Terry’s 250 challenge

Vandaag hebben wij weer een heerlijke workout voor jullie. Naast de Fit at home challenge waaraan je kunt deelnemen en mooie prijzen kunt verdienen hebben wij vandaag: Terry’s 250 challenge voor jou. Deze workout bestaat uit 3 oefeningen, waarbij elke oefening 250 herhalingen word uitgevoerd. 

2 van de 3 oefeningen bestaan uit een linker en rechter kant. Hierbij tel je last volgt als je links en rechts gedaan hebt, heb je 1 herhaling. Kies jij er voor om eerst 20 of 40 of een ander getal te doen per oefening dat is ook prima. Zo lang je de 250 herhalingen maar haalt. Zet de beste tijd neer en tag ons in een bericht op Instagram. Succes!


Oefening 1

We rennen hier op 1 plek. De knieën en de armen moeten mee omhoog, anders tellen de herhalingen niet. Vergeet niet adem te halen!

Oefening 2

De Russian twist. Hierbij tik je aan iedere kant de grond aan, anders telt dit wederom niet als herhaling.

Oefening 3

Variatie van de mountain Climber. Je begint met de halm palmen tegen elkaar aan, dan op t moment dat de armen naar buiten gaan spring je ook met de benen naar buiten. Wij raden schoenen aan te doen voor de enkels! 

Tot de volgende workout.

Olympic Gym Amsterdam

Interesse in een andere online workout? Probeer Ward’s squat progressie oefeningen of probeer de Home step workout van Jari!

Music: https://www.bensound.com

English:

250 challenge

This training consists of 3 exercises, with 250 repetitions each exercise.

2 of the 3 exercises consist of a left and right side. If you have done left and right, you have 1 repetition. If you choose to do 20 of 40 of a different number per exercise, that is also fine. As long as you get the 250 reps.  So as example you could do 20 reps of the russian twist and then switch to the next one. Set the best time and tag us in a post on Instagram. Good luck!

Exercise 1

We run here in 1 place. The knees and the arms must be raised, otherwise the repetitions do not count. Don’t forget to breathe!

Exercise 2

The Russian twist. Here you tap on each side of the ground, otherwise this again does not count as a repetition.

Exercise 3

Variation of the mountain climber. You start with the culms palms together, then when the arms go out you also spring with your legs out. We recommend shoes for the ankles!

See you next workout!

Olympic Gym Amsterdam

Interested in another online workout? Try Ward’s squat progression exercises or try the home step workout from Jari!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen