04 februari 2021 
in Nieuws

Update 26 Corona Virus

Update 26 Corona Virus – Verlenging maatregelen

Beste leden,

Gisteravond is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de huidige maatregelen helaas weer verlengd worden tot 3 maart 2021. Dat betekent voor ons niet veel anders, maar wij willen jullie door deze e-mail graag nog een hart onder de riem steken.

Op dit moment bieden wij de groepslessen online aan. Jij kan deze live volgen in onze app. Sinds vorige week worden de meeste lessen ook weer opgenomen. Deze kan jij dan terugkijken in de Groepslessenbibliotheek van onze app.

Naast de online groepslessen zijn wij aan het kijken of wij nog een andere alternatieve trainingsoptie kunnen aanbieden om jullie aan het sporten te houden! Het zou namelijk mogen om buiten met meerdere duo’s naast elkaar te sporten mits de afstand tussen de duo’s meer dan 1,5 meter is, zodat er geen sprake is van groepsvorming. Wij zijn dit nog verder aan het onderzoeken, maar zijn wel alvast benieuwd of jullie zo’n training zien zitten. Het zal dan gaan om een circuittraining  in het Olympisch Stadion bestaande uit cardio en krachtoefeningen. Graag horen wij jouw mening!

Geef jouw mening door via deze link!

Wij hopen jou hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan jij altijd terecht bij info@olympicgymamsterdam.nl of bel maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 en 14:00-17:00 uur naar 020-6752313.

Houd nog even vol! Hopelijk zien wij elkaar snel weer.

Let goed op jezelf en elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

During last night’s press conference it was announced that the curring measurements will be extended again until March 3, 2021. Not much changes for us, but we would like to motivate you to keep on going through this email.

At the moment we offer the groupclasses online. You can follow these live in our app. Since last week most classes are also being recorded. You can then watch them again in the Groupclasses Library of our app.

Besides the online group classes, we are looking into another alternative training option to keep you exercising! It would be allowed to work out outside with multiple pairs next to each other, if the distance between the pairs is more than 1.5 meters, so that there is no group formation. We are still investigating this, but are curious if you would like to participate with such a training. It will be a circuit training in the Olympic Stadium consisting of cardio and strength exercises. We would like to hear your opinion!

Give your opinion through this link!

We hope to have informed you sufficiently for now. For questions you can always contact info@olympicgymamsterdam.nl or call Monday to Friday between 09:00-12:00 and 14:00-17:00 hours to 020-6752313.

Keep on going! Let’s hope to see each other soon.

Take care of yourself and each other!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen