Workout by Ward - Benen en Buik

Workout by Ward – Benen en Buik

Home workout benen & buik!

Vandaag weer een nieuwe video!
Wij gaan de benen en de buik aanpakken, dus pak een matje en doe mee! Check de video hieronder of lees de stappen daaronder terug, let’s go!

-Reverse lunge 4×20 HH
We beginnen met de benen, neem een grote stap naar achter en zak met je knieën recht naar de grond. Probeer hierbij je bovenlichaam ook recht te houden!

-Wisselsprong 4×20 HH
Nog een been oefening gelijk erachteraan. Zet een been voor en een been achter en zak naar de grond met je knie, gebruik vanuit daar al je kracht om omhoog te komen en te wisselen van been positie!

-Side plank 4X30 SEC
We gaan over naar de zijkant van je buik!
Plaats je elleboog onder je schouder en leun op je onderarm en je voeten.
Houd constante spanning op je buik en houdt dit 30sec. Vol!

-Side abs 4×20 HH
Voordat je de andere kant doet met de side plank ga je eerst deze oefening aan die kant uitvoeren!
Lig op je zij en plaats je hand op de grond om te helpen omhoog te komen.

-V-UPS 4X20 HH
Nu een rechte buikspier oefening.
Lig op je rug en strek je armen en benen uit. Ga in deze positie met je handen naar je voeten toe!

-WALL SIT 4×60 SEC
Eindigen weer met de benen!
Zit met je rug tegen een muur aan en probeer je heupen in een lijn of net iets onder je knieën te houden. Houdt dit vast voor 60 seconden.

Nu heb je 60 seconden rust en herhaal je dit rondje dus 4 keer!!

SUCCES!!

Geïnteresseerd in nog een andere workout? Probeer de workout van Mitchell of de workout van Jari bijvoorbeeld!

English

Home workout legs & abs!

Today a new video!
We are going to train the legs and the abs, so grab a mat and join us!

-Reverse lunge 4×20 REPS
We start with the legs, take a big step back and lower your knees straight to the floor. Try to keep your upper body straight!

– Alternating jump 4×20 REPS
Another leg exercise right after. Put one leg in front and one back and drop to the floor with your knee, from there use all your strength to get up and switch leg positions!

-Side shelf 4X30 SEC
We’re moving to the side of your belly!
Place your elbow under your shoulder and lean on your forearm and your feet.
Keep constant tension on your stomach for 30 seconds. Full!

-Side abs 4×20 REPS
Before you do the other side with the side plank, do this exercise on that side first!
Lie on your side and place your hand on the floor to help get up.

-V-UPS 4X20 REPS
Now for a straight abs exercise.
Lie on your back and extend your arms and legs. Get into this position with your hands towards your feet!

-WALL SIT 4×60 SEC
Last exercise is for the legs!
Sit with your back against a wall and try to keep your hips in line or just slightly below your knees. Hold this for 60 seconds.

Now you have 60 seconds rest and you repeat this set 4 times !!

GOOD LUCK!!

Interested in another workout? Try the workout from Mitchell or the workout from Jari for example!

Over de schrijver
Reactie plaatsen