exercises slower.
 1. In and out twist

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Extend your arms and hold the bag (or other heavy object) above your head. Try to extend your legs and after that you bring your knee towards your chest.
 1. Sit up with straight legs

Lay down on your back. Hold a bag (or other heavy object) above you with extended arms and do a sit up. Then slowly move back to the ground. Keep your arms extended throughout the exercise.
 1. Overhead V with single leg raises

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Extend your arms and hold the bag (or other heavy object) above your head. Bend one knee, keep the other leg straight and start moving it up and down.
 1. Jack knife

Lay down on your back. Lift your arms and legs off the ground. During the exercise these body parts will no longer touch the ground. Move your arms towards your legs.
 1. High plank alternating tap

Assume the high plank position. Make sure your shoulders are in line with your wrists. Then alternate tap the bottle in front of you with your hands.
 1. Straight leg circles

Sit on the ground and lean backwards with a straight back. Place your hands on the ground next to your hips and extend your legs. Then rotate clockwise for 15 seconds and then counter clockwise for 15 seconds.
 1. Sit up turn

Lay down on your back. Extend one arm and hold the bottle in that hand. On the body side of the bottle, lift the leg off the ground. Make sure your other leg is bent. Then do a sit up and turn with your upper body to the side of your bent knee.   See you next workout. Jari Olympic Gym Amsterdam Interested in another workout from Jari? Try the Plank variations workout from Jari! Something else? Try the Arm workout from Scott with resistance bands! Music: https://www.bensound.com
Over de schrijver
Reactie plaatsen