Stretch Training voor thuis

Stretch Training voor thuis

Ook deze zaterdag hebben wij van Olympic Gym Amsterdam weer een workout voor jou. Naast inspanning is ontspanning van jouw spieren ook heel belangrijk. Daarom hebben wij vandaag een stretch training voor jou die je thuis kunt uitvoeren. Leg een matje neer of een handdoek werkt ook prima. Enjoy!

Stretchen + tenen aanraak progressie + squat progressie

Stretchen:

1. Psoas (tilt je bekken en leun een beetje naar voren)

2. Hamstring (stretch je benen eerst omhoog, en doe daarna je andere been naar beneden)

3. Voorkant dijbeen (hou je enkel vast en trek je been naar achteren)

Elke oefening 3 rondes van 30 seconden

Tenen aanraak progressie:

Gebruik een blok of groot kussen tussen je benen. Knijp in je benen zodat het blok stabiel blijft.

1. Sta op een hoger oppervlakte met jouw tenen en buig voorover voor 10 seconden. Herhaal deze oefening 3 keer.

2. Sta op hetzelfde oppervlak met jouw hielen en buig voorover voor 10 seconden.

3. Haal het oppervlak weg en buig 10 seconden voorover. Herhaal dit 3 keer.

Squat progressie:

Het doel is om een diepe squat te maken met jouw armen recht boven jouw hoofd. Gebruik een stok (of bezem) en houdt deze boven jouw hoofd. Wanneer je de stok boven jouw hoofd houdt, vormen jouw armen een 90 graden hoek. Strek hierna jouw armen.

1. Beginner: Wanneer jij een diepe squat maakt zul je merken dat je armen naar beneden gaan. Neem hetzelfde hogere oppervlak zoals je dat deed bij de tenen progressie. Maak een diepe squat. Herhaal dat 10 keer voor 3 rondes.

2. Gemiddeld: Wanneer jij een diepe squat maakt zul je merken dat jouw armen dichter bij jouw doel komen. Pak het hogere oppervlak en maak een diepe squat. Maak 10 herhalingen en herhaal dat voor 3 rondes.

3. Gevorderd: Haal het oppervlak weg. Maak een diepe squat en houdt jouw armen boven jouw hoofd. Maak 10 herhalingen en herhaal dit voor 3 rondes.

Fantastisch je hebt het gehaald!

Of wil jij liever een andere workout? Check de Online Groepslessen van Les Mills (nu speciaal voor Olympic Gym Amsterdam leden 6 weken gratis!) of de Outdoor workout van Scott

Tot de volgende workout!

Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

English

Stretching + toe touch progression + squat progression

Stretching:

1. Psoas (tilt your pelvis and lean a little bit forward)

2. Hamstring (stretch your leg up first, then put your other leg down)

3. Front thigh (hold on your ankle and pull your leg backwards) Each exercise 3 rounds of 30 sec

Toe touch progression:

Use a block between your legs. Squeeze your legs so that the block remains stable.

1. Stand on a little bit higher surface with your toes and bend over for 10 sec. Repeat this exercise 3 times.

2. Stand on the same surface with your heels and bend over for 10 sec. Repeat this exercise 3 times.

3. Remove the surface and bend over for 10 sec. Repeat this exercise 3 times. Squat progression: The goal is to make a deep squat with your arms straight above your head. Use a rod and keep it above your head. When you keep the rod above your head, your arms have to form a 90 degrees angle. Then stretch your arms.

1. Beginner: When you make a deep squat you will notice that your arms are going down. Take the same higher surface as you did by the toe touch progression. Make a deep squat. Make 10 reps and repeat that for a total of 3 rounds.

2. Intermediate: When you make a deep squat you will notice that your arms are getting closer to the goal. Take the higher surface and make a deep squat. Make 10 reps and repeat that for a total of 3 rounds.

3. Advanced: Remove the surface. Make a deep squat and keep your arms above your head. Make 10 reps and repeat that for a total of 3 rounds.

Congratulations you’ve achieved it!

Or do you want another workout? Try the  Online group lessons from Les Mills (now especially for Olympic Gym Amsterdam members 6 weeks for free!) or the Outdoor workout from Scott

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen