13 januari 2021 
in Nieuws

Update 25 Corona Virus

Update 25 Corona Virus

Beste leden,

Helaas heeft het kabinet zojuist bekend gemaakt dat de huidige maatregelen met drie weken worden verlengd. Dit betekent voor ons dat wij onze deuren zeker tot 9 februari nog gesloten moeten houden. Wij vinden dit ontzettend jammer, want juist in een periode als deze is een gezonde levensstijl en weerstand essentieel. Wij hopen daarom dat iedereen in beweging blijft, ook nu het niet mogelijk is om in de sportschool te sporten!

Eerder werd op 15 december 2020 de tweede lockdown bekend gemaakt. Daarna hebben wij al onze leden de optie aangeboden om ons te blijven steunen, waarbij je gebruik kan maken van de alternatieve trainingsopties of om het lidmaatschap te bevriezen. Door de verlenging willen wij iedereen deze opties nogmaals aanbieden. Kies een optie door op deze link te klikken.

Maakte jij eerder gebruik van de optie om ons te blijven steunen en kies jij nu voor een bevriezing zal deze vanaf 19 januari 2021 ingaan. Heb jij eerder voor een bevriezing gekozen, hoef jij niet opnieuw een keuze te maken. Jouw bevriezing blijft van kracht.

Verder zullen wij ook opnieuw de mogelijkheid geven om materialen te lenen bij ons. Het gaat om de volgende sets:

Set 1: Step + Bodypump stang – 100,- euro borg

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro borg

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump stang – 150,- euro borg

Set 4: Pilates ring + elastiek – 50,- euro borg

De set kan dit keer worden opgehaald bij de hoofdingang; Olympisch Stadion 23. Een werknemer van Olympic Gym Amsterdam zal daar voor jou klaar staan om jou te helpen. De teruggave is op 8 februari 2021 (onder voorbehoud). Mocht jij al in het bezit zijn van geleende materialen, dan geld voor jou ook 8 februari 2021 als nieuwe inleverdatum.

Op de volgende dagen en tijden kan een set opgehaald worden:

Woensdag 13 januari 14:00-17:00 uur

Donderdag 14 januari 09:00-12:00 uur en 14:00-17:00 uur

Vrijdag 15 januari 10:00-12:00 uur

Juist omdat bewegen meehelpt aan het verhogen van de weerstand, hadden wij ook liever vandaag dan morgen de deuren weer voor jullie geopend. Wij beseffen maar al te goed dat wij opnieuw een beroep doen op jullie begrip en support. Daarvoor willen wij iedereen alvast bedanken. Ook het meedenken over alternatieve trainingsopties wordt erg gewaardeerd! Laten wij samen hopen dat alles er snel weer wat positiever uit ziet en dat wij jullie weer mogen ontvangen in de sportschool.

Voor vragen en/of opmerkingen kan jij telefonisch terecht van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 en 14:00-17:00 door te bellen naar 020-6752313 of stuur een e-mail naar info@olympicgymamsterdam.nl.

Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Benieuwd naar de andere Corona Updates? Ga dan naar deze pagina en lees ze terug!

English:

Dear members,

Unfortunately, the cabinet just announced that the current measures will be extended by three weeks. This means for us that we will have to keep our doors closed until at least February 9. We find this extremely unfortunate, because especially in a period like this, a healthy lifestyle is essential. We therefore hope that everyone keeps working out, even now that it is not possible to work out in the gym!

Previously, the second lockdown was announced on December 15, 2020. After that, we offered all our members the option to continue supporting us, where we offer the alternative training options or freeze your membership. With the extension, we want to offer everyone these options again. Please make your choice by clicking on this link.

Did you previously use the option to continue to support us and you now choose to freeze your membership. That will take effect from January 19, 2021. Did you choose for a freeze before, you don’t have to make a choice again. Your freeze will remain in effect.

Furthermore, we will again give you the opportunity to borrow materials from us. It concerns the following sets:

Set 1: Step + Bodypump bar – 100,- euro deposit

Set 2: Step + dumbbells – 100,- euro deposit

Set 3: Step + dumbbells + Bodypump bar – 150,- euro deposit

Set 4: Pilates ring + elastic band – 50,- euro deposit

The set can be picked up this time at the main entrance; Olympic Stadium 23. An employee of Olympic Gym Amsterdam will be there to help you. The return is on February 8, 2021 (subject to change). If you are already in possession of borrowed materials, then 8 February 2021 is your new return date.

A set can be picked up on the following days and times:

Wednesday 13 January 14:00-17:00

Thursday 14 January 09:00-12:00 and 14:00-17:00

Friday 15th January 10:00-12:00

We realize that we are once again appealing for your understanding and support. Precisely because exercise helps to increase resistance, we would rather have opened the doors again for our members today than tomorrow! We would therefore like to thank everyone again for their support and their thoughts on alternative training options. This is much appreciated! Hopefully the number of infections will drop quickly by extending these measures. So that everything will return to ‘normal’ and we can welcome you in our gym again!

For questions you can contact us from Monday to Friday between 09:00-12:00 and 14:00-17:00 by calling 020-6752313 or send an e-mail to info@olympicgymamsterdam.nl.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Interested in the other Corona Updates? Go to this page to read them all!

Over de schrijver
Reactie plaatsen