Boksen in Amsterdam

Kinderopvang tijdens het sporten

in Amsterdam Zuid?

Probeer het nu uit bij Olympic Gym! 

Huisregels kinderopvang

Dank u wel voor uw vertrouwen om uw kinderen onder te brengen bij onze kinderopvang. Wij hopen met deze service ervoor te zorgen dat u rustig gebruik kunt maken van alle faciliteiten van onze sportschool. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Ons verzoek is of u hier rekening mee kunt houden. Als u vragen heeft kunt u gerust terecht bij een van onze medewerkers.

 

Alvast bedankt namens de medewerkers van de kinderopvang van Olympic Gym Amsterdam.

 

 • Graag bij binnenkomst de naam van uw kind(eren) noteren, het tijdstip en waar u zich in de sportschool zal bevinden. Dit kan aan de linkerkant van de deur in de kinderopvang.
 • Verplicht de schoenen van uw kind(eren) uit doen en zelf hoesjes om uw schoenen dragen in de kinderopvang vanwege hygiëne.
 • U kunt maximaal 2 uur gebruik maken van de kinderopvang. In het weekend is dit maximaal 1,5 uur. 
 • Wij raden aan om iets eerder te komen voor het tijdstip dat u wilt gaan sporten, zodat uw kind even rustig kan wennen en u zelf uw kind naar beneden kunt brengen.
 • Het is niet toegestaan het pand te verlaten wanneer uw kind in de kinderopvang is.
 • Graag zelf luiers, doekjes, eten en drinken (fruit, koekjes of een broodje, geen snoep) meenemen met daarop de naam van uw kind vermeld. U kunt deze op de kast beneden achterlaten.
 • 10:00 en 12:00 uur eten wij gezamenlijk aan tafel met de TV aan.
 • De TV kan op meerdere momenten van de dag aan staan.
 • Wij vragen u om uw kind van te voren nog even te verschonen of te laten plassen.
 • Wij verschonen alleen poepluiers.
 • Wij vragen u uw kind thuis te laten bij ziekte, zowel hoesten als koorts. Dit in verband met de andere aanwezige kinderen.
 • Gelieve geen eigen speelgoed mee te nemen. In de kinderopvang is voldoende speelgoed aanwezig voor uw kind(eren).
 • Als uw kind erg moe is en bij ons niet kan slapen, wordt u opgehaald.
 • Wij gaan er alles aan doen om uw kind te kalmeren mocht dit nodig zijn. Lukt dit niet, dan wordt u opgehaald om uw kind te troosten.  
 • In verband met de veiligheid mogen kinderen niet in de kleedkamers en fitnessruimte komen.
 • Wij kunnen uw kind eten geven (flesje of potje) mits daar tijd voor is.
 • Zit u ergens mee? Loop gerust even naar binnen! Uiteindelijk is uw kind het belangrijkst!


----

 

Daycare rules

Thank you for your trust in bringing your children to our daycare. We hope to enable you ro use our gym and facilities by providing this service. To be able to carry out out work in the best way possible, please take note of the following conditions. If you have any questions, feel free to ask anyone of our staff. 


Thanks in advance from the staff of the daycare of Olympic Gym Amsterdam.


 
 • It’s mandatory to write down the name of your child(ren), the time of arrival and where you’ll be in the gym. You can do this at the left side of the door as soon as youe nter the daycare.
 • It’s mandatory to remove the shoes from your child(ren) and wear covers on your own shoes when you enter the daycare. This is we can have a hygienic environment for children to play in. 
 • You can use the daycare for a maximum time of 2 hours. On weekends this is a maximum of 1.5 hours. 
 • We encourage you to arrive sooner that the time you want to start your training, so your child can settle in the daycare first and you can bring the child downstairs personally. 
 •  It’s not allowed to leave the building while your child is in the daycare.
 • Please bring your own diapers, wipes, food and drink (fruit, cookies or a sandwich, no candy) with the name of your child on the bag. You can leave this on the cupboard downstairs in the daycare. 
 • At 10:00 and 12:00 we eat togheter with the TV on.
 • The TV can be on at several times during the day.
 • We ask you to change your child(ren) and/or let them go to the bathroom before you enter the gym.
 • We only change number 2 diapers.
 • We ask you to leave your child(ren) at home when they’re ill, with coughing and a fever. This is so they cannot infect other children in the daycare. 
 • It is not advisable to bring your childs own toys from home, we have plenty toys available in the daycare. 
 • If your child is very tired and can’t sleep in the daycare we will get you from the gym.
 • We’ll do everything to calm your child if this is neccesary. If we’re not able to calm you child down, we’ll get you from the gym. 
 • Because of safety precautions children are not allowed in the locker rooms and the fitness area. 
 • We can feed your child (bottle or jar) if there is enough time available. 
 • Got any questions or concerns? Please come in and discuss them! Int he end your child is the most important!
Wil jij een keer kennismaken? Vraag de gratis proefles aan! 

[gravityform id="1" title="false" description="false"]