Mitchell's beginners home workout mannen

Mitchell’s beginners home workout mannen

Hallo allemaal, vandaag neem ik jullie mee in een Beginner workout voor thuis. Dit is een workout bedoelt voor de mannen. Deze spullen zal je nodig hebben: stoel, handdoek, rugtas (met wat zware boeken). Zodra je alles hebt klaargelegd, gaan we samen van start! Vergeet niet je flesje water😉. Check Mitchell’s beginners home workout mannen hieronder:

Beschrijving:

Sets: 3-5
Herh.: 15-25 per oefening
Rust: 60-90 sec. na alle oefeningen

•Squat Isometric-hold (Bodyweight)

-Houd de borst vooruit gedurende de oefening. Zorg ervoor dat de knieën en voeten in een lijn met elkaar blijven. Blijf onderin de squat zo’n 5-10 seconden in die positie, ga daarna weer op rustig/normaal tempo omhoog. Ga niet gelijk te diep!

•Split Squat (Bodyweight)

-Plaats de voeten uit elkaar, in een soort split. Met de handen bij de heupen, zak je recht naar beneden tot je knie van het achterste been net boven de grond hangt. Volg de dezelfde weg terug naar de startpositie. Houd de borst vooruit!

•Bent Over Row (Met een handdoek)

– Sta voorover gebogen met de armen gestrekt. Hou de handen met de duimen naar buiten wijzend om de handdoek, trek ook de handdoek uit elkaar gedurende de oefening. Trek de handdoek naar je navel met de ellebogen dicht langs je lichaam. Houd de borst vooruit!

•Chair Push-Ups

-Duw je romp, met de rand van de stoel op borsthoogte, van de stoel af. Ga op dezelfde manier weer naar de startpositie. Houd altijd de borst vooruit!

•Side Bent (Met een rugtas)

-Blijf rechtop staan met de borst vooruit en de billen aangespannen. Met een hand bij een heup, zak je naar een zijkant tot de tas lichtjes de grond raakt. Houd allebei de voeten op de grond!

•Crunch (90 graden)

-De knieën zijn gedurende de hele oefening in 90 graden. Vanuit deze positie een korte beweging omhoog (probeer de enkels licht aan te tikken). Tempo moet wat hoger liggen dan bij andere oefeningen!

Tot de volgende workout.

Olympic Gym Amsterdam

Interesse in de beginners workout voor vrouwen? Klik dan hier! Of een workout doen gefocust op oefeningen met elastische bands klik dan hier!

English

Hello everyone, today I’ll guide you through a Beginner workout for at home. This training is meant for Men! You will need these things: chair, towel, backpack (with some heavy books). As soon as you have prepared everything, we will start together! Don’t forget your water bottle😉

Sets: 3-5
Reps: 15-25 every exercise
Rest: 60-90 sec. after all exercises

•Squat (Bodyweight)

-Keep the chest forward during the exercise. Make sure that the knees and feet stay in line with each other. Don’t go too deep right away!

•Split Squat (Bodyweight)

-Place the feet apart in a beginning form of a split. With your hands on the hips, drop straight down until your knee of the back leg is just above the ground. Follow the same way back to the starting position. Keep the chest out!

•Bent Over Row (With a towel)

-Stand bent over with your arms extended. Hold the hands with the thumbs outwards around the towel, also pull the towel apart during the exercise. With the elbows close to your body, pull the towel towards your belly button. Keep the chest out!

•Chair Push-Ups

-With the edge of the chair at chest height, push your torso away from the chair. Return to the starting position in the same way. Always keep the chest out!

•Side Bent (With a backpack)

-Stand upright with the chest forward and the glutes tightened. With one hand at the hip, lower your torso to the side until the bag touches the ground lightly. Keep both feet on the ground!

•Crunch (90 degrees)

-The knees are at 90 degrees throughout the exercise. From this position, you make a short movement upwards (try to lightly tap the ankles). Pace should be a little higher than with the other exercises!

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Want the beginners workout for women? Be sure to click here! Or want to try a workout focust on exercises with elastic bands click here!

Over de schrijver
Reactie plaatsen