18 februari 2021 
in Nieuws

Update 27 Corona Virus

Update 27 Corona Virus – Buiten lessen

Beste leden,

Bedankt voor jullie reacties!

Na het lezen van jullie vele enthousiaste reacties, zijn wij het verder gaan uitzoeken. Goed nieuws! Wij hebben overleg gehad met NL Actief en zojuist is bekend geworden dat er getraind mag worden met meerdere duo’s onder begeleiding van een trainer.

Ter verduidelijking: De trainer mag dus niet meerdere duo’s tegelijkertijd lesgeven, dit wordt gezien als groepstraining. De trainer mag wel van duo naar duo gaan om instructie te geven op tenminste 1,5m afstand. Onderaan deze e-mail staat een duidelijke uitleg van NL Actief.

Wij hebben met de regels van dien verschillende soorten trainingen uitgedacht:

  • Circuit met combinatie van kracht en cardio
  • X-fit
  • Olympic Bootcamp

De trainingen zullen plaatsvinden buiten in het Olympisch Stadion! Om alles veilig te laten verlopen mag jij naar binnen via ingang K van het stadion [deze zit links van onze hoofdingang nummer 23]. Hier zal een trainer jou naar binnen laten. Deze ingang leidt naar het tribune waarnaar je naar beneden loopt naar het veld waar de training gegeven wordt. Via ingang K wordt jij ook weer door de trainer naar buiten gelaten. De trainingen worden buiten gegeven, kleed je dan ook gepast daarop aan. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Houd hier dan ook rekening mee.

Voor nu hebben wij ervoor gekozen de trainingen in de ochtenden te laten plaatsvinden. Zie het rooster in onze app. Wij willen de eerste week kijken hoe de trainingen verlopen en aan de hand daarvan eventueel trainingen toevoegen. Als jij hier ideeën over hebt, dan horen wij het graag!

Schrijf je in via de Olympic Gym Amsterdam app om mee te doen aan de training. Dit kan vanaf 24 uur van te voren.

Wanneer jij gebruik maakt van deze trainingsoptie en jouw abonnement was bevroren, dan gaat deze weer lopen. Voor vragen hierover kan jij terecht bij dion@olympicgymamsterdam.nl of talisa@olympicgymamsterdam.nl.

Wij kunnen niet wachten jullie weer te zien!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

English:

Dear members,

Thanks for your reactions!

After reading your many enthusiastic responses, we went to find out more. Good news! We have consulted with NL Actief and it has just been announced that it is allowed to train with multiple duos under the supervision of a trainer.

To clarify: The trainer may not teach multiple duos at the same time, this is seen as group training. The trainer is allowed to go from duo to duo to give instruction at least 1,5m distance. At the bottom of this email there is a clear explanation from NL Actief.

We have worked out different types of training with the rules in mind:

  • Circuit with combination of strength and cardio
  • X-fit
  • Olympic Bootcamp

The trainings will take place outside in the Olympic Stadium! To make sure everything is safe, you can enter through entrance K of the stadium [this is to the left of our main entrance number 23]. Here a trainer will let you in. This entrance leads to the grandstand where you walk down to the field where the training will take place. Through entrance K you will can exit as well. The trainings are given outside. Keep this in mind when it comes to clothing. The toilets can not be used.

For now we have chosen to have the training in the mornings. See the schedule in the Olympic Gym Amsterdam app. We want to check the first week to see how the workouts go and possibly add workouts based on that. If you have any ideas, please let us know!

Sign up for an outdoor class via the Olympic Gym Amsterdam app to participate in the training. You can do this from 24 hours in advance.

When you use this training option and your subscription was frozen, then it will start running again. For questions about this please contact dion@olympicgymamsterdam.nl or talisa@olympicgymamsterdam.nl.

We can’t wait to see you again!

With sportive greetings,

Team Olympic Gym Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen