Lower body home workout

Het enige wat je voor deze workout nodig hebt is een (zware) tas, aan de slag met deze Lower body home workout! Elke oefening doe je voor 30-60 seconden en herhaal je voor 3/4 sets. Neem na elke set 30 seconden rust.

Squat get ups

Begin op je knieën en houd je armen gestrekt voor je. Plaats vervolgens je voeten één voor één naar voren. Probeer je knieën in één lijn met de hoogte van je heupen te houden en herhaal de beweging.

Reverse lunges

Plaats je handen in je zij en doe om en om achterwaartse lunges. Let erop dat de knie van het standbeen niet teveel naar binnen of buiten toe beweegt.

Romanian deadlift

Plaats je voeten op schouderbreedte. Beweeg met je rechte romp naar voren, buig licht je knieën en duw het bekken naar achteren. Laat het gewicht zakken tot net onder de knie en kom meer omhoog.

Jump squats

Plaats je voeten op schouderbreedte en draai je voeten ietsjes naar buiten toe. Maak een squat en spring vervolgens in de lucht. Zorg dat je weer land op de grond in de squat positie. Vergeet niet ook je armen mee te nemen in de beweging.

Goodmornings

Zet je voeten op heupbreedte neer en plaats je handen achter je hoofd. Beweeg met je rechte romp naar voren, buig licht je knieën en duw het bekken naar achteren. Zak totdat de borst parallel met de vloer is en kom weer overeind.

Lateral leg raise

Verplaats al het gewicht naar één been. Beweeg vervolgens het andere been zijwaarts van je af en probeer zo recht mogelijk te blijven staan. Probeer gedurende de oefening niet de grond te raken met de voet van het bewegende been.

Sumo squat with calf raise

Plaats je voeten wat breder dan schouderbreedte en laat je tenen naar buiten wijzen. Doe een squat en terwijl je omhoog gaat, ga je op je tenen staan.
Tot de volgende workout!
Jari
Olympic Gym Amsterdam
Interesse in nog een andere workout van deze week? Probeer de knie revalidatie training van Ward, voor als je moet herstellen van een knie blessure, of probeer Scott's leg workout voor als jij je benen eens goed aan het werk wilt zetten!

English:

All you need for this workout is a (heavy) bag. Do each exercise for 30-60 seconds and repeat it for 3/4 sets. Rest for 30 seconds after each set.

Squat get ups

Start on your knees and keep your arms straight in front of you. Then place your feet forward one by one. Try to keep your knees in line with the height of your hips and repeat the exercise.

Reverse lunges

Place your hands on your hips and do backwards lunges alternating. Make sure your knee does not move too much to the left or right.

Romanian deadlift

Place your feet shoulder width apart. Move with a straight upper body forward, slightly bend your knees and push your hips backwards. Lower the weight to just below your knees and get up again.

Jump squats

Place your feet shoulder width apart and turn your feet slightly outward. Make a squat and after that you jump into the air. Make sure you land on the ground in the squat position. Don’t forget to move your arms during the exercise.

Goodmornings

Place your feet hip width apart and place your hands behind your head. Move with a straight upper body forward, slightly bend your knees and push your hips backwards. Lower your upper body until chest is (as close to possible) parallel to the floor and stand up again.

Lateral leg raise

Shift all the weight to one leg. Then move the other leg sideways and try to stand as straight as possible. During the exercise, try not to touch the floor with the foot of your moving leg.

Sumo squat with calf raise

Place your feet a little wider than shoulder width and let your toes point outwards. Do a squat and as you go up, you start standing on your toes.
See you next workout!
Jari
Olympic Gym Amsterdam
Want to try another workout from last week? Try the knee rehabilitation workout from Ward, if you're recovering from a knee injury, or try Scott's leg workout if you want to get a good burn in those legs!
Over de schrijver
Reactie plaatsen