04 november 2020 
in Nieuws

Update 18 Corona Virus

Update 18 Corona Virus

Beste leden,

Vanavond om 22:00 uur gaan de nieuwe maatregelen in die het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt. Dit betekend voor ons gelukkig dat wij open mogen blijven, maar de aankomende 2 weken mogen er helaas geen groepslessen gegeven worden. Zoals wij gisteren in de e-mail al hebben aangegeven zijn wij meteen aan de slag gegaan met een online groepsrooster. Het online rooster kan je onderaan de e-mail vinden. Wij zullen hier morgen live mee gaan!

Waar kan jij deze online groepslessen volgen:

De lessen zijn live te volgen via ons besloten Facebook kanaal: Olympic Gym Amsterdam Online (https://www.facebook.com/groups/olympicgymamsterdamonline). Mocht jij de groepsles niet live kunnen bijwonen, kan jij deze op een later tijdstip terug kijken via ons YouTube kanaal of onze website.

Wij zijn op het moment druk bezig met een update in onze Olympic Gym Amsterdam app. Zodra deze update voltooid is, kan jij de les online volgen via onze app. Dit gaat dan heel gemakkelijk via ons bestaande reserveringssysteem. Wij verwachten dat dit over 1 week mogelijk is! Zodra dit beschikbaar is, zullen wij jullie daarvan op de hoogte brengen. Tot die tijd zijn de live lessen dus te volgen via ons Facebook kanaal.

Verder zijn we ook druk bezig geweest met het ontwikkelen van circuittrainingen gericht op de groepslessen. Dit uiteraard met de nieuwe maatregelen in acht neming. Zo’n circuittraining gaat in Zaal 2 opgezet worden en wordt uitgezet in blokken. Het zal gaan om korte intensieve trainingen. Mocht jij normaal groepslessen volgen en zijn fitnessapparaten of online lessen niets voor jou, dan kan dit een mooi alternatief zijn voor de aankomende twee weken. Voor deze circuittrainingen kan jij reserveren in ons huidige reserveringssysteem. Wij zullen ergens eind deze week met deze trainingen starten. Houd de app dus goed in de gaten!

Online Groepslesrooster

Laten wij hopen dat wij over 2 weken weer fysieke groepslessen mogen geven. Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

Tonight at 22:00 the new measures announced by the Cabinet yesterday will enter into force. This means fortunately for us that we are allowed to stay open, but unfortunately no group lessons are allowed for the next 2 weeks. As we indicated in yesterday’s e-mail, we immediately started working with an online group schedule. The online schedule can be found at the bottom of the email. We will go live with it tomorrow!

Where can you follow these online group lessons?

The lessons can be followed live through our private Facebook channel: Olympic Gym Amsterdam Online (https://www.facebook.com/groups/olympicgymamsterdamonline). If you are not able to attend the group lesson live, you can watch it at a later time via our YouTube channel or our website.

We are currently working on an update in our Olympic Gym Amsterdam app. As soon as this update is completed, you will be able to follow the lesson online via our app. This will be very easy via our existing reservation system. We expect this to be possible in 1 week! As soon as this is available, we will notify you. Until then the live lessons can be followed via our Facebook channel.

Furthermore, we have also been busy developing circuit training aimed at the group lessons. This of course with the new measures in mind. Such a circuit training will be set up in Grouplesson area 2 and will be set up in blocks. It will be short intensive trainings. If you normally take group classes and fitness equipment or online classes are not for you, this can be a nice alternative for the next two weeks. For these circuit trainings you can make reservations in our current reservation system. We will start somewhere at the end of this week. So keep a close eye on the app!

Online Groepslesrooster

Let’s hope that in 2 weeks we will be able to give physical group lessons again. Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen