Terry’s core workout

Vandaag weer een heerlijke daily workout en dit keer van Trainer Terry; Terry’s core workout! Dit zijn supersetjes dus eerste herhaal je alle oefeningen achter elkaar uit en dan heb je pas rust! Alleen bij easy heb je tussen elke oefening in 10 seconde rust.

Veel succes!

Easy: voer elke oefening 30 seconde uit en doe dit 3 ronde. Rust 30 seconde

Medium: voer elke oefening 40 seconde uit en doe dit 3 ronde. Rust 25 seconde

Hard: voer elke oefeningen 45 seconde uit en doe dit 4 ronde. Rust 20 seconde

Side plank variatie: Hierbij zorg je er voor dat heup van de grond is, zodra je goed staat lift je en je arm en je been tegelijk omhoog. Hier bij wissel je natuurlijk van kant.

Mountainclimber: Trek hier gladde sokken aan! Trek je knieën om en om in probeer hierbij je heup zo min mogelijk te bewegen.

Hoge plank variatie: Bij deze oefening houd je net als bij de plank je heupen op 1 positie. Alleen de voeten gaan van binnen naar buiten toe. Een tip ‘ span je billen goed aan’

Short crunch: Kin op je borst en je armen gestrekt. Tik met je vingers de voorkant van je knie aan. En probeer je zelf niet te laten vallen als je naar beneden gaat.

Tot de volgende workout.

Olympic Gym Amsterdam

Wil jij nog een andere home workout doen? Probeer de Beginners workout voor mannen van Mitchell of de Revalidatie training voor de heup van Ward!

Music: https://www.bensound.com

English:

These are super sets so first you repeat all exercises in succession and then you have rest! Only with easy you can rest for 10 seconds between each exercise.

Easy: Perform each exercise for 30 seconds and do this for 3 rounds. Rest for 30 seconds

Medium: Perform each exercise for 40 seconds and do this for 3 rounds. Rest for 25 seconds

Hard: Perform every exercise for 45 seconds and do this for 4 rounds. Rest for 20 seconds

Side plank variation: Hereby you make sure that your hip is off the ground, as soon as you are standing properly you lift and your arm and leg up simultaneously. Here, of course, you switch sides.

Mountain climber: Put on smooth socks here! Pull your knees alternately while trying to move your hip as little as possible.

High plank variation: In this exercise you keep your hips in one position, just like with the plank. Only the feet go from the inside out. A tip “tighten your buttocks properly” Short crunch: Chin on your chest and your arms outstretched. Tap the front of your knee with your fingers. And try not to drop yourself when you.

See you next workout.

Olympic Gym Amsterdam

Want to try another home workout? Try the Beginners workout for men from Mitchell or the Revalidation training for the hip from Ward!

Music: https://www.bensound.com

Over de schrijver
Reactie plaatsen