30 september 2020 
in Nieuws

Update 12 Corona Virus

Update 12 Corona Virus

Ondertussen is het ruim 3 maanden geleden dat wij onze deuren weer mochten openen. Vanaf toen zijn de landelijke regels langzaam versoepeld. Dit ging lange tijd goed, maar na de persconferentie van gisteravond blijkt dat het aantal besmettingen toch weer stijgt. Voor de komende drie weken gelden weer aangescherpte regels. Wat betekent dit nu voor ons?

Het kabinet geeft nadrukkelijk aan dat sportgelegenheden een uitzondering vormen op dat genoemde aantal personen op binnen locaties. Sportscholen mogen dezelfde aantal leden bedienen als voor deze nieuwe maatregelen. Toch willen wij door de stijging van het aantal besmettingen de bestaande regels binnen Olympic Gym Amsterdam aanscherpen.

Het was al verplicht om je van te voren aan te melden via onze app voor een tijdslot of groepsles, maar in de praktijk blijkt toch dat mensen binnenkomen zonder een reservering. Dit kan nu niet meer en gaan wij hier strenger op controleren. Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en de receptionist controleert of jij je hebt aangemeld. Als jij je niet hebt aangemeld en het tijdslot zit vol, dan kunnen wij jou geen toegang geven tot de gym. Je kan dan terugkomen op het eerst volgende tijdslot waar plek is. Als jij niet kan komen, meld je dan af voor jouw gereserveerde tijdslot/groepsles.

De regels die wij hanteren nogmaals op een rij:

 • Kom alleen als jij je goed voelt/geen klachten.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Desinfecteer je handen.
 • Meld jij van te voren aan via onze app voor de fitness en groepslessen.
 • Meld je bij binnenkomst bij de receptie.
 • Het is verplicht om een handdoek mee te nemen tijdens het sporten.
 • Maak na gebruik de apparaten en materialen schoon.

Wij willen benadrukken dat het ontzettend belangrijk is er samen voor te zorgen dat deze regels gerespecteerd worden en dat wij rekening met elkaar blijven houden. De afgelopen periode hebben wij samen een veilige omgeving weten te creëren, waar we aan onze gezondheid kunnen blijven werken. Hiervoor onze complimenten ook naar jullie toe. Dus laten wij dit zo houden!

Voor vragen kunnen jullie altijd terecht via e-mail of via de telefoon: 020-6752313.

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Benieuwd naar andere Corona Virus updates: Zie alle updates terug via deze link!

**ENGLISH**

Dear members,

It has been more than 3 months since we could re-open our doors. Since then the rules have slowly but steadily decreased. This went well for a while, but after the press conference last night it became clear that the infections are rising once again. For the next three weeks there will be several new rules throughout the country. But what does this mean for Olympic Gym Amsterdam?

The government emphasizes that sports locations are an exception to the rule about the number of people that can be at an indoor location at a time. This means that gyms can keep the same number of visitors as before these new rules. Although this is good news, we would like to sharpen our current rules because of the increase of new infections.

It was already mandatory to book a timeslot for a gym session or group lesson at Olympic Gym. Unfortunately, we have noticed that some members still come to train without a reservation. This will no longer be possible. We will check this very strictly, make sure you book your gym session or group lesson beforehand. When you enter at the reception our receptionist will check if you have a reservation. If you have no reservation and the timeslot is fully booked, you will need to exit the gym. You can then try and book the next timeslot if there is still space. If for any reason you cannot make a gym session or group lesson always cancel your booking, so you do not block unnecessarily for another member.

Please follow the following rules strictly:

 • Only come for your workout if you are feeling well/ not sick.
 • Keep 1,5 meters distance at all times.
 • Disinfect your hands.
 • Reserve a timeslot for gym session or group lessons before you come to the gym.
 • Check in at the reception with the receptionist.
 • It is mandatory to bring a fresh towel for your workout.
 • Clean the gym equipment after use with the disinfection sprays and paper towels.

We want to emphasize that it is of the utmost importance that we make sure we respect and follow these rules together and keep caring for each other in these difficult times. The last few months we have created a safe place to train and keep working on our health. We want to keep serving you, but this is only possible if we respect each other and follow the rules. You have done an amazing job with the rules so far, please let us keep it that way so we can keep helping you stay fit!

For questions you can send an e-mail or call 020-6752313

Best regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

Curious about other Corona Virus updates: Check them all out by clicking THIS LINK!

Over de schrijver
Reactie plaatsen