14 december 2020 
in Nieuws

Update 23 Corona Virus

Update 23 Corona Virus

Lieve leden,

Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat zojuist het kabinet heeft besloten dat de sportscholen opnieuw hun deuren moeten sluiten. Dit gaat morgen 15 december 2020 in tot in ieder geval 19 januari 2021.

Ondanks dit vervelende nieuws, zijn wij meteen aan de slag gegaan met alternatieven voor de groepslessen en fitness. Vanaf morgen 15 december starten wij dan ook gelijk met de online groepslessen! Het groepslesrooster staat onderaan deze e-mail. De lessen zijn nu alleen te volgen via onze Olympic Gym Amsterdam app en werkt als volgt:

· Reserveer de les in het groepslesrooster via de app.

· Zodra de instructeur de les opent, krijg jij een melding om aan de les deel te nemen. Jij kan ook zelf op de les klikken die jij gereserveerd hebt om deel te nemen. Dit kan vanaf 15 minuten van te voren.

· Ook is het nu mogelijk ervoor te kiezen om jouw camera aan te doen, zodat de instructeur jou ook kan zien.

· Verder is het mogelijk om de les te streamen naar een televisie.

De lessen zijn voor nu alleen live te volgen via de app. De lessen komen dus niet op onze Facebook, ons YouTube Kanaal of op de website. Dit komt omdat de lessen nu via de app worden gestreamd. Wij zijn druk bezig om de lessen na een live les ook weer op onze kanalen te zetten, zodat jij deze op een ander moment terug kan kijken.

Verder volgt er morgen uitgebreide informatie over de alternatieven voor fitness, thuissporten met begeleiding, uitleensets en opties met betrekking tot jouw lidmaatschap.

Mocht jij vragen hebben, zijn wij vanaf morgen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 17:00 op maandag tot en met vrijdag. Je kunt ook e-mailen naar info@olympicgymamsterdam.nl.

Wij hopen op jouw begrip en hopelijk mogen wij snel weer onze deuren openen om jou bij ons in de sportschool te ontvangen.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

To our great regret, we have to announce that the cabinet has just decided that the gyms must close their doors again. This will start tomorrow December 15, 2020 until at least January 19, 2021.

Despite this unfortunate news, we immediately started working on alternatives for the group lessons and fitness. From tomorrow December 15th we will start with the online group lessons! The online group schedule is at the bottom of this e-mail. The classes can now only be followed via our Olympic Gym Amsterdam app and works as follows:

· Reserve the lesson in the group schedule via the app.

· As soon as the instructor opens the class, you will receive a notification to join the class. You can also click on the lesson you have reserved to participate. This can be done from 15 minutes in advance.

· It is now also possible to choose to turn on your camera, so the instructor can see you as well.

· It is also possible to stream the lesson to a television.

For now, the lessons can only be followed live via the app. The lessons will not be shown on our Facebook, YouTube Channel or on the website. This is because the lessons are now streamed through the app. We are busy to put the lessons back on our channels after a live lesson, so you can watch them again at another time.

Tomorrow we will also provide you with extensive information about the alternatives for fitness, home sports with guidance, loan sets and options regarding your membership.

If you have any questions, we can be reached by phone between 9:00 and 12:00 and between 14:00 and 17:00 on Monday to Friday. You can also email us at info@olympicgymamsterdam.nl.

We hope for your understanding and hopefully we can open our doors again soon to welcome you to our gym.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen