Jari's Sweaty home Workout

Jari’s Sweaty Workout

Jari Sweaty home workout Vandaag zul je flink gaan zweten! Alles wat je voor deze workout nodig hebt is een krukje/step en eventueel een matje. Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust.


Beschrijving:

Runners
Plaats één voet wat meer naar voren. Dat been blijft gedurende de oefening licht gebogen. Ga vervolgens knieheffen en gebruik ook je armen tijdens de beweging. Let op, deze oefening doe je met je linker en rechter been voor.

Incline plank march
Neem de lage plank positie aan. Let erop dat je armen op schouderbreedte staan en plaats je voeten op het krukje. Houd je rug recht en span je core en billen aan. Til vervolgens één been omhoog, plaats daarna je voet weer neer en herhaal de beweging voor de andere kant.

Squat and side ab tuck
Zet je voeten op schouderbreedte neer en draai je voeten ietsjes naar buiten toe. Doe vervolgens een squat. Als je weer overeind staat, ga je met je knie naar tegenovergestelde elleboog toe. Herhaal de beweging daarna met de andere kant nadat je weer een squat hebt gedaan.

V-sits
Ga zitten op een krukje. Probeer je benen te strekken, leun tegelijkertijd naar achteren en houd met je handen het krukje vast.

Squat get ups
Begin op je knieën en houd je armen gestrekt voor je. Plaats vervolgens je voeten één voor één naar voren. Probeer je knieën in één lijn met de hoogte van je heupen te houden en herhaal de beweging. Probeer je rug recht te houden.

Push up step jump
Ga met je handen naar de grond en spring met je voeten naar achter. Doe een push up en plaats je voeten weer naar voren. Spring vervolgens over het krukje heen en herhaal de oefening. Makkelijker maken? Doe de push ups op je knieën en stap op de step in plaats van eroverheen springen.

Russian twist
Ga zitten op de grond en leun naar achteren met een rechte rug. Doe je handen deels over elkaar en draai zover mogelijk naar links en rechts. Als het niet lukt om je benen gekruist in de lucht te houden plaats je je hakken in de grond.

Tot de volgende workout!

Olympic Gym Amsterdam

Wil jij naast flink te zweten ook eens aan jouw bovenlichaam werken? Probeer dan de upper body workout van Ward!

Music: https://www.bensound.com

English:

Today you will sweat a lot! All you need for this workout is a step and if you have a mat u can use it too. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set.

Runners
Place one foot a bit more forward. During the exercise that leg is slightly bent. Then raise your knee and don’t forget to also move with your arms during the exercise. Note, this exercise is done with your left and right leg up front.

Incline plank march
Assume the plank position. Make sure your arms are shoulder width apart and place your feet on the step. Keep your back straight and tighten your core and glutes. Then lift one leg up, put your foot back on the step and repeat the exercise for the other side.

Squat and side ab tuck
Place your feet shoulder width apart and rotate your feet slightly outward. Then do a squat. When you are back up, move your knee towards the opposite elbow. Then repeat the movement with the other side after the next squat.

V-sits
Sit down on the step. Try to extend your legs. At the same time you have to start leaning back. Hold the step during the exercise.

Squat get ups
Start on your knees and keep your arms straight in front of you. Then place your feet forward one by one. Try to keep your knees in line with the height of your hips and repeat the exercise.

Push up step jump

Place your hands on the ground, jump back with your feet. Do a push up and place your feet back forward again. Then jump over the step and repeat the exercise. Is it too hard? Drop to your knees for the push ups and step on the step instead of jumping over it.

Russian twist

Take a seat on the floor and lean backwards, keep your back straight. Partly cross your hands and rotate to the left and right side as far as possible. If you are unable to keep your legs crossed in the air, place your feet on the ground.

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

After you’ve sweated this much still energized? Willing to work on that upper body? Then try the upper body workout from Ward!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen