09 november 2020 
in Nieuws

Update 19 Corona Virus

Update 19 Corona Virus

Beste leden,

Na de laatste persconferentie moesten wij helaas de groepslessen stilleggen. Deze maatregel gaat 2 weken duren, wat betekent dat wij hopelijk na 19 november 2020 weer de groepslessen mogen voortzetten. Gelukkig kan jij op het moment de groepslessen online live volgen via ons Facebook kanaal of op een ander moment via ons YouTube kanaal of website.

Voor de online lessen doen onze instructeurs extra hun best om deze zo in te richten dat jij het ook zonder materialen kan uitvoeren. Nu hebben wij de afgelopen dagen vaker de vraag gekregen of er toch attributen geleend kunnen worden om te gebruiken voor de online lessen. Wij begrijpen natuurlijk ook erg goed dat deze gemist worden tijdens een les. Goed nieuws! Vanaf morgen kan jij een setje bij ons lenen!

De materialen die gebruikt worden in de zaal worden door ons geleased. Dat is de reden waarom wij tijdens de gehele sluiting geen spullen hebben uitgeleend. Nu vinden wij het heel vervelend dat de groepslessen weer gestopt zijn en kiezen er daarom voor om het dit keer wel te doen. Wij hebben een borg op de uitgeleende materialen sets gezet en deze moet vooraf contant betaald worden. De borg voor de verschillende sets is als volgt:

1. Bodypump Set – Step en Stang – 100,- euro borg

2. BodyShape Set – Step en Dumbbells – 100,- euro borg

3. Combinatie Set – Step, Stang en Dumbbells – 150,- euro borg

De materialen sets kunnen opgehaald worden bij de achterdeur van zaal 2 op de onderstaande dagen en tijden. Buiten deze tijden kan het helaas niet.

Dinsdag 10 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00-19:00 uur

Woensdag 11 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00 -19:00 uur

De inleverdatum van de materialen is op woensdag 18 november tussen 10:00-12:00 uur en 17:00-19:00 uur. Mochten de maatregelen aangepast worden of langer aanhouden, dan kan de datum nog aangepast worden.

Verder leuk nieuws! Vanaf morgen, dinsdag 10 november, gaan wij ook starten met circuittraining in zaal 2. De circuittraining duurt een halfuur en hiervoor moet ingeschreven worden in de app. Per halfuur kunnen zich 3 keer 2 personen zich inschrijven. Zie het rooster in de app voor de tijden.

Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

After the last press conference we unfortunately had to stop the group lessons. This measure will take 2 weeks, which means that hopefully after 19 November 2020 we will be able to continue the group lessons again. Luckily at the moment you can follow the group lessons live online via our Facebook channel or at another time via our YouTube channel or website.

For the online lessons, our instructors will do their best to organize them in such a way that you can do it even without materials. In recent days we have been asked more often whether attributes can be borrowed to be used for the online lessons. Of course, we understand very well that they will be missed during a lesson. Well good news! Starting tomorrow you can borrow a set from us!

The materials used in the hall are leased by us. That’s why we didn’t lend out any stuff during the entire closure. Now we find it very annoying that the group lessons have stopped again and therefore we choose to do lend out stuff this time. We have put a deposit on the lent sets of materials and this has to be paid in cash in advance. The deposit for the different sets is as follows:

1. Bodypump Set – Step and Rod – 100,- euro deposit

2. BodyShape Set – Step and Dumbbells – 100,- euro deposit

3. Combination Set – Step, Rod and Dumbbells – 150,- euro deposit

The material sets can be picked up at the back door of room 2 on the following days and times. Outside these times it is unfortunately not possible.

Tuesday November 10th between 10:00-12:00 and 17:00-19:00.

Wednesday November 11th between 10:00-12:00 and 17:00 -19:00.

The return date of the materials is on Wednesday November 18th between 10:00-12:00 and 17:00-19:00. If the measures are modified or if they last longer, the date can still be modified.

Further nice news! Starting tomorrow, Tuesday November 10th, we will also start with circuit training in room 2. The circuit training will take half an hour and needs to be registered in the app. Per half hour 3 times 2 persons can register. See the schedule in the app for the times.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen