Jari's outdoor HIIT workout

Jari’s outdoor HIIT workout

Voor deze HIIT (High Intensity Interval Training) workout kun je eventueel een matje gebruiken, verder heb je niks nodig. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust.

 

 1. Arm walking push-up

Breng je handen naar de grond en loop totdat je in de push-up houding staat. Doe een push-up en loop vervolgens weer terug naar de staande beginpositie.

 1. Squat hold punches

Zet je voeten op schouderbreedte neer en draai je voeten ietsjes naar buiten toe. Doe vervolgens een squat en houdt deze positie vast. Boks vervolgens met links en rechts en draai met je bovenlichaam mee.

 1. Mountain climbers twist

Neem de voorligsteun positie aan. Let erop dat je handen op schouderbreedte staan. Breng vervolgens je knie naar de tegenovergestelde elleboog. Herhaal de oefening voor de andere kant.

 1. Half burpees

Ga met je handen naar de grond en spring met je voeten naar achter. Als het goed is sta je nu in de hoge plank positie. Plaats vervolgens je voeten weer naar voren en kom overeind. Spring in de lucht en herhaal de oefening.

 1. Plank rotations

Neem de lage plank positie aan en plaats je onderarmen op de grond. Draai vervolgens naar de zijwaartse plank positie door in je schouders en heupen te roteren. Vervolgens draai je weer terug naar de lage plank positie en herhaal je de beweging aan de andere kant. Vergeet niet je core en je billen aan te spannen.

 1. Lateral leg raise

Verplaats al het gewicht naar één been. Beweeg vervolgens het andere been zijwaarts van je af en probeer zo recht mogelijk te blijven staan. Probeer gedurende de oefening niet de grond te raken met de voet van het bewegende been.

 1. Mountain climbers

Neem de voorligsteun positie aan. Let erop dat je handen op schouderbreedte staan. Breng vervolgens je knieën om en om naar voren richting je borst. Hoe hoger het tempo, des te moeilijker het wordt.

Tot de volgende workout.

Jari
Olympic Gym Amsterdam

Interesse in een andere workout? Probeer de outdoor leg workout van Jari of de benen stretches van Mitchell bijvoorbeeld!

Music: https://www.bensound.com

English:

For this HIIT (High Intensity Interval Training) workout you can use a mat if you have one, you don’t need anything else. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set.

 1. Arm walking push-up

Bring your hands to the floor and keep walking until you are in the push-up position. Do a push-up and then walk back to the standing starting position.

 1. Squat hold punches

Place your feet shoulder width apart and rotate your feet slightly outward. Then do a squat and maintain that position. Start boxing from side to side and don’t forget to rotate your upper body during the exercise.

 1. Mountain climbers twist

Assume the low plank position. Make sure your hands are shoulder width apart. Then bring your knee to the opposite elbow. Repeat the exercise for the other side.

 1. Half burpees

Place your hands on the ground, jump back with your feet. You should now be in the high plank position. Then put your feet forward again and stand up. Jump into the air and repeat the exercise.

 1. Plank rotations

Assume the low plank position and place your forearms on the ground. Then move into the side plank position by making a rotation in your shoulders and hips. Up next you move back to the low plank position and repeat the movement for the other side. Make sure you tighten your core and glutes.

 1. Lateral leg raise

Sh­­ift all the weight to one leg. Then move the other leg sideways and try to stand as straight as possible. During the exercise, try not to touch the floor with the foot of your moving leg.

 1. Mountain climbers

Assume the low plank position. Make sure your hands are shoulder width apart. Then alternately bring your knee to your chest. The faster you do it, the harder it gets.

See you next workout.

Jari
Olympic Gym Amsterdam

Want to try another online workout? Try the outdoor leg workout from Jari or the leg stretches from Mitchell for example!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen