01 april 2020 
in Nieuws

Update Corona Virus Olympic Gym Amsterdam

Update Corona Virus

Lieve Leden,

Wij willen beginnen met jou te bedanken voor het geduld, begrip en jouw betrokkenheid naar de sportschool toe. Zonder jou bestaat Olympic Gym Amsterdam niet en dat beseffen wij ons maar al te goed!

Het Corona virus zorgt voor een hectische en onzekere periode voor velen van ons. Eerder nam de overheid al maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Dit betekende voor Olympic Gym Amsterdam dat de deuren moesten sluiten. De maatregelen zijn ondertussen aangescherpt en zojuist is bekend geworden dat het sluiten van onze deuren is verlengd tot 28 april. Wij respecteren uiteraard deze beslissing en blijven de richtlijnen van het rijk en het RIVM volgen. Als sportschool begrijpen wij maar al te goed dat de gezondheid van iedereen voorop staat en deze willen wij voor zowel de leden als onze medewerkers waarborgen.

De sportschool heeft zich in een sneltrein vaart moeten aanpassen aan de situatie die op het moment speelt. Een situatie waarvan nu bekend is dat het nog enige tijd gaat duren. Al eerder hebben wij gecommuniceerd dat wij geen overhaaste beslissingen wilde nemen met het oog op de toekomst. Wij hopen na deze crisis weer open te gaan en niet onze deuren permanent te hoeven sluiten.

Desondanks begrijpen wij dat dit voor een aantal van jullie voor onduidelijkheid heeft gezorgd over het lidmaatschap. Via deze e-mail willen wij dan ook wat meer duidelijkheid scheppen.

Ons team is de afgelopen week druk bezig geweest met een online platform te creëren. Dit platform is exclusief en alleen toegankelijk voor onze leden.

Wat houdt dit exclusieve online platform in? Hieronder de verschillende mogelijkheden.

Iedere week worden er live groepslessen gegeven via Facebook:

Maandag:

Booty en Belly Shape – gegeven door Boy

Dinsdag:

Barre Workout [NIEUW!] – gegeven door Kwini

Woensdag:

Hatha Yoga – gegeven door Sinead

Donderdag:

Shape en Core – gegeven door Rim

Vrijdag:

Bodyshape – gegeven door Devon

Zaterdag:

Pilates – gegeven door Fleur

Zondag:

Bodyshape – gegeven door Jessie

Persoonlijke begeleiding van een trainer:

  • 1 op 1 Get Started consult [telefonisch]
  • Op maat gemaakt trainingsprogramma voor thuis
  • Op maat gemaakt voedingsadvies
  • Tussentijdse evaluaties
  • Altijd direct in contact met je persoonlijke coach via de app

Verder heb jij toegang tot ons Youtube kanaal, Instagram en Facebook waarop wij verschillende home work-outs, kids work-outs, voedingsadviezen en andere leuke content plaatsen.

Om jou op de juiste manier verder te helpen vragen wij aan jou om op DEZE LINK te klikken en daar één van de opties te kiezen.

Wij hopen dat jij je kan vinden in één van de gegeven opties en zo meer duidelijkheid hebt gekregen.

Voor nu wensen wij iedereen heel veel sterkte toe en wij hopen jou snel in goede gezondheid weer te mogen ontvangen bij Olympic Gym Amsterdam. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met sportieve groet,

Team Olympic Gym Amsterdam

Als het goed is heeft u dit bericht ook in uw e-mail die bij ons geregistreerd staat ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, stuur een bericht naar dion@olympicgymamsterdam.nl met jouw juiste gegevens zodat dit in ons systeem kan worden aangepast.

Dear Members,

We want to start by thanking you for your patience, understanding and commitment tot he gym. We realise that Olympic Gym Amsterdam does not exist without you!

The Corona virus is causing a hectic and unceratin period for many of us. Previously the government took measures to limit the spread of the virus. For Olympic Gym Amsterdam this meant that the doors had to close. The measures have since been tightened up and it has just become known that the we have to keep the doors closed until April 28th. We obviously respect this decision and will continue to follow the guidelines of the government and RIVM. As a gym we understand as no other that the health of everyone comes frist. We want to guarantee this for both our members and staff.

The gym has had to quickly adapt to the current situation. A situation of which it is now known that it’ll take some time. As we communicated before, we didn’t want to make hasty decisions regarding the future of Olympic Gym Amsterdam. We hope to reopen after this crisis and not have to close our doors permanently.

Nevertheless, we understand that this has caused some of you to be confused about the memberships. With this e-mail we would like to create some clarity.

Our team has been busy creating an online platform over the past week. This platform is exclusive and only accessible to our members.

What does this exclusive online platform mean? Listed below are the different possibilities:

Every week there are live group lessons via Facebook:

Maandag:

Booty and Belly Shape – by Boy

Tuesday:

Barré (NEW!) – By Kwini

Wednesday:

Hatha Yoga – by Sinead

Thursday:

Shape and Core – by Rim

Friday:

Bodyshape – by Devon

Saturday:

Pilates- by Fleur

Sunday:

Bodyshape – by Jessie


Personal coaching from a trainer:

  • 1 on 1 Get Started consultancy (by phone)
  • Custom-made training programme for home
  • Custom-made nutritional advice
  • Mid-term evaluations
  • Always in direct contact with your personal coach via the app

You also have access to our Youtube channel, Instagram and Facebook on which we post various home work-outs, kids work-outs, nutritional advice and other fun content.

Olympic Gym Amsterdam would like to ask you to click on THIS LINK and choose one of the options.

The link is in dutch. Below you will find the translation of the options in english.

A.  I fully support the gym and do not use our exclusive online platform.
B.  I fully support the gym and am happy to use our exclusive online platform.
C.  I am not going to use the exclusive online platform and would like a compensation.

We hope that you can find yourself in one of the given options and that you’ll get more clarity.

For now we wish everyone a lot of strenght and we hope to welcome you back soon in good health at Olympic Gym Amsterdam. Take good care of yourself and each other. Stay safe!

Kind regards,

Team Olympic Gym Amsterdam

You should have already received this message in your e-mail inbox with which your registered with us. If you didn’t receive an e-mail send your right e-mail adres to dion@olympicgymamsterdam.nl so we can update your details in our system.

Over de schrijver
Reactie plaatsen